Młodzi tłumacze do boju! - ruszyła kolejna edycja Juvenes Translatores!

Ruszyła tegoroczna edycja konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores, w której mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich z całej Europy. Do 20 października od godziny 12.00 szkoły ze wszystkich państw członkowskich UE mogą zarejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie uczniowie mogli konkurować z rówieśnikami z innych krajów. W tym roku tekst do tłumaczenia nosi tytuł „Przebrnąć przez trudny czas – razem jesteśmy silniejsi”.

Źródło: Facebook @translatores

Komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn oznajmił:Młodzi ludzie w Europie wiedzą, jak ważną rolę w dzisiejszym społeczeństwie odgrywają języki. Pomagają one nie tylko w lepszym wzajemnym zrozumieniu kultur i poglądów, lecz także w znalezieniu pracy. Gorąco zachęcam szkoły i uczniów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu Juvenes Translatores i odkrycia świata tłumaczeń.

Kto może uczestniczyć w konkursie?

W konkursie mogą uczestniczyć tylko szkoły średnie. Konkurs nie jest przeznaczony dla szkół wieczorowych prowadzących zajęcia z języków obcych ani innych podmiotów oferujących kursy językowe niebędące elementem programu nauczania w szkole średniej.

Do udziału w konkursie zgłosić się może każda szkoła, która:

 • mieści się w jednym z krajów UE
 • została uznana przez władze oświatowe co najmniej jednego kraju UE
 • wyznaczy od dwojga do pięciorga uczniów urodzonych w 2003 r.
 • ma dostęp do internetu
 • posiada niezbędne wyposażenie informatyczne (opisane w regulaminie punkt 1.4).
Wybór szkół

Z Polski do konkursu zakwalifikują się 52 szkoły, co odpowiada liczbie posłów danego kraju w Parlamencie Europejskim. Łącznie weźmie udział 705 placówek. Lista wybranych szkół zostanie opublikowana na oficjalnej stronie internetowej JT do końca października 2020 r. Wybór szkół jest ostateczny.

Jakie są dostępne kombinacje językowe?

Uczestnik może dowolnie wybrać język, z którego zamierza tłumaczyć, oraz język, na który będzie tłumaczyć, spośród wszystkich języków urzędowych UE.

Języki urzędowe UE to: angielski (EN), bułgarski (BG), chorwacki (HR), czeski (CS), duński (DA), estoński (ET), fiński (FI), francuski (FR), grecki (EL), hiszpański (ES), irlandzki (GA), litewski (LT), łotewski (LV), maltański (MT), niderlandzki (NL), niemiecki (DE), polski (PL), portugalski (PT), rumuński (RO), słowacki (SK), słoweński (SL), szwedzki (SV), węgierski (HU) oraz włoski (IT).

Kombinacje językowe wybrane przez uczniów należy podać w okresie, w którym możliwa jest rejestracja uczestników na platformie konkursu. Po 19 listopada 2020 r. nie będzie już można jej zmienić. Organizatorzy zachęcają uczestników do tłumaczenia na swój język ojczysty lub język, który znają najlepiej. Musi to być jednak jeden z języków urzędowych UE wymienionych powyżej.

Czy uczestnicy mogą korzystać z pomocy naukowych?

Słowniki to nieodzowne narzędzia pracy tłumacza, więc uczestnicy mogą korzystać ze słowników w wersji papierowej. Uczestnicy mogą korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych.

Narzędzia, z których nie wolno korzystać:

 • programy do sprawdzania pisowni
 • słowniki elektroniczne lub słowniki internetowe
 • narzędzia do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT tools)
 • narzędzia do tłumaczenia maszynowego (np. Google Translate)

Każde tłumaczenie, w przypadku którego zastosowano którekolwiek z wyżej wymienionych narzędzi, zostanie zdyskwalifikowane.

Krok po kroku
 • 02.09.2020 - 20.10.2020 (godz. 12:00) - rejestracja szkół
 • 02.09.2020 - 19.11.2020 - zapisanie uczniów wraz z wybranymi kombinacjami tłumaczeniowymi
 • 26.11.2020 - tekst tłumaczeniowy
 • wiosna 2021 - uroczystość wręczenia nagród (DG ds. Tłumaczeń Pisemnych pokryje koszty podróży i noclegu dla jednego laureata, jednego rodzica lub opiekuna oraz jednego nauczyciela z każdego kraju UE)
Więcej informacji:

 

 

Powrót do listy