Zostań ekspertem oceniającym i monitorującym projekty zgłaszane w ramach programów UE!

Posiadasz wiedzę nt. działań i polityk Unii Erupejskiej? A może posiadasz doświadczenie  zawodowe w tych obszarach? Posługujesz się językiem angielskim na poziomie bardzo dobrym? Może to czas, żeby zostać ekspertem oceniającym i monitorującym projekty zgłaszane w ramach programów Unii Europejskiej. Rekrutacja dotyczy m.in. programów: Erasmus+, Kreatywna Europa, Life, Citizens, Equality, Rights and Values Programme. 

Źródło: Image by Alex Green via Pexels

Został otwarty nabór ekspertów oceniających i monitorujących projekty zgłaszane w ramach programów Unii Europejskiej. Rekrutacja dotyczy m.in. programów: Erasmus+, Kreatywna Europa, Life, Citizens, Equality, Rights and Values Programme. 

Do aplikowania zaproszone są osoby o wysokim poziomie wiedzy i doświadczeniu zawodowym we wszystkich obszarach działań i polityk Unii Europejskiej – szczegółowe obszary wymaganej wiedzy obejmują programy i przetargi UE opisane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Obowiązkiem koniecznym jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.  


Do zadań ekspertów należą m.in. ocena wniosków o dofinansowanie (w tym przetargów) – monitorowaniu projektów i umów oraz doradztwo w konkretnych kwestiach. W zależności od powierzonych zadań eksperci mogą wykonywać swoją pracę częściowo zdalnie.

Wybór ekspertów zostanie dokonany z uwzględnieniem zasad równego traktowania tzn. pod uwagę będzie brane pochodzenie geograficzne, znajomość języków i profil zawodowy kandydatów, a także istotny będzie zrównoważony udział kobiet i mężczyzn. Za pracę w charakterze eksperta przewiduje się wynagrodzenie ustalane na podstawie stawki stosowanej w momencie podpisywania umowy oraz zwrot kosztów podróży i pobytu na podstawie przepisów obowiązujących w Komisji Europejskiej.

Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj.

Wszystkie szczegóły związane z rekrutacją są dostępne na stroniewww.ec.europa.eu

Źródło: Kreatywna Europa

Powrót do listy