Polskie miasta poszukiwane! URBACT: Sieci Transferu!

Ruszyła druga edycja projektów pilotażowych w ramach sieci transferu URBACT. Skorzystaj z tej metody, aby zrozumieć, dostosować i wykorzystać ponownie Dobre Praktyki, które zostały sprawdzone w pierwszej rundzie Sieci Transferu! Termin naboru mija 29 kwietnia br.

Źródło: Grafika promująca nabór Urbact

Czego można się spodziewać?

Po udanym pilotażu, w 2018 roku URBACT zainicjował nabór do Sieci Transferu Dobrych Praktyk. Był to dwuetapowy proces: pierwszym etapem był otwarty konkurs, prowadzący do zatwierdzenia 97 Dobrych Praktyk z całej Europy, drugim był zamknięty konkurs spośród miast dobrej praktyki na przewodzenie w nowych sieciach projektowych, który doprowadził do zatwierdzenia 23 Sieci Transferu. Wyprawa tych 23 Sieci Transferu dobiega obecnie końca, dlatego URBACT uruchamia drugą edycję projektów: kilka miast dobrej praktyki wyruszy w nową podróż transferu z nową grupą partnerów.

Druga fala Sieci Transferu pozwoli większej liczbie miast w Europie na dostosowanie i ponowne wykorzystanie Dobrych Praktyk. Bogate doświadczenie miast Dobrej Praktyki, którzy wraz z ekspertami prowadzili pierwszą edycję Sieci Transferu, będzie wartością dodaną nowej przygody. To będzie ekscytująca wyprawa pełna odkrywania i dzielenia się wiedzą między partnerami. Wzmocni pozycję miejskich interesariuszy, zmieni sposób funkcjonowania miasta i będzie istotnie oddziaływać na poziomie lokalnym, tak jak się to zadziało podczas pierwszej edycji. Wszystko to zostanie osiągnięte przy użyciu wypróbowanej i przetestowanej metody wymiany i uczenia się URBACT wraz z narzędziami dostosowanymi do potrzeb miast oraz wsparciem ekspertów i praktyków z innych miast.

Jak się zgłosić?
  1. Uważnie przeczytaj zakres zadań i warunków.
  1. Skontaktuj(link sends e-mail) się z Krajowym Punktem URBACT, aby znaleźć partnerów.

Z kim należy się kontaktować?

Wszystkie pytania związane z niniejszym naborem należy kierować na adres (język angielski): tn@urbact.eu

lub po polsku na adres Krajowego Punktu URBACT(link sends e-mail).

Przydatne dokumenty:
Ważne informacje:
  • Nowe Sieci Transferu trwać będą 18 miesięcy, od czerwca 2021 do grudnia 2022. Jest to krótszy termin niż w pierwszej edycji. 
  • Zachęcamy do zapoznania się z listą obecnie kończących się Sieci Transferu (tabela poniżej). Jest to tabela orientacyjna, oparta na dotychczasowych Sieciach Transferu na której zaznaczone są polskie miasta, które brały udział w pierwszej edycji. Ostateczną decyzję co do sieci które rzeczywiście rozpoczną działalność, nowych ich nazw a także chęci zaproszenia do współpracy miast z Polski podejmą liderzy we własnym zakresie. 
  • W tej edycji Sieci Transferu każda sieć liczyć będzie jedynie 7 Sieci, a w każdej z nich 5 partnerów, w związku z czym liczba ‘wolnych miejsc’ jest bardzo ograniczona. Zachęcamy do sprawdzenia i zgłoszenia się do kilku propozycji sieci. 
  • Spotkania Informacyjne odbędą się w formule internetowej a ich daty zostaną opublikowane na naszej stronie.

Termin składania wniosków online upływa w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Termin ten obowiązuje Partnerów Wiodących. Do tego czasu sieci muszą już być w pełni utworzone.

SIECI TRANSFERU URBACT, DRUGA EDYCJA 2021 – 2022

SIEĆ

LIDER SIECI

SKRÓTOWY OPIS PROJEKTU

Szuka partnera

ALT/BAU

 

Chemnitz (DE)

 

Sieć Transferu ALT / BAU koncentruje się na alternatywnych strategiach dla centralnych i historycznych dzielnic europejskich miast, które podejmują się rewitalizacji niewykorzystanych i niszczejących kamienic, będących ofiarami zmian demograficznych, gospodarczych i społecznych. 

Szuka polskiego partnera 

BLUACT

 

Piraeus (EL)

Miasto Piraeus uruchomiło Inicjatywę BlueGrowth, innowacyjny konkurs dla niebieskiej gospodarki, celem wzmocnienia tradycyjnych działań gospodarczych związanych z sektorem morskim z innowacyjnymi pomysłami biznesowymi. 

Szuka polskiego partnera 

 

RU:RBAN

Rzym (IT)

Dobrą Praktyką Rzymu jest "Model zarządzania ogrodami miejskimi w Rzymie": budowanie umiejętności w zakresie organizowania ogrodów miejskich, inspirowanie i szkolenie osób do zarządzania ogrodami miejskimi (Gardenisers) oraz zarządzanie ogrodami miejskimi i związane z nimi regulacje. 

Szuka polskiego partnera 

 

RUMOURLESS CITIES

Amadora (PT)

Sieć koncentruje się na przeniesieniu dobrej praktyki ustanowionej przez miasto Amadora, będącej odpowiedzią na potrzebę wszystkich jej partnerów, która odnosi się do przeciwdziałania rosnącym, negatywnym postawom wobec różnych grup społecznych. Przeniesienie dobrej wiedzy opracowanej przez miasto Amadora stanowi odpowiedź na to kluczowe wyzwanie polityczne. 

Szuka polskiego partnera 

 

Tech Revolution

Barnsley (Zjednoczone Królestwo)

Tech Revolution przenosi Dobrą Praktykę Enterprising Barnsley, bazując na doświadczeniach z Digital Media Center, programach wsparcia dla biznesu i powiązanych działaniach typu spin off. Poprzez ułatwienie zdobywania wiedzy związanej z tworzeniem miejsc pracy i zakładaniem przedsiębiorstw we wszystkich sektorach i branżach, chcemy łączyć partnerów z UE w celu dzielenia się pomysłami i praktykami oraz porównywania się z innymi miastami UE, tak aby udostępniać dalej informacje o rozwoju "ekosystemu" potrzebnego do wspierania rozwoju cyfrowego i transformacji gospodarki. 

Szuka polskiego partnera 

 

Playful Paradigm

Udine (IT)

Celem projektu jest przeniesienie opartego o grywalizację "paradygmatu zabawy", będącego innowacyjną koncepcją promowania integracji społecznej, zdrowego stylu życia i świadomości energetycznej, mediacji międzypokoleniowej i kulturowej, tworzenia miejsc i dobrobytu gospodarczego. 

Szuka polskiego partnera 

 

Volunteering Cities

Athienou (CY)

 

Sieć Transferu wesprze wolontariat dla radzenia sobie z wykluczeniem społecznym i ubóstwem lokalnej społeczności, nadając mu większe uprawnienia. Sieć ma na celu ustrukturyzowanie działalności wolontaryjnej, wspierając podejście oddolne, tak aby wolontariusze mogli decydować o działaniach i nimi kierować. 

 

Szuka polskiego partnera 

 

Poniższe sieci nie potwierdziły jeszcze rozpoczęcia prac

 

Re-grow City

 

Altena (DE)

 

Re-grow City koncentruje się na rozwoju interwencji, które opierają się na lokalnych możliwościach zatrzymania i odwrócenia długoterminowego kryzysu społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Sieć ta będzie wspierać swoich partnerów przy ożywianiu usług publicznych i gospodarki, regeneracji tkanki miejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w kontekście długoterminowego kryzysu. 

Brak potwierdzenia 

BeePathNet

Ljubljana (SI)

Idea dobrej praktyki BEE PATH jest bardzo prosta - pszczoły są najlepszym wyznacznikiem zdrowego środowiska! Projekt BeePathNet odnosi się do, powiązanych z pszczelarstwem, miejskich problemów dotyczących środowiska, różnorodności biologicznej i samowystarczalności żywieniowej. 

 

C-Change

Manchester (UK)

Cel: Transfer dokonań Manchester Arts and Sustainability Team (MAST) na rzecz wsparcia miast w mobilizacji sektora kultury i sztuki do podejmowania lokalnie działań dotyczących zmian klimatycznych. 

 

ON BOARD

Viladecans (ES)

Samorządy lokalne wykorzystują i rozwijają innowacje edukacyjne. ON BOARD ma na celu pomóc samorządom lokalnym w budowaniu nowych partnerstw skupionych na współtworzeniu polityk edukacyjnych, umożliwieniu młodszym osobom zdobycie umiejętności niezbędnych do tego, aby stać się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami, zdolnymi stawić czoła wyzwaniom społeczeństwa przyszłości. 

 

CIVIC eSTATE

Neapol (IT)

Celem sieci jest adaptacja i przeniesienie Dobrej Praktyki Miasta Neapolu Lost & Found. Sieć ma na celu zagwarantowanie zbiorowego korzystania z kluczowych zasobów miejskich i zarządzania nimi, rozumiejąc je jako miejskie dobra wspólne. Takie publiczno-społeczne podejście do zarządzania zapewni sprawiedliwy i otwarty dostęp, partycypacyjną decyzyjność, trwałość i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. 

 

Come In!

Újbuda (HU)

Wspólnym wyzwaniem rozwojowym miast partnerów Sieci Transferu Come in!jest mobilizowanie obywateli, wzmacnianie postaw obywatelskich i angażowanie w sprawy miejskie poprzez podnoszenie ich świadomości w zakresie wartości dziedzictwa architektoniczno-budowlanego i zmniejszenia izolacji społecznej. 

 

Com.unity.
lab

Lizbona (PT)

Strategia rozwoju lokalnego dla obszarów interwencji priorytetowej opiera się na współrządzeniu i oddolnej perspektywie partycypacyjnej, zapewniającej horyzontalne i oparte na współpracy podejście lokalne, mające na celu złagodzenie wykluczenia społecznego, gospodarczego, środowiskowego i miejskiego. 

 

ONSTAGE

L'Hospitalet de Llobregat (ES)

W przeciwieństwie do tradycyjnych szkół muzycznych,szkoły w tym projekcie daje równe szanse wszystkim mieszkańcom miasta w dostępie do kursów muzycznych, współpracuje ze szkołami podstawowymi i tworzy przestrzeń do wzmacniania spójności społecznej. Zajmuje się lokalnymi problemami, takimi jak wykluczenie, bezrobocie wśród młodzieży i przedwczesne przerywanie edukacji szkolnej. 

 

Welcoming International Talent

Groningen (NL)

Szkolnictwo wyższe i gospodarka oparta na wiedzy stały się polem globalnej konkurencji o talenty. Dobra Praktyka miasta Groningen, polega na prowadzeniu przyjaznej polityki rozwojowej miasta dla studentów i wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. 

 

Innovato-R

Torino (IT)

Projekt Innovato-R jest konkursem otwartym skierowanym do pracowników urzędu miasta, mającym na celu rozwój innowacyjnych projektów związanych z poprawą efektywności administracji, zmniejszeniem ilości odpadów i / lub oszczędzaniem zasobów. 

 

ACTive NGOs

Ryga (LV)

Dom Organizacji Pozarządowych w Rydze ma na celu wsparcie tych organizacji i zwiększenie świadomości mieszkańców na temat spraw lokalnych i udziału w działaniach związanych z komunikacją miejską. Promuje integrację społeczną, aktywne włączenie społeczne i partycypację obywatelską. 

 

Bio-Canteens

Mouans-Sartoux (FR)

Poprzez stworzenie stołówek serwujących w 100% organiczne posiłki bez wzrostu kosztów poprzez ograniczenie marnotrawstwa żywności o 80% i wprowadzenie suplementacji białkami roślinnymi. Good BioCanteens Dobra Praktyka miasta Mouans-Sartoux umożliwiła przeniesienie podaży żywności, ożywienie lokalnego rolnictwa i edukację dzieci i rodzin w zakresie zrównoważonej żywności. 

 

Re-grow City

Altena (DE)

Re-grow City koncentruje się na rozwoju interwencji, które opierają się na lokalnych możliwościach zatrzymania i odwrócenia długoterminowego kryzysu społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Sieć ta będzie wspierać swoich partnerów przy ożywianiu usług publicznych i gospodarki, regeneracji tkanki miejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w kontekście długoterminowego kryzysu. 

 

Poniższe sieci raczej nie wsytartują (do potwierdzenia)

Tropa Verde

Santiago de Compostela (ES)

Sieć prawdopodobnie nie wystartuje 

 

CARD4ALL

Gijon (ES)

Sieć prawdopodobnie nie wystartuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do listy