Konkursy

KATOWIZJE 2020 - wystartował konkurs dla przedsiębiorców z sektora MMŚP na najlepszy projekt CSR

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, reprezentujący Miasto Katowice, oraz agencja 19 Południk zapraszają przedstawicieli firm z sektora MMŚP do udziału w konkursie Katowizje – Firma Społecznie Odpowiedzialna. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie najciekawszych projektów z obszaru CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), zrealizowanych na terenie Katowic w okresie 2019 – 2020. Zgłoszenia można dokonać do dnia 6 grudnia 2020 r. Wyróżnione zostaną trzy projekty, po jednym z każdej kategorii (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo)

więcej

Europejska Stolica Młodzieży 2024 - aplikuj już dziś!

Zgłoszenia do tytułu kolejnej Młodzieżowej Stolicy Europy 2024 są już otwarte! Czy uważasz, że Twoje miasto ma to, czego potrzeba? Każdego roku nowe europejskie miasto ma szansę zaprezentować swoje innowacyjne pomysły, projekty i działania, które mają na celu podniesienie głosu młodych ludzi i wniesienie nowej młodzieżowej perspektywy do wszystkich aspektów życia miasta. Tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy zostanie przyznany po raz szesnasty w 2024 roku, po raz pierwszy przyznany Rotterdamowi w 2009 roku.

więcej

Europejska Noc Naukowców - zdobądź fundusze!

Już w listopadzie 2020 r. odbędzie się Europejska Noc Naukowców, finansowana w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA). To ogólnoeuropejskie wydarzenie publiczne, które zbliża naukowców do społeczeństwa. Noc daje badaczom okazję do zaprezentowania różnorodności nauki i jej wpływu na codzienne życie obywateli, a także do wzbudzenia zainteresowania karierą naukową - zwłaszcza wśród młodych ludzi. Wydarzenia te podkreślają wkład naukowców w nasze społeczeństwo, prezentując swoją pracę na interaktywnym i angażującym forum. A już dziś przyłącz się do przyszłorocznej edycji. Termin składania wniosków upływa 12 stycznia 2021 r.

więcej

Weź udział w Europejskim Konkursie Statystycznym 2021!

Jesteś urodzonym analitykiem big data? Interesujesz się statystyką i jesteś uczniem szkoły średniej? Weź udział w Europejskim Konkursie Statystycznym 2021! Rekrutacja krajowa rozpocznie się w styczniu 2021. 

więcej

Od dziś aplikuj o fundusze w konkursie Horyzont 2020 Europejski Zielony Ład - w puli miliard euro!

Dzisiaj rusza nabór w dodatkowym konkursie w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call. Budżet konkursu wynosi ok 1 miliard euro na projekty z zakresu  badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie. Otwarty nabór ma pobudzić odbudowę Europy po kryzysie związanym z koronawirusem, przekształcając ekologiczne wyzwania w szanse na innowacyjne rozwiązania. Termin na składanie wniosków potrwa do 26 stycznia 2021 r.

więcej

Miliard w ekologię - pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach Funduszu Innowacyjnego

Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego, będącego jednym z największych na świecie programów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, finansowanym z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Do 29 października 2020 r. można aplikować o środki z funduszu innowacyjnego, które będą finansować przełomowe technologie w dziedzinach energii ze źródeł odnawialnych, energochłonnych sektorów przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla. Fundusz zapewni impuls dla ekologicznej odbudowy gospodarczej poprzez tworzenie lokalnych przyszłościowych miejsc pracy, torowanie drogi dla neutralności klimatycznej i wzmacnianie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie technologii na skalę globalną.

więcej

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP): Edycja specjalna dotycząca reakcji na COVID-19

Europejski Komitet Regionów (KR) rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń w specjalnej edycji konkursu o nagrodę „Europejski Region Przedsiębiorczości”. Miasta, regiony i gminy mogą przedstawiać pod hasłem „Przedsiębiorczość na rzecz zrównoważonej odbudowy” swoje strategie wspierania MŚP w ciągu najbliższych dwóch lat. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 października 2020 r.

więcej

UE finansuje nowe wspólne projekty badawcze i przemysłowe!

Komisja opublikowała zaproszenia do składania wniosków dotyczące finansowania w wysokości ponad 160 mln euro wspólnych projektów badawczych i przemysłowych w 2020 r., a także ogłosiła siedem nowych projektów badawczych w dziedzinie obronności wybranych do otrzymania finansowania w wysokości ponad 19 mln euro w ramach budżetu na 2019 r.

więcej

20 mln na projekty badawcze - Narodowe Centrum Nauki ogłasza nowy konkurs międzynarodowy CEUS-UNISONO

Wystartował konkurs na projekty badawcze realizowane przez zespoły z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Do rozdysponowania wśród polskich zespołów naukowych, które złożą wniosek  do końca 2020 r., jest 20 mln złotych.

więcej

Zostań ambasadorem kariery unijnej!

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na swojej uczelni promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie dla studentów-ambasadorów kariery „EU Careers”. Jako pracodawca zatrudniający wielu spośród najlepszych europejskich absolwentów Komisja Europejska poszukuje osób, które będą promować „markę” instytucji UE na najlepszych uniwersytetach w Europie

więcej