Przyłącz się do projektu, którego celem jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego! Uniwersytet Reims czeka na partnerów!

Czy są wśród nas przedsiebiorstwa specjalizujące się w konserwacji historycznych materiałów budowlanych i artefaktów, odbudowywaniem budynków, czy testowaniem powłok? A może Stowarzyszenia promujące ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego dla społeczności? Jeśli tak to koniecznie zapoznajcie się z propozycją Uniwersytetu Reims Szampania-Ardeny (Francja), który do końca lipca 2019 r. poszukuje partnerów do złożenia wniosku projektowego w ramach programu JPICH (ang. Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change) Konserwacja i Ochrona w temacie 2: ,,Zrównoważona ochrona i poprawa wartości". 

więcej

Nowe partnerstwa w ramach Agendy Miejskiej - może to właśnie Twój obszar?

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych oraz kultura i dziedzictwo kulturalne to  obszary nowych partnerstw w ramach Agendy Miejskiej UE. Nabór ekspertów reprezentujących samorządy lokalne i regionalne potrwa do 15 lipca 2018 r. 

więcej