Dziennikarzu, zgłoś swój materiał do konkursu im. Lorenza Natalego!

Od dzisiaj można zgłaszać swoje prace w konkursie im. Lorenza Natalego – jednym z najważniejszych na świecie konkursów dla dziennikarzy. Nagrodę ustanowiła Komisja Europejska w uznaniu dziennikarzy na całym świecie, którzy odważnie relacjonują wydarzenia dotyczące naszej planety i jej mieszkańców. W swoich materiałach dziennikarze zwracają uwagę na niektóre z największych współczesnych wyzwań i na inspirujące rozwiązania, jak im sprostać. Zgłoszenia są przyjmowane do 19 kwietnia 2021 r. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną o wartości 10 tys. euro.

 Źródło: Image by M. Maggs via pixabay.com

Ogłaszając rozpoczęcie tegorocznej edycji, unijna komisarz ds. partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen powiedziała: Unia Europejska opowiada się za wolnością wypowiedzi w Europie i na świecie. Przyznając nagrodę im. Lorenza Natalego, pragniemy docenić pracę dziennikarzy, którzy mają odwagę, nierzadko narażając się na duże niebezpieczeństwo, relacjonować fakty i opowiadać historie, które rzucają światło na takie kwestie jak niesprawiedliwość, nierówność i degradacja środowiska. Historie pokazujące, w jak inspirujący sposób ludzie radzą sobie w trudnych sytuacjach. Do udziału w konkursie zachęcam dziennikarzy, którzy relacjonowali tego rodzaju wydarzenia w zeszłym roku.

Temat przewodni: zrównoważony rozwój

Nagroda im. Lorenza Natalego przyznawana jest od blisko trzech dekad w uznaniu za wysoką jakość charakteryzujących się odwagą materiałów dziennikarskich na tematy takie jak:

  • zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz tworzenie miejsc pracy
  • wspieranie trwałego rozwoju w poszanowaniu planety Ziemi i jej mieszkańców
  • ochrona środowiska, bioróżnorodności i klimatu
  • dostęp do internetu i pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej przez internet
  • zapewnienie dostępu do edukacji, szkoleń i opieki zdrowotnej coraz większej liczbie ludzi
  • działania na rzecz pokoju, demokracji i praw człowieka.
Kto może wziąć udział w konkursie?

Jeżeli jesteś dziennikarzem, możesz zgłosić swój materiał dziennikarski w jednej z poniższych kategorii:

  • Nagroda Grand Prix: za materiały opublikowane w mediach z siedzibą w jednym z krajów partnerskich Unii Europejskiej
  • Nagroda Europa: za materiały opublikowane w mediach z siedzibą w Unii Europejskiej
  • Nagroda dla młodych dziennikarzy: za materiały autorstwa dziennikarzy do 30. roku życia opublikowane w mediach z siedzibą w Unii Europejskiej lub w jednym z jej krajów partnerskich.
Jak wziąć udział w konkursie?

Zgłoszenia można składać przez internet od dzisiaj, tj. 1 marca 2021 r.

Termin składania zgłoszeń upływa 19 kwietnia 2021 r. o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.

Jak wybierani są laureaci?

Jury składające się ze znanych dziennikarzy i specjalistów ds. rozwoju międzynarodowego z całego świata wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Nagroda w każdej z kategorii wynosi 10 tys. euro. Zwycięzca w kategorii młodych dziennikarzy dodatkowo otrzyma ofertę praktyki zawodowej w mediach partnerskich.

Ogłoszenie nazwisk zwycięzców nastąpi podczas ceremonii wręczenia nagrody im. Lorenza Natalego (data do potwierdzenia).

Kilka słów o nagrodzie

Nagroda im. Lorenza Natalego powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej w 1992 r. z myślą o wyróżnieniu dziennikarzy, którzy publikują materiały wysokiej jakości na tematy związane z trwałym rozwojem. Nagroda nosi imię byłego komisarza ds. rozwoju i zagorzałego orędownika wolności słowa, demokracji, praw człowieka i rozwoju. Lorenzo Natali pełnił urząd komisarza w latach 1977–1989. Podczas swojej ostatniej czteroletniej kadencji stworzył rozległą sieć kontaktów z rządami i przywódcami państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państwa AKP).

Zwycięzcami zeszłorocznej edycji konkursu byli Dayu Zhang – w kategorii Nagroda Grand Prix – za materiał na temat protestów w Hongkongu w 2019 r.; Cécile Schilis Gallego i Marion Guegan – w kategorii Nagroda Europa – za ukazanie wrogiego nastawienia wobec dziennikarzy, którzy tworzą reportaże dotyczące sektora kopalnianego; oraz Shola Lawal – w kategorii Nagroda dla młodych dziennikarzy – za materiały o niebezpiecznych warunkach, na jakie narażeni są migranci z Afryki w drodze do Ameryki Północnej.

 

Dodatkowe informacje:

Źródło: Komisja Europejska

Powrót do listy