Czas na Twój debiut naukowy - Zrównoważony Rozwój a Europejski Zielony Ład!

Przed nami 10 edycja konkursu debiuty naukowe, którego celem jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym. Tegoroczną edycję oranizują Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu 
Europejskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Termin nadsyłania prac mija 17 stycznia 2021 r. 

więcej

Innowacyjne i sprawdzone rozwiązania dla miast - UIA Transfer Mechanism. Aplikuj już dziś!

Masz pomysł, by wprowadzić zmiany na lepsze w europejskich miastach? Chciałbyś skorzystać z innowacyjnych i sprawdzonych rozwiązań dla miast, czyli UIA Transfer Mechanism? Już dziś zapoznaj się z naborem i aplikuj o środki! Termin aplikacji mija 1 lutego 2021 r. 

więcej

Szanse na rozwój technologiczny dla MŚP!

Od 2 do 3 mln. euro na wdrożenie zaawansowanych technologii przez MŚP. Do 2 lutego 2021 r. można aplikować w naborze COSME. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wniesienie wkładu w pakiet naprawczy Komisji Europejskiej poprzez ustanowienie strategicznych sojuszy między rozwiniętymmi technologicznie MŚP a tradycyjnymi MŚP stojącymi w obliczu potrzeby dostosowania się do pokryzysowego otoczenia gospodarczego, koncentrując się na korzyściach wynikających z przyjęcia zaawansowanych technologii. Ostatecznym celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest przyczynienie się do szerszego rozpowszechniania i rozpowszechniania zaawansowanych technologii w MŚP w Europie oraz pobudzenie ożywienia gospodarczego. Celem szczegółowym działania jest uruchomienie dwóch projektów pilotażowych skupionych na budowaniu sojuszy między tradycyjnymi i obeznanymi z technologią MŚP za pośrednictwem przemysłowych organizacji klastrów w celu promowania współpracy MŚP i wdrażania technologii w określonych ekosystemach przemysłowych.

więcej

KATOWIZJE 2020 - wystartował konkurs dla przedsiębiorców z sektora MMŚP na najlepszy projekt CSR

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, reprezentujący Miasto Katowice, oraz agencja 19 Południk zapraszają przedstawicieli firm z sektora MMŚP do udziału w konkursie Katowizje – Firma Społecznie Odpowiedzialna. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie najciekawszych projektów z obszaru CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), zrealizowanych na terenie Katowic w okresie 2019 – 2020. Zgłoszenia można dokonać do dnia 6 grudnia 2020 r. Wyróżnione zostaną trzy projekty, po jednym z każdej kategorii (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo)

więcej

Europejska Stolica Młodzieży 2024 - aplikuj już dziś!

Zgłoszenia do tytułu kolejnej Młodzieżowej Stolicy Europy 2024 są już otwarte! Czy uważasz, że Twoje miasto ma to, czego potrzeba? Każdego roku nowe europejskie miasto ma szansę zaprezentować swoje innowacyjne pomysły, projekty i działania, które mają na celu podniesienie głosu młodych ludzi i wniesienie nowej młodzieżowej perspektywy do wszystkich aspektów życia miasta. Tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy zostanie przyznany po raz szesnasty w 2024 roku, po raz pierwszy przyznany Rotterdamowi w 2009 roku. Termin aplikacji mija 17 stycznia 2021 r.

więcej

Europejska Noc Naukowców - zdobądź fundusze!

Już w listopadzie 2020 r. odbędzie się Europejska Noc Naukowców, finansowana w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA). To ogólnoeuropejskie wydarzenie publiczne, które zbliża naukowców do społeczeństwa. Noc daje badaczom okazję do zaprezentowania różnorodności nauki i jej wpływu na codzienne życie obywateli, a także do wzbudzenia zainteresowania karierą naukową - zwłaszcza wśród młodych ludzi. Wydarzenia te podkreślają wkład naukowców w nasze społeczeństwo, prezentując swoją pracę na interaktywnym i angażującym forum. A już dziś przyłącz się do przyszłorocznej edycji. Termin składania wniosków upływa 12 stycznia 2021 r.

więcej

Weź udział w Europejskim Konkursie Statystycznym 2021!

Jesteś urodzonym analitykiem big data? Interesujesz się statystyką i jesteś uczniem szkoły średniej? Weź udział w Europejskim Konkursie Statystycznym 2021! Rekrutacja krajowa rozpocznie się w styczniu 2021. 

więcej

Od dziś aplikuj o fundusze w konkursie Horyzont 2020 Europejski Zielony Ład - w puli miliard euro!

Dzisiaj rusza nabór w dodatkowym konkursie w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call. Budżet konkursu wynosi ok 1 miliard euro na projekty z zakresu  badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie. Otwarty nabór ma pobudzić odbudowę Europy po kryzysie związanym z koronawirusem, przekształcając ekologiczne wyzwania w szanse na innowacyjne rozwiązania. Termin na składanie wniosków potrwa do 26 stycznia 2021 r.

więcej

Europejski Zielony Ład - nowy konkurs w ramach programu Horyzont Europa!

Już w najbliższym czasie pojawi się możliwość ubiegania się o środki w ramach programu Horyzont 2020 na projekty wpisujące się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Ogłoszenie konkursu, na który przewidziano budżet o wartości blisko 1 mld euro, ma nastąpić w drugiej połowie września tego roku. Nabór potrwa do stycznia 2021 r. Więcej informacji będzie można uzyskać 23-24 września br., podczas Horizon 2020 European Green Deal Call - Info Day w ramach Europejskich Dni Badań i Innowacji (ERID). Już dziś można przystąpić do rejestracji na ERID w ramach, których przewidziano huby z zakresu programu Horyzont Europa, jego misji, czy bezpośrednio Europejskiego Zielonego Ładu. Wydarzenie potrwa od 22 do 24 września 2020 r. - wszystkie sesje odbęda się online. 

więcej

Młodzi tłumacze do boju! - ruszyła kolejna edycja Juvenes Translatores!

Ruszyła tegoroczna edycja konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores, w której mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich z całej Europy. Do 20 października od godziny 12.00 szkoły ze wszystkich państw członkowskich UE mogą zarejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie uczniowie mogli konkurować z rówieśnikami z innych krajów. W tym roku tekst do tłumaczenia nosi tytuł „Przebrnąć przez trudny czas – razem jesteśmy silniejsi”.

więcej