Konkursy

Nagroda dziennikarska im. Daphne Caruany Galizii. Zaproszenie do składania zgłoszeń!

22 czerwca Parlament Europejski uruchomił stronę internetową i ogłosił zaproszenie do zgłaszania kandydatur do nagrody dziennikarskiej im. Daphne Caruany Galizii. 

Nagroda będzie przyznawana corocznie za wybitne dziennikarstwo, które promuje podstawowe zasady i wartości Unii Europejskiej i staje w ich obronie. Zasady te to na przykład godność ludzka, wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka.

więcej

Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego w dziedzinie klimatu!

Przynależysz do społeczności obywatelskiej prowadzącej działania w dziedzinie klimatu? W swoich inicjatywach dążycie do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej?

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego za 2021 r. Całkowita kwota 50 tys. euro zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom.

Nabór potrwa do 30 czerwca 2021 r. godz. 10:00

więcej

Nagrody za klimat!

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rozpoczyna tegoroczną edycję Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego za działania w dziedzinie klimatu. Komitet wyróżni do pięciu inicjatyw, które pokazują, jak cenny jest wkład społeczeństwa obywatelskiego w osiągnięcie neutralności klimatycznej. Z udziału w konkursie wyłączone są przedsięwzięcia planowane, lecz których realizacja nie została rozpoczęta przed 30 czerwca 2021 r.

więcej

Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu – zgłoś istniejący projekt lub pomysł!

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o pierwsze nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu, które mają prezentować dobre praktyki, przykłady i koncepcje poświęcone zrównoważonemu rozwojowi, estetyce i integracji. Nagrody zostaną przyznane w dziesięciu różnych kategoriach. Wnioski należy składać do 31 maja 2021 r.

więcej

Można już składać wnioski o dotację w ramach europejskiego instrumentu na rzecz miast (European City Facility)!

69 projektów, 4,14 mln euro, 31 maja 2021 r. - ruszyło drugie zaproszenie do składania wniosków o dotację w ramach europejskiego instrumentu na rzecz miast - European City Facility. Wszystkie gminy i władze lokalne, ich ugrupowania oraz lokalne podmioty publiczne skupiające gminy lub władze lokalne z państw członkowskich UE, państw EOG-EFTA i Zjednoczonego Królestwa, których plan klimatyczno-energetyczny został zatwierdzony na szczeblu politycznym, spełniają warunki uzyskania dotacji w wysokości 60 tys. euro.

więcej

Europejski Korpus Solidarności - jest już pierwszy konkurs!

Komisja ogłosiła w czwartek pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach nowego Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027. Europejski Korpus Solidarności wspiera młodych ludzi pragnących zaangażować się w wolontariat w różnych dziedzinach – od pomocy osobom potrzebującym po wspieranie działań na rzecz zdrowia i środowiska – w całej UE i poza nią. Tegorocznym priorytetem będzie zdrowie i pozyskanie wolontariuszy do pracy nad projektami dotyczącymi wyzwań zdrowotnych, w tym skutków pandemii COVID-19 i odbudowy po jej zakończeniu.

więcej

Zostań ekspertem oceniającym i monitorującym projekty zgłaszane w ramach programów UE!

Posiadasz wiedzę nt. działań i polityk Unii Erupejskiej? A może posiadasz doświadczenie  zawodowe w tych obszarach? Posługujesz się językiem angielskim na poziomie bardzo dobrym? Może to czas, żeby zostać ekspertem oceniającym i monitorującym projekty zgłaszane w ramach programów Unii Europejskiej. Rekrutacja dotyczy m.in. programów: Erasmus+, Kreatywna Europa, Life, Citizens, Equality, Rights and Values Programme. 

więcej

Polskie miasta poszukiwane! URBACT: Sieci Transferu!

Ruszyła druga edycja projektów pilotażowych w ramach sieci transferu URBACT. Skorzystaj z tej metody, aby zrozumieć, dostosować i wykorzystać ponownie Dobre Praktyki, które zostały sprawdzone w pierwszej rundzie Sieci Transferu! Termin naboru mija 29 kwietnia br.

więcej

Europejska Nagroda Obywatelska 2021: zaaplikuj do 15 kwietnia!

Europejska Nagroda Obywatelska to wyróżnienie dla inicjatyw pogłębiających współpracę europejską i promujących wspólne wartości. Do 15 kwietnia możesz zaaplikować lub nominować projekt.

więcej

Dziennikarzu, zgłoś swój materiał do konkursu im. Lorenza Natalego!

Od dzisiaj można zgłaszać swoje prace w konkursie im. Lorenza Natalego – jednym z najważniejszych na świecie konkursów dla dziennikarzy. Nagrodę ustanowiła Komisja Europejska w uznaniu dziennikarzy na całym świecie, którzy odważnie relacjonują wydarzenia dotyczące naszej planety i jej mieszkańców. W swoich materiałach dziennikarze zwracają uwagę na niektóre z największych współczesnych wyzwań i na inspirujące rozwiązania, jak im sprostać. Zgłoszenia są przyjmowane do 19 kwietnia 2021 r. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną o wartości 10 tys. euro.

więcej