KATOWIZJE 2020 - wystartował konkurs dla przedsiębiorców z sektora MMŚP na najlepszy projekt CSR

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, reprezentujący Miasto Katowice, oraz agencja 19 Południk zapraszają przedstawicieli firm z sektora MMŚP do udziału w konkursie Katowizje – Firma Społecznie Odpowiedzialna. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie najciekawszych projektów z obszaru CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), zrealizowanych na terenie Katowic w okresie 2019 – 2020. Zgłoszenia można dokonać do dnia 6 grudnia 2020 r. Wyróżnione zostaną trzy projekty, po jednym z każdej kategorii (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo)

Czym są Katowizje?

Katowizje to projekt mający na celu wyłonienie liderów CSR wśród lokalnych mikro, małych i średnich firm, które inwestują, kreują i wdrażają innowacyjne narzędzia i rozwiązania, mające służyć lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu. Konkurs ma wyróżnić firmy, które tworzą przestrzeń i warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, pomimo aktualnej, globalnej sytuacji i wyzwań biznesowych z nią związanych.

Jest wiele czynników, dzięki którym miasto może się rozwijać. Jednym z nich jest wspieranie mieszkańców przez lokalne przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Posadzenie drzew czy wybudowanie skatepark’u w jednej z dzielnic Katowic? A może program stażowy dla podopiecznych placówek pieczy zastępczej? Każdy ma swoją wizję na to jak zmienić stolicę Śląską na lepsze.

Doceniamy te wysiłki zwłaszcza w kontekście aktualnej, globalnej sytuacji i wyzwań biznesowych z nią związanych. Zachęcamy, żeby podzielić się z nami przykładami dobrych praktyk i liczymy, że najlepsze z nich staną się inspiracją dla innych - mówi Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa.

Jak można wziąć udział?

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz: KLIK do dnia 6 grudnia 2020 r.

O co walczymy?

Wyróżnione zostaną trzy projekty, po jednym z każdej kategorii (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo).

Dodatkowo agencja 19 Południk - współorganizator, który odpowiadał za stworzenie mechaniki i koncepcji identyfikacji wizualnej konkursu, ufundował nagrodę specjalną w postaci opracowania strategii marketingowej dla Laureata Głównego, o łącznej wartości 10 000 zł. 

Kto ma szanse?

Szukamy innowacji, dlatego będziemy zwracali uwagę na rozwiązania autorskie, w jakiś sposób niestandardowe, realizowane z korzyścią dla lokalnej społeczności. Dobrze, gdyby polegały również na partycypacji i wspierały zrównoważony rozwój - mówi Wioleta Niziołek-Żądło, koordynator projektów społecznych, jedna z jurorek konkursu. 

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia 2020 r. W zależności od obowiązującej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej rządowych wytycznych, przyjmie formę: hybrydową (online + offline) lub transmisji online.

Wyboru najlepszego projektu, spośród zgłoszonych inicjatyw, dokona jury w składzie: 

  • Agnieszka Lis - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych,
  • Wioleta Niziołek- Żądło - Koordynator Projektów Społecznych Urzędu Miasta Katowice,
  • Krzysztof Hołyński - Stowarzyszenie MOST, członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach,
  • Agnieszka Budzyńska - Śląska Sieć 3 Sektora, członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach,
  • Olga Grzybowska – Account Director w agencji 19 Południk.

 

Powrót do listy