Konkursy

Czas na Twój debiut naukowy - Zrównoważony Rozwój a Europejski Zielony Ład!

Przed nami 10 edycja konkursu debiuty naukowe, którego celem jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym. Tegoroczną edycję oranizują Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu 
Europejskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Termin nadsyłania prac mija 17 stycznia 2021 r. 

więcej

Zrównoważony rozwój miast - nabór do sieci pilotażowej URBACT!

Interesujesz się agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju miast do 2030 r.?Jesteś zainteresowany wstąpieniem do pilotażowej sieci wspierającej miasta zainteresowane umiejscowieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG)? Zgłoś się do nas do 10 grudnia, a pomożemy Ci aplikować. O przyłączenie do sieci mogą ubiegać się wszystkie a bez ograniczeń wielkości, jednak szczególny nacisk zostanie położony na przyciągnięcie do udziału w sieci małych i średnich miast. Cały projekt ma trwać od marca 2021 przez kolejne 18 miesięcy.

więcej

Innowacyjne i sprawdzone rozwiązania dla miast - UIA Transfer Mechanism. Aplikuj już dziś!

Masz pomysł, by wprowadzić zmiany na lepsze w europejskich miastach? Chciałbyś skorzystać z innowacyjnych i sprawdzonych rozwiązań dla miast, czyli UIA Transfer Mechanism? Już dziś zapoznaj się z naborem i aplikuj o środki! Termin aplikacji mija 1 lutego 2021 r. 

więcej

Szanse na rozwój technologiczny dla MŚP!

Od 2 do 3 mln. euro na wdrożenie zaawansowanych technologii przez MŚP. Do 2 lutego 2021 r. można aplikować w naborze COSME. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wniesienie wkładu w pakiet naprawczy Komisji Europejskiej poprzez ustanowienie strategicznych sojuszy między rozwiniętymmi technologicznie MŚP a tradycyjnymi MŚP stojącymi w obliczu potrzeby dostosowania się do pokryzysowego otoczenia gospodarczego, koncentrując się na korzyściach wynikających z przyjęcia zaawansowanych technologii. Ostatecznym celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest przyczynienie się do szerszego rozpowszechniania i rozpowszechniania zaawansowanych technologii w MŚP w Europie oraz pobudzenie ożywienia gospodarczego. Celem szczegółowym działania jest uruchomienie dwóch projektów pilotażowych skupionych na budowaniu sojuszy między tradycyjnymi i obeznanymi z technologią MŚP za pośrednictwem przemysłowych organizacji klastrów w celu promowania współpracy MŚP i wdrażania technologii w określonych ekosystemach przemysłowych.

więcej

Era PerMed - Rozwój narzędzi wsparcia klinicznego dla wdrożenia medycyny personalizowanej - weź udział w naborze!

16 mln. euro, 3 miesiące na stworzenie konsorcjów, 3 miesiące na złożenie pełnego wniosku.  

ERA PerMed to ERA-Net Cofund, wspierany przez 32 partnerów z 23 krajów i współfinansowany przez Komisję Europejską (KE). Aby dostosować krajowe strategie badawcze, promować doskonałość, wzmocnić konkurencyjność europejskich graczy w dziedzinie medycyny personalizowanej (PM) i zacieśnić europejską współpracę z krajami spoza UE. Organizacje finansujące w niniejszym zaproszeniu pragną w szczególności promować innowacyjną współpracę interdyscyplinarną i zachęcać do składania wniosków dotyczących badań translacyjnych.

Rozpoczęcie naboru planowane jest na 14 grudnia 2020 r., A ostateczny termin składania wniosków wstępnych 4 marca 2021 r. Oczekuje się, że konsorcja zaproszone do etapu pełnego składania wniosków będą musiały złożyć wniosek do 17 czerwca 2021 r. Dostępny budżet na ten nabór wynosi 16 mln EUR (w przybliżeniu). 

więcej

KATOWIZJE 2020 - wystartował konkurs dla przedsiębiorców z sektora MMŚP na najlepszy projekt CSR

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, reprezentujący Miasto Katowice, oraz agencja 19 Południk zapraszają przedstawicieli firm z sektora MMŚP do udziału w konkursie Katowizje – Firma Społecznie Odpowiedzialna. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie najciekawszych projektów z obszaru CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), zrealizowanych na terenie Katowic w okresie 2019 – 2020. Zgłoszenia można dokonać do dnia 6 grudnia 2020 r. Wyróżnione zostaną trzy projekty, po jednym z każdej kategorii (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo)

więcej

Europejska Stolica Młodzieży 2024 - aplikuj już dziś!

Zgłoszenia do tytułu kolejnej Młodzieżowej Stolicy Europy 2024 są już otwarte! Czy uważasz, że Twoje miasto ma to, czego potrzeba? Każdego roku nowe europejskie miasto ma szansę zaprezentować swoje innowacyjne pomysły, projekty i działania, które mają na celu podniesienie głosu młodych ludzi i wniesienie nowej młodzieżowej perspektywy do wszystkich aspektów życia miasta. Tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy zostanie przyznany po raz szesnasty w 2024 roku, po raz pierwszy przyznany Rotterdamowi w 2009 roku. Termin aplikacji mija 17 stycznia 2021 r.

więcej

Europejska Noc Naukowców - zdobądź fundusze!

Już w listopadzie 2020 r. odbędzie się Europejska Noc Naukowców, finansowana w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA). To ogólnoeuropejskie wydarzenie publiczne, które zbliża naukowców do społeczeństwa. Noc daje badaczom okazję do zaprezentowania różnorodności nauki i jej wpływu na codzienne życie obywateli, a także do wzbudzenia zainteresowania karierą naukową - zwłaszcza wśród młodych ludzi. Wydarzenia te podkreślają wkład naukowców w nasze społeczeństwo, prezentując swoją pracę na interaktywnym i angażującym forum. A już dziś przyłącz się do przyszłorocznej edycji. Termin składania wniosków upływa 12 stycznia 2021 r.

więcej

Weź udział w Europejskim Konkursie Statystycznym 2021!

Jesteś urodzonym analitykiem big data? Interesujesz się statystyką i jesteś uczniem szkoły średniej? Weź udział w Europejskim Konkursie Statystycznym 2021! Rekrutacja krajowa rozpocznie się w styczniu 2021. 

więcej

Od dziś aplikuj o fundusze w konkursie Horyzont 2020 Europejski Zielony Ład - w puli miliard euro!

Dzisiaj rusza nabór w dodatkowym konkursie w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call. Budżet konkursu wynosi ok 1 miliard euro na projekty z zakresu  badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie. Otwarty nabór ma pobudzić odbudowę Europy po kryzysie związanym z koronawirusem, przekształcając ekologiczne wyzwania w szanse na innowacyjne rozwiązania. Termin na składanie wniosków potrwa do 26 stycznia 2021 r.

więcej