Weź udział w Europejskim Konkursie Statystycznym 2021!

Jesteś urodzonym analitykiem big data? Interesujesz się statystyką i jesteś uczniem szkoły średniej? Weź udział w Europejskim Konkursie Statystycznym 2021! Rekrutacja krajowa rozpocznie się w styczniu 2021. 

Czym jest Europejski Konkurs Statystyczny?

Europejski Konkurs Statystyczny organizowany jest przez Eurostat we współpracy ze zgłoszonymi urzędami statystycznymi z 17 europejskich państw: Polski, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Norwegii, Portugalii, WęgierWłoch Słowenii, skierowany do uczniów szkół średnich, mający na celu zachęcenie uczniów do zapoznania się ze statystykami i oficjalnymi źródłami statystycznymi. 

EKS składa się z części krajowej i europejskiej. Część krajowa organizowana jest przez Główny Urząd Statystyczny i składa się z dwóch etapów: testu on-line oraz zadania analitycznego, dodatkowo organizowane jest głosowanie on-line – eliminacje do części europejskiej.

Jakie zadania czekają na uczestników?

Aby wygrać ESC, uczestnicy będą musieli zaliczyć kilka zadań związanych ze statystykami (więcej informacji w regulaminie).

Faza narodowa

Pierwszy etap - test online

Pierwszy etap odbędzie się za pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza internetowego i będzie składał się z trzech testów z pytaniami zamkniętymi, które będą miały 4 możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna będzie prawidłowa. Dla każdej grupy uczestników (A i B) zostanie przygotowany odrębny zestaw pytań, dostosowany do poziomu grupy:

 • test wiedzy ze statystyki: 10 pytań dotyczących podstawowych pojęć statystycznych, interpretacji wykresów, podstaw rachunku prawdopodobieństwa itp.
 • test z użycia oficjalnych danych statystycznych: 10 pytań dotyczących oficjalnych danych statystycznych, publikowanych na stronie www.stat.gov.pl oraz stronach internetowych innych oficjalnych organizacji statystycznych, np. Eurostatu.
 • test dotyczący interpretacji udostępnionej publikacji: 10 pytań dotyczących interaktywnej publikacji Eurostatu pt. „People on the move”. Publikacja jest dostępna w języku angielskim na stronie.

Test będzie dostępny przez okres czasu, określony w harmonogramie na stronie internetowej Konkursu i można logować się do niego dowolną ilość razy i edytować odpowiedzi. Czas trwania jednej sesji po zalogowaniu to 45 minut. Po tym czasie sesja wygasa i niezapisane dane zostają utracone. Hasło do konta zespół otrzymuje od nauczyciela – opiekuna zespołu. 

Drugi etap - zadanie analityczne

Drugi etap części krajowej polega na analizie zbioru danych udostępnionych przez Organizatora, a następnie przygotowaniu prezentacji otrzymanych wyników. W tym etapie zespoły mają za zadanie przygotować analizę danych statystycznych, wykorzystując dowolny program do analizy danych. Zestaw danych będzie obszerny i umożliwi analizę danych na wiele sposobów. Zadanie nie zostanie zaliczone, jeśli do przeprowadzenia analizy będzie wykorzystywana dodatkowa baza danych oraz jeśli dodano informacje uzupełniające. 

Wyniki pracy należy przedstawić na prezentacji. Prezentacja nie może mieć więcej niż 8 ekranów i powinna być przygotowana w takiej formie (plik PDF), aby można ją było wydrukować oraz aby slajd/ekran wydrukowany w formacie A4 był czytelny. Pierwszy ekran prezentacji powinien zawierać informacje o zespole: nazwa zespołu, nazwa szkoły, województwo i grupa wiekowa uczestników. Ponadto prezentacja powinna zawierać następujące sekcje:

 • cele analizy,
 • metody pracy: używane narzędzia, techniki analizy informacji itp.,
 • wyniki: tabele, wykresy, wyniki analizy itd.,
 • wnioski.

Eliminacje do części europejskiej

Po 5 zespołów z najwyższym wynikiem z każdej kategorii będzie miało szansę uczestniczyć w części europejskiej Konkursu. Każdy z zespołów będzie miał za zadanie przygotować 2-minutowy film, dotyczący zadanego tematu z zakresu statystyki, wyjaśniającego koncepcję, problem statystyczny. Oprócz filmu, każdy zespół przygotuje także krótki dokument PDF (maksymalnie 2000 słów i maksymalnie 4 strony), wyjaśniający proces tworzenia filmu, zastosowane techniki (i powody ich używania), proces podejmowania decyzji, źródła danych statystycznych (w przypadku korzystania z nich) oraz użytkowników, do których kierowany jest film. Dokument powinien zostać przygotowany w języku angielskim.

Jaki jest harmonogram?

ZĘŚĆ KRAJOWA

 • 7 stycznia 2020 r. ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI ON-LINE
 • 29 stycznia 2020 r.ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI ON-LINE - Przedłużona do 3 lutego!
 • 30 stycznia 2020 r.ROZPOCZĘCIE ETAPU I: TEST ON-LINE
 • 19 lutego 2020 r.ZAKOŃCZENIE ETAPU I: TEST ON-LINE
 • 24 lutego 2020 r.OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z ETAPU I
 • 28 lutego 2020 r.ROZPOCZĘCIE ETAPU II: PRZYGOTOWYWANIE I PRZESYŁANIE PREZENTACJI
 • 15 marca 2020 r.ZAKOŃCZENIE ETAPU II: ZAKOŃCZENIE PRZYGOTOWYWANIA I PRZESYŁANIA PREZENTACJI
 • 18 - 24 marca 2020 r.OBRADY JURY
 • 8 kwietnia 2020 rWYSŁANIE ZAPROSZEŃ DO ZESPOŁÓW, KTÓRE PRZYGOTOWAŁY NAJLEPSZE PREZENTACJE I OGŁOSZENIE TEMATU FILMU
 • 8 kwietnia 2020 r ROZPOCZĘCIE PRACY NAD FILMAMI
 • 25 maja 2020 r ZAKOŃCZENIE PRACY NAD FILMAMI, TERMIN PRZESŁANIA LINKÓW
 • 2 – 9 czerwca 2020 r. GŁOSOWANIE ON-LINE I OCENA FILMÓW PRZEZ JURY
 • 18 czerwca 2020 r.OGŁOSZENIE WYNIKÓW CZĘŚCI KRAJOWEJ
 • 7 września 2020 r.OGŁOSZENIE WYNIKÓW CZĘŚCI EUROPEJSKIEJ

Dokładne informacje na temat części europejskiej będą publikowane TUTAJ.

Jaki jest zakres tematyczny?

Dla uczniów szkół podstawowych:

 • podstawowe pojęcia statystyczne
 • miary statystyczne
 • cechy statystyczne
 • podstawy rachunku prawdopodobieństwa
 • rodzaje badań statystycznych
 • tabelaryczna prezentacja danych
 • graficzna prezentacja danych

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

 • podstawowe pojęcia statystyczne
 • miary statystyczne
 • skale pomiarowe
 • cechy statystyczne
 • zmienne losowe jedno- i dwuwymiarowe
 • rozkład normalny
 • współczynnik korelacji
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • rodzaje badań statystycznych
 • tabelaryczna prezentacja danych
 • graficzna prezentacja danych
Przykładowe pytania:
Jak wygląda rekrutacja?

głoszenia zespołów do udziału w Europejskim Konkursie Statystycznym będzie można dokonać za pomocą aplikacji on-line dostępnej dla wszystkich krajów biorących udział w Konkursie.

Zespoły zgłaszane są wg dwóch grup wiekowych:

 • grupa A: uczniowie szkół średnich w wieku 16 – 19 lat
 • grupa B: uczniowie szkół podstawowych w wieku 14 - 16 lat

Tworzenie zespołu:

 • zespoły tworzone są niezależnie w każdej z grup uczestników (A lub B),
 • każdy zespół powinien składać się z od 1 do 3 uczniów z jednej szkoły oraz nauczyciela - opiekuna zespołu, który nadzoruję pracę zespołu oraz dokonuje rejestracji w aplikacj,
 • nie ma ograniczeń, co do liczby zespołów z tej samej szkoły, ani też, co do liczby zespołów nadzorowanych przez tego samego nauczyciela,
 • jeden uczeń nie może być członkiem więcej niż jednego zespołu.

Rejestracja

Rejestracji zespołu dokonuje nauczyciel. Podczas rejestracji należy podać wszystkie wymagane w formularzu informacje, m.in.:

 • nazwę szkoły,
 • województwo,
 • imię i nazwisko nauczyciela,
 • adres e-mail nauczyciela,
 • nazwę zespołu składającą się z maksymalnie 10 alfanumerycznych znaków,
 • liczbę osób w zespole.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: eks@stat.gov.pl

Rekrutacja rozpocznie się 7 stycznia br. 

Więcej informacji:

 

 
Powrót do listy