Europejski Zielony Ład - nowy konkurs w ramach programu Horyzont Europa!

Już w najbliższym czasie pojawi się możliwość ubiegania się o środki w ramach programu Horyzont 2020 na projekty wpisujące się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Ogłoszenie konkursu, na który przewidziano budżet o wartości blisko 1 mld euro, ma nastąpić w drugiej połowie września tego roku. Nabór potrwa do stycznia 2021 r. Więcej informacji będzie można uzyskać 23-24 września br., podczas Horizon 2020 European Green Deal Call - Info Day w ramach Europejskich Dni Badań i Innowacji (ERID). Już dziś można przystąpić do rejestracji na ERID w ramach, których przewidziano huby z zakresu programu Horyzont Europa, jego misji, czy bezpośrednio Europejskiego Zielonego Ładu. Wydarzenie potrwa od 22 do 24 września 2020 r. - wszystkie sesje odbęda się online. 

Źródło: Komisja Europejska

Dlaczego EU Green Deal w Horyzoncie?

Pod koniec 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład obiecany przez nową przewodniczącą Ursulę Van der Leyen. Ten plan działania ma na celu uczynienie UE neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., promowanie czystej gospodarki o obiegu zamkniętym, przywrócenie różnorodności biologicznej i zmniejszenie zanieczyszczenia. Aby tego dokonać wyróżniono kilka programów zapewniających bezpośrednie finansowanie lub stymulujących inwestycje prywatne. Dotyczą one zarówno programów europejskich realizowanych do końca 2020 roku, jak i przyszłych programów na lata 2021-2027 będących w trakcie negocjacji.

Jednym ze źródeł finansowania jest obecny europejski program wspierania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Zaproszenie do składnia wniosku w ramach Europejskiego Zielonego Ładu będzie stymulować i finansować wdrażanie dużych, wielostronnych i multidyscyplinarnych projektów współpracy. 

Jakie będą wymagania dotyczące naboru?

Zaproszenie będzie finansować wspólne projekty grup podmiotów w „konsorcjach” obejmujących co najmniej trzy kraje europejskie. Wniosek jest oficjalnie rejestrowany przez koordynatora konsorcjum w imieniu wszystkich pozostałych.

Zaproszenie zostanie podzielone na 10 obszarów tematycznych i 20 bardzo zróżnicowanych tematów, od różnorodności biologicznej po mobilność, energię i zdrowie, a także zaangażowanie obywateli. Tematy te są zwięźle, ale bardzo precyzyjnie napisane pod kątem rezultatów do osiągnięcia i oczekiwań KE. 

Co z finansowaniem?

Granty programu „Horyzont 2020” mają dość pokaźne i interesujące warunki finansowe. Poziom współfinansowania wynosi 100% dla organizacji non-profit i 70% dla organizacji nastawionych na zysk. Jednak te wezwania obejmują współpracę i raportowanie, aby pokazać, że oczekiwany wpływ został osiągnięty lub dlaczego nie został osiągnięty. Niezależnie od tego udział w takim projekcie może umożliwić waloryzację i rozwój wiedzy i innowacji we współpracy z innymi podmiotami w innych krajach. Inwestowanie czasu i zasobów w celu wzięcia udziału w tych zaproszeniach może zatem stanowić część strategii rozwoju organizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o pójście dalej niż lokalna współpraca i stworzenie międzynarodowej sieci.

Kto może aplikować?

Aby wziąć udział, konieczne jest zarejestrowanie się jako osoba prawna, która jest w stanie wykazać swoją zdolność finansową i operacyjną.

Do udziału w tych międzynarodowych konsorcjach niezbędna jest również dobra znajomość języka angielskiego.

Niniejsze zaproszenie będzie zatem skierowane przede wszystkim do doświadczonych podmiotów posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie opisanych 20 tematów. Komisja Europejska naciska jednak na zaangażowanie zainteresowanych stron, pracowników w terenie i ekspertów w zakresie udziału obywateli, zwłaszcza w celu zwiększenia wpływu wyników tych projektów badawczych na społeczeństwo.

Jeśli priorytetem jest znalezienie partnerów w innych krajach, w takich konsorcjach możliwa jest również współpraca z innymi przedstawicielami z Brukseli lub Belgii, na przykład z uniwersytetami, które mają większe doświadczenie w tych projektach i mogą korzystać z lokalnej wiedzy „w terenie”.

Jak się przygotować?

Nowy nabór projektów zostanie ogłoszony w połowie września, a pełne wnioski należy złożyć do końca stycznia 2021 roku. Ale takie międzynarodowe projekty wymagają dużego nakładu pracy, więc trzeba zacząć przygotowania jak najszybciej.

Można więc już przewidzieć nabór na podstawie wstępnych informacji opublikowanych w maju 2020 r. przez Komisję Europejską.

Zaproszenie zostanie opublikowane na portalu Komisji Europejskiej w części dot. finansowania i przetargów. 

Info Day 23.09.2020

W ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Badań i Rozwoju, które odbędą się w dniach 22-24 września online, zaplanowano Info Day poświęcony naborowi do programu Horyzont "Europejski Zielony Ład". 

23.09.2020 r. w programie hubu European Green Deal, od godz. 14:00 do 18:00 będzie można uzyskać informację na temat najnowszego naboru. Więcej informacji nt. Info Day

Źródła: Enterprise Europe Brussels, Komisja Europejska, European Research & Innovation Days

 

 

 

 

Powrót do listy