Europejska Stolica Młodzieży 2024 - aplikuj już dziś!

Zgłoszenia do tytułu kolejnej Młodzieżowej Stolicy Europy 2024 są już otwarte! Czy uważasz, że Twoje miasto ma to, czego potrzeba? Każdego roku nowe europejskie miasto ma szansę zaprezentować swoje innowacyjne pomysły, projekty i działania, które mają na celu podniesienie głosu młodych ludzi i wniesienie nowej młodzieżowej perspektywy do wszystkich aspektów życia miasta. Tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy zostanie przyznany po raz szesnasty w 2024 roku, po raz pierwszy przyznany Rotterdamowi w 2009 roku. Termin aplikacji mija 17 stycznia 2021 r.

Źródło: grafika promująca konkurs

Dlaczego warto ubiegać się o tytuł kolejnej Młodzieżowej Stolicy Europy?

Młodzieżowa Stolica Europy wywiera pozytywny wpływ w wielu obszarach: 

 • Otwiera nowe możliwości 
 • Przynosi pozytywne zmiany 
 • Zachęca do aktywnego uczestnictwa 
 • Promuje wolontariat 
 • Wspiera tożsamość europejską 
 • Różnorodność i integracja mistrzów 
 • Wzmacnia organizacje młodzieżowe 
 • Zwiększa inwestycje w młodzież 
 • Wzmacnia głos w Europie 
 • Zmienia w międzynarodowe miejsce spotkań 
 • Łączy młodych ludzi
Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź, co to znaczy posiadać tytuł i jaki pozytywny wpływ może przynieść w naszym raporcie „Europejska Stolica Młodzieży: dziesięć lat ożywiania tętniących życiem, Miast Młodych”.

Jakie są kroki? 

Aby zapewnić tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy, miasta kandydujące proszone są o złożenie wniosku przedstawiającego ich dotychczasowe wyniki w dziedzinie młodzieży, ich motywację, kluczowe wyzwania stojące przed młodymi ludźmi oraz wieloaspektowy program działań, które mają im sprostać. Muszą szczegółowo przedstawić jasne plany wzmocnienia pozycji i zaangażowania młodych ludzi, kontynuowania i rozszerzania projektów młodzieżowych oraz długoterminowego wpływu proponowanego przez nich roku Europejskiej Stolicy Młodzieży. Pięciu kandydatów z krótkiej listy zostanie wybranych przez Jury zwołane przez Europejskie Forum Młodzieży. Kandydaci ci otrzymają informacje zwrotne i zalecenia dotyczące tego, jak mogą ulepszyć swoje aplikacje, zanim ostateczny zwycięzca zostanie wybrany i ogłoszony na posiedzeniu Rady Członków Europejskiego Forum Młodzieży w listopadzie 2021 r.

Jak aplikować?
Do kiedy można aplikować?

Termin zgłoszeń mija 17 stycznia 2021 r. 

Pytania? 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z aplikacją i procedurą selekcji Organizatorzy proszą o kontakt: eyc@youthforum.org

Więcej informacji:

European Youth Forum

Źródło: European Youth Forum

 

Powrót do listy