Nagroda dziennikarska im. Daphne Caruany Galizii. Zaproszenie do składania zgłoszeń!

22 czerwca Parlament Europejski uruchomił stronę internetową i ogłosił zaproszenie do zgłaszania kandydatur do nagrody dziennikarskiej im. Daphne Caruany Galizii. 

Nagroda będzie przyznawana corocznie za wybitne dziennikarstwo, które promuje podstawowe zasady i wartości Unii Europejskiej i staje w ich obronie. Zasady te to na przykład godność ludzka, wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka.

Źródło: Image by Frans Van Heerden via Pexels

Nagrodę mogą otrzymać zawodowi dziennikarze i zespoły redakcyjne niezależnie od narodowości. Kandydaci mogą zgłaszać publikacje dogłębnie badające jakąś sprawę, opublikowane lub nadane przez media mające siedzibę w jednym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Nagroda ma wspierać profesjonalne dziennikarstwo i podkreślać jego znaczenie dla wolności, równości i szans.

Wyboru zwycięskiej publikacji dokona niezależne jury, w skład którego wejdą przedstawiciele prasy i społeczeństwa obywatelskiego z 27 państw członkowskich UE oraz przedstawiciele głównych europejskich stowarzyszeń dziennikarskich. Ceremonia wręczenia nagrody będzie odbywać się co roku około 16 października. Tego dnia została zamordowana Daphne Caruana Galizia. W 2021 r. nagroda zostanie wręczona w czwartek 14 października w Parlamencie Europejskim.

Sama nagroda oraz 20 000 euro nagrody pieniężnej stanowi wyraz silnego poparcia Parlamentu Europejskiego dla dziennikarstwa śledczego i podkreśla znaczenie wolnej prasy. W rezolucji przyjętej w maju 2018 roku europosłowie wezwali kraje UE do przeznaczenia odpowiednich funduszy publicznych na rzecz pluralistycznych, niezależnych i wolnych mediów oraz do promowania takich mediów.

Dziennikarze mogą zgłaszać swoje publikacje wyłącznie online na stronie https://daphnejournalismprize.eu/.

Kim była Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia była maltańską dziennikarką, blogerką i działaczką antykorupcyjną, która obszernie informowała o korupcji, praniu brudnych pieniędzy, przestępczości zorganizowanej, sprzedaży obywatelstwa i powiązaniach rządu maltańskiego z Panama Papers. Była wielokrotnie nękana i otrzymywała liczne groźby. Zginęła w wybuchu samochodu-pułapki 16 października 2017 r. Oburzenie w związku z postępowaniem władz w śledztwie dotyczącym jej zabójstwa ostatecznie doprowadziło do ustąpienia premiera Josepha Muscata. Krytyczni wobec uchybień w śledztwie, w grudniu 2019 roku europosłowie wezwali Komisję Europejską do podjęcia stosownych działań.

Źródło: Parlament Europejski

Powrót do listy