Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli
Administracja Rzeczypospolitej w miniaturze. Zespół Przedstawicielstwa
składa się z ekspertów większości ministerstw i instytucji rządowych.
Uczestniczą we wszystkich dyskusjach o tematyce europejskiej
dbając o to, aby polskie poglądy były dobrze rozumiane
i uwzględniane w decyzjach UE.
Zadaniem, które realizują jest łączenie interesów Polski z pomysłami
na przyszłość naszego kontynentu.

Rue Stevin 139
1000 Bruksela

Tel: +32 (0)2 780 42 00
bebrustpe@msz.gov.pl

Strona WWW
Facebook

   

Ambasada RP w Brukseli
Polska misja dyplomatyczna w stolicy Królestwa Belgii. W skład,
której wchodzą Wydziały: konsularny, polityczno-ekonomiczny, promocji oraz handlu i inwestycji, referat administracyjny oraz Instytut Polski. 

Ambasadorem RP w Belgii jest J. E. Artur Orzechowski

Rue Stevin 139
1000 Bruksela

Tel: +32 (0)2 780 45 00
bebruamb2@msz.gov.pl

Strona WWW

Wydział Konsularny Ambasady RP w Królestwie Belgii
Odpowiada za ochronę interesów państwa, ale przede wszystkim 
obywateli. 
W Konsulacie można załatwić sprawy prawne, obywatelskie, paszportowe, 
wizowe, karty Polaka, itd. 
To tu można oddać głos w trakcie wyborów w Polsce, zawrzeć związek 
małżeński, czy uzyskać zaświadczenie o niekaralności. 

E-konsulat - umów się na wizytę. 

Rue des Francs 28
1040 Bruksela

Tel: +32 (0)2 739 01 21
bebruamb3@msz.gov.pl

Konsul dyżurny:
+32 (0) 492 727 405 
bruksela.wk.dyzurny@msz.gov.pl

Strona WWW

 

Instytut Polski 
Głównym zadaniem Instytutu jest promocja Polski, zwłaszcza w obszarze
kultury. 
Poprzez newsletter dostarczane są informacje o wydarzeniach z udziałem 
polskich artystów. Można się do niego zapisać tutaj

Avenue de Gaulois 29
1040 Bruksela

Tel: +32 (0)2 554 06 90
bruxelles@instytutpolski.org

Strona WWW

 

 

Stałe Przedstwicielstwo RP przy NATO
Organizacja polityczno-wojskowa, która stoi na straży stabilizacji
i zapobiega konfliktom regionalnym. Stały Przedstawiciel uczestniczy
i reprezentuje interesy Polski w posiedzeniach Rady Północnoatlantyckiej,
Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego, Rady NATO-Rosja, Komisji
NATO-Ukraina, Komisji NATO-Gruzja oraz innych spotkaniach na szczeblu ambasadorów, ministrów i szefów państw.

Bld. Leopold III
1110 Bruksela

Tel. +32 (0)2 707 13 88

Strona WWW

 

 Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji w Brukseli

są zagranicznymi placówkami Ministra Rozwoju działającymi
w ramach Ambasad i Konsulatów RP. Placówki te zostały utworzone,
by wspierać polskie firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa.
W ramach swojej misji WPHI pomagają również zagranicznym firmom
zainteresowanym kupnem polskich towarów i usług oraz inwestycjami
w naszym kraju. Wszystkie wydziały udzielają kompleksowych informacji
dotyczących warunków eksportu towarów i usług, taryf celnych, podatkowych, prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości zakupu
nieruchomości. Usługi WPHI są bezpłatne oraz oparte na zasadach etyki.

Avenue de l'Horizon 19
1150 Bruksela

Tel. +32 (0)2 771 68 15

Strona WWW

 

Biuro Promocji Nauki "PolSCA", stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk
Biuro PolSCA jest pomocniczą placówką naukową PAN, reprezentuje całe środowisko i instytucje naukowe oraz dba o ich interesy.
PolSCA Meetings spotkania związane sa przede wszystkim
z realizacją Programu Ramowego UE Horyzont 2020, mające na celu
wzrost uczestnictwa Polski w H2020. Na spotkania są zapraszani
właściwi dla danej tematyki eksperci głównie pracownicy
Komisji Europejskiej – oraz wybitni uczeni i praktycy z kraju.
Polsca Seminars konferencje, których celem jest stworzenie
takich warunków wymiany i upowszechnienia informacji,
które sprzyjają nawiązywaniu nowej lub rozwijaniu istniejącej
współpracy polskich jednostek naukowych z europejskimi ośrodkami
i zespołami naukowymi. Konferencje koncentrują się na wybranych,
ważnych dla polskiej nauki obszarach badań, mogą też podejmować problemy założeń, instrumentów i realizacji krajowej i zagranicznej polityki naukowej.
 

 

Rue du Trône 98
1050 Bruksela

Tel: +32 (0)2 213 41 60

Strona WWW

 

 Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli
Ośrodek w Brukseli obejmuje rynki: belgijski i luksemburski

Dominika Szulc

Avenue de la Renaissance 20
1000 Bruksela

Tel. +32 (0)2 740 06 20
bruxelles@pot.gov.pl

Strona WWW

 

 Biuro Przedstawicielskie Poczty Polskiej w Brukseli

Krzysztof Gembala

Rue Wiertz 50
1050 Bruksela

Tel: + 32 (0)2 401 61 96
bxl@poczta-polska.pl

Strona WWW

Związek Banków Polskich

Piotr Gałązka

Avenue des Arts 56
1000 Bruksela

Tel: +32 (0)2 508 37 60
piotr.galazka@zbp.pl

Strona WWW

 

 

Polskie media w Brukseli

Przedstawicielstwa polskich organizacji w Brukseli