Europejska Nagroda Obywatelska 2021: zaaplikuj do 15 kwietnia!

Europejska Nagroda Obywatelska to wyróżnienie dla inicjatyw pogłębiających współpracę europejską i promujących wspólne wartości. Do 15 kwietnia możesz zaaplikować lub nominować projekt.

Źródło: grafika promująca Europejską Nagrodę Obywatelską

Co?

Ta przyznawana co roku przez Parlament Europejski nagroda to wyróżnienie dla osób lub organizacji wspierających:

  • Wzajemne zrozumienie i ściślejszą integrację między mieszkańcami UE.
  • Współpracę transgraniczną umacniającą ducha europejskiego.
  • Wartości UE i prawa podstawowe.
Jak aplikować?

Osoby, grupy, stowarzyszenia lub organizacje mogą ubiegać się o Europejską Nagrodę Obywatelską lub nominować projekt. Posłowie do PE mogą również zgłosić kandydaturę.


Regulamin Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 


Aby zaaplikować lub nominować kogoś innego, skorzystaj z tego formularza.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, napisz na CitizensPrize@ep.europa.eu .


Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2021 (do 23:59 czasu polskiego).


Nagrody w poprzednich latach

Przeczytaj o zeszłorocznych laureatach.

Źródło: Parlament Europejski

Powrót do listy