Europejski Zielony Ład - nowy konkurs w ramach programu Horyzont Europa!

Już w najbliższym czasie pojawi się możliwość ubiegania się o środki w ramach programu Horyzont 2020 na projekty wpisujące się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Ogłoszenie konkursu, na który przewidziano budżet o wartości blisko 1 mld euro, ma nastąpić w drugiej połowie września tego roku. Nabór potrwa do stycznia 2021 r. Więcej informacji będzie można uzyskać 23-24 września br., podczas Horizon 2020 European Green Deal Call - Info Day w ramach Europejskich Dni Badań i Innowacji (ERID). Już dziś można przystąpić do rejestracji na ERID w ramach, których przewidziano huby z zakresu programu Horyzont Europa, jego misji, czy bezpośrednio Europejskiego Zielonego Ładu. Wydarzenie potrwa od 22 do 24 września 2020 r. - wszystkie sesje odbęda się online. 

więcej

Młodzi tłumacze do boju! - ruszyła kolejna edycja Juvenes Translatores!

Ruszyła tegoroczna edycja konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores, w której mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich z całej Europy. Do 20 października od godziny 12.00 szkoły ze wszystkich państw członkowskich UE mogą zarejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie uczniowie mogli konkurować z rówieśnikami z innych krajów. W tym roku tekst do tłumaczenia nosi tytuł „Przebrnąć przez trudny czas – razem jesteśmy silniejsi”.

więcej

Tworzenie partnerstw między regionami UE na rzecz innowacyjnych technik reagowania i odbudowy

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa. Celem zaproszenia jest pomoc regionom w wykorzystaniu możliwości wynikających z kryzysu, rozwijaniu odporności oraz przechodzeniu ekologicznej i cyfrowej transformacji w celu odbudowy najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak sektory zdrowia i turystyki.

więcej

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP): Edycja specjalna dotycząca reakcji na COVID-19

Europejski Komitet Regionów (KR) rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń w specjalnej edycji konkursu o nagrodę „Europejski Region Przedsiębiorczości”. Miasta, regiony i gminy mogą przedstawiać pod hasłem „Przedsiębiorczość na rzecz zrównoważonej odbudowy” swoje strategie wspierania MŚP w ciągu najbliższych dwóch lat. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 października 2020 r.

więcej

Komisja uruchamia platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości i zachęca ekspertów do przyłączenia się do niej

Komisja Europejska uruchomiła platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości skupiającą grupę ekspertów wysokiego szczebla. Pomoże ona Komisji uprościć obowiązujące przepisy UE i zmniejszyć obciążenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorstw. Pomoże ona również zachować aktualność prawodawstwa UE wobec konieczności stawienia czoła nowym wyzwaniom, takim jak cyfryzacja. Możesz dołączyć do zespołu eskpertów - aplikować można do 19 czerwca br.

więcej

Zostań ekspertem oceniającym wnioski dotyczące COVID-19

Bułgarski Narodowy Fundusz Naukowy (BNSF) ogłosił zaproszenie do składania wniosków przez niezależnych ekspertów, którzy będą oceniać wnioski badawcze w ramach planowanego konkursu związanego z pandemią COVID-19. Konkurs ma obejmować obszary tematyczne obejmujące medyczno-biologiczne i społeczne, gospodarcze i edukacyjne aspekty problemów pandemii COVID-19. Nabór potrwa do 12 czerwca br. 

więcej

Wsparcie prawne i księgowe dla start-upów rolno-spożywczych

Masz start-up w sektorze rolno-spożywczym? Masz problemy z finansowaniem wydatków prawnych i księgowych? EIT wychodzi na przeciw Twoim oczekiwanium i pomaga młodym, błykskotliwym firmom z Europy Wschodniej i Południowej. Wsparcie finansowe może wynieść nawet 2500 euro. Termin zgłoszeń upływa 30 września br. 

więcej

Otwarty nabór wniosków o stypendia na wyjazdy naukowe w programie im. Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza naukowców do składania wniosków o stypendia na wyjazdy naukowe do najlepszych ośrodków zagranicznych na świecie. Wyjazdy rozpoczną się w 2021 roku.

więcej

102 miliony euro do podziału w ramach konkursu Bio-Based Industries JU 2020!

Do 3 września 2020 r. można aplikować o środki na projekty w obszarze biogospodarki. To już ostatni nabór w ramamch wspólnego przedsięwzięcia Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) w programie Horyzont 2020. Wnioski można składać w 16 obszarach tematycznych, a planowany budżet konkursu to 102 miliony euro. 

więcej

Milion euro w szybkim konkursie na mapowanie pacjentów z COVID-19

W ramach projektu EHDEN otwarto szybki konkurs dotyczący współpracy w zakresie udostępniania zasobów danych. Dotyczy on podmiotów, które chcą zmapować swoje dane pacjentów COVID19 do wspólnego modelu danych OMOP. Mapowanie to zostanie wykonane przez specjalną grupę zadaniową EHDEN, wspieraną przez certyfikowane MŚP EHDEN w celu przyspieszenia mapowania. Aplikować można do  do 14 maja 2020, oceny będą przeprowadzane w sposób ciągły.

więcej