Europejska Noc Naukowców - zdobądź fundusze!

Już w listopadzie 2020 r. odbędzie się Europejska Noc Naukowców, finansowana w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA). To ogólnoeuropejskie wydarzenie publiczne, które zbliża naukowców do społeczeństwa. Noc daje badaczom okazję do zaprezentowania różnorodności nauki i jej wpływu na codzienne życie obywateli, a także do wzbudzenia zainteresowania karierą naukową - zwłaszcza wśród młodych ludzi. Wydarzenia te podkreślają wkład naukowców w nasze społeczeństwo, prezentując swoją pracę na interaktywnym i angażującym forum. A już dziś przyłącz się do przyszłorocznej edycji. Termin składania wniosków upływa 12 stycznia 2021 r.

Kto może aplikować?

Stypendia Europejskiej Nocy Naukowców mogą być przyznane dowolnej osobie prawnej mającej siedzibę w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym. Osoby prawne obejmują koordynację działań między partnerami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi. 

Profile potencjalnych beneficjentów mogą obejmować prywatne i publiczne organizacje badawcze, przedsiębiorstwa, władze publiczne, szkoły, muzea nauki, organizacje rodziców-nauczycieli, unijne centra mobilności naukowców, fundacje lub media.

Co może być finansowane?

Każde działanie lub wydarzenie, które zwiększa świadomość społeczną na temat pozytywnej roli badań naukowych w społeczeństwie - zwłaszcza wśród młodych ludzi - kwalifikuje się do finansowania. Zachęca się naukowców korzystających z dofinansowania UE do wnoszenia wkładu i interakcji w jak największym stopniu z odwiedzającymi, prezentując swoje projekty i promując wykorzystanie badań.

Co obejmuje finansowanie?

Dofinansowanie pokrywa wszelkie wydatki związane z organizacją wydarzenia popularyzującego badania. Może obejmować przygotowanie takiego wydarzenia, kampanię informacyjną, projekty poprzedzające wydarzenie, samo wydarzenie oraz ocenę jego wpływu. Działania te mogą obejmować: 

  • praktyczne eksperymenty przeprowadzone przez naukowców,
  • pokazy naukowe z udziałem społeczeństwa,
  • debaty,
  • „szybkie randki naukowców” (spotykaj badaczy i zadawaj im pytania),
  • konkursy (takie jak quizy naukowe, gry, puzzle, konkursy fotograficzne i plastyczne itp.),
  • warsztaty dla dzieci, 
  • naukowy szlem,
  • wizyty z przewodnikiem w laboratoriach, instytutach badawczych i innych odpowiednich miejscach, które są zwykle zamknięte dla publiczności. 

Wartość dotacji różni się w zależności od skali proponowanych wydarzeń.

Kto decyduje?

Wszystkie projekty wybierane są w drodze otwartej, niezależnej i przejrzystej oceny.W konkursie stosuje się szereg z góry określonych kryteriów (wymienionych w zaproszeniu do składania wniosków).

Jak aplikować?

Zaproszenie na edycję Europejskiej Nocy Naukowców 2021 zostało opublikowane 1 października 2020 r. Termin składania wniosków upływa 12 stycznia 2021 r. Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków są dostępne w portalu Funding & Tender Opportunities.

Odwiedź tegoroczne wydarzenie!

… Tak jak 1,6 mln odwiedzających w 2019 roku! 

W 2020 roku Europejska Noc Naukowców odbędzie się w piątek 27 listopada. 

Zobacz, co się zadzieje tej nocy!

Dowiedz się, jak badania naukowe walczą z rakiem, powstrzymują globalne ocieplenie, zapobiegają głodowi i suszom, ulepszają technologie pomagające osobom niepełnosprawnym i radzą sobie z wyzwaniami życia w kosmosie. Spotkaj naukowców i odkryj fascynującą pracę naukową w zabawnym i interaktywnym środowisku - z rodziną, przyjaciółmi, szkołą lub samodzielnie.

Jak wyglądała poprzednia edycja?

W 2019 roku zrealizowano 55 projektów. Projekty były realizowane w 433 miastach z 27 krajów w Europie i poza nią. W wydarzeniu wzięło udział ponad 1,6 miliona odwiedzających, a udział wzięło ponad 36 000 badaczy - w tym 955 stypendystów MSCA!

Więcej informacji:

Źródło: Europejska Noc Naukowców

Powrót do listy