Aktualności

31/03/2023

Ekoeksperymentarium jako przykład skutecznej edukacji ekologicznej!

W siódmym odcinku naszego podcastu KIERUNEK EUROPA Marta Zwolińska rozmawia z Joanną Studzińską z Mamy Projekt. W tym odcinku rozmawiamy o tym, jak robić skuteczną edukację ekologiczną. Dlaczego sam dobry pomysł to za mało? Kogo łatwiej uczyćekologii - dzieci czy młodzież? Czy dorośli mogą nauczyć się czegoś o klimacie z ekoprojektów dla dzieci.

więcej
30/03/2023

Bardziej rygorystyczne przepisy, aby przyspieszyć wprowadzanie OZE!

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wzmocnienia unijnej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Porozumienie to przybliża UE do ukończenia prac nad prawodawstwem „Gotowi na 55”, aby zrealizować Europejski Zielony Ład i cele REPowerEU. Obecny wiążący cel UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r. wynoszący 32 proc. podwyższono w porozumieniu do co najmniej 42,5 proc., co będzie stanowić niemal dwukrotność obecnego udziału energii ze źródeł odnawialnych w UE. Negocjatorzy uzgodnili również, że UE będzie dążyć do osiągnięcia 45 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r.

więcej
29/03/2023

Mniej biurokracji dla przedsiębiorstw

Komisja Europejska przyjęła projekt dyrektywy, która ułatwi przedsiębiorstwom szersze wykorzystanie narzędzi i procesów cyfrowych w ramach unijnego prawa spółek. Dyrektywa ma ułatwić transgraniczną działalność spółek oraz zwiększyć przejrzystość w prowadzeniu działalności i zaufanie przedsiębiorstw poprzez upublicznienie większej ilości informacji na temat spółek na poziomie UE. Ma również zmniejszyć biurokrację dla przedsiębiorstw transgranicznych – około 437 mln euro rocznie można zaoszczędzić, zmniejszając obciążenia administracyjne dzięki ustanowieniu certyfikatu spółki UE i stosowaniu zasady jednorazowości. Proponowana dyrektywa przyczyni się do dalszej cyfryzacji jednolitego rynku i pomoże przedsiębiorstwom – zwłaszcza małym i średnim – w prowadzeniu działalności gospodarczej w UE.

więcej
28/03/2023

Młodzi politycy regionalni - Europa na Was czeka!

Jesteś politykiem na szczeblu lokalnym lub regionalnym? Masz mniej niż 40 lat? Chcesz się zaangażować w rozwój polityki UE? Masz czas, by do 10 kwietnia br. aplikować i zawalczyć o swoje miejsce w programie Komitetu Regionów Young Elected Politicians! W tym roku tematy przerwodnie to nowy rozdział dla demokracji UE, reagowanie na kryzys klimatyczny i energetyczny, przyszłość polityki spójności.

więcej
27/03/2023

Dzień Autorek i Autorów Europejskich!

27 marca 2023 r. Komisja rozpoczyna pierwszą edycję Dnia Autorów i Autorek Europejskich. Jest to nowa inicjatywa pod przewodnictwem Marii Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was kilka inicjatyw. 

więcej
24/03/2023

Prawo do naprawy!

Komisja Europejska przyjęła nowy wniosek w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów, co przyniesie oszczędności konsumentom i przyczyni się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu m.in. przez ograniczenie ilości odpadów. W ostatnich dziesięcioleciach produkty, które ulegały uszkodzeniu, były raczej wymieniane niż naprawiane, zaś zachęty do naprawy towarów po wygaśnięciu gwarancji prawnej były niewystarczające. Celem wniosku jest ułatwienie konsumentom naprawy, a nie wymiany towarów, i zwiększenie opłacalności naprawy. Ponadto większy popyt przełoży się na ożywienie sektora napraw i jednocześnie zachęci producentów i sprzedawców do rozwijania bardziej zrównoważonych modeli biznesowych.

więcej
23/03/2023

Jak działa i czym zajmuje się Eurodesk Częstochowa?

W szóstym odcinku naszego podcastu KIERUNEK EUROPA Marta Zwolińska rozmawia z Joanną Laskowską i Karoliną Kurek-Hauzer z częstochowskiego biura Eurodesk. Rozmówczynie opowiadają o początkach i tym, skąd pomysł by Stowarzyszenie Impuls dolączyło do sieci Eurodesk. Z odcinka dowiecie się Państwo o tym, co dziś robi biuro, dla jakich odbiorców działa i jakie działania w Częstochowie spotykają się z największym zainteresowaniem mieszkańców

więcej
22/03/2023

Koniec pseudoekologicznego marketingu!

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie wspólnych kryteriów zwalczania pseudoekologicznego marketingu i wprowadzających w błąd twierdzeń dotyczących ekologiczności. Celem omawianego wniosku jest stworzenie jaśniejszej sytuacji dla konsumentów, którzy powinni mieć pewność, że produkty sprzedawane jako ekologiczne rzeczywiście takie są, a także poprawienie jakości informacji, aby ułatwić wybór produktów przyjaznych dla środowiska. Korzyści odniosą również przedsiębiorstwa. Firmy, które rzeczywiście starają się, by ich produkty były bardziej zrównoważone, będą bardziej rozpoznawalne, co przełoży się na uznanie konsumentów i wzrost sprzedaży. Nie będą też musiały obawiać się nieuczciwej konkurencji. Wniosek przyczyni się w ten sposób do stworzenia równych warunków działania, jeśli chodzi o informacje o efektywności ekologicznej produktów.

więcej
21/03/2023

3,6 miliona ludzi pracowało w działalności związanej z lasami!

Ekosystemy leśne zapewniają społeczeństwu liczne korzyści: oprócz dostarczania drewna na budowę lub paliwa, lasy przede wszystki odgrywają kluczową rolę w oczyszczaniu powietrza i wody oraz zapobieganiu powodziom. Oferują również dom dla dzikiej przyrody, a także miejsce rekreacji i wypoczynku. Lasy są naturalnymi dostawcami usług i powodem, dla którego w 2021 r. pracę miało łącznie 3,6 mln osób z różnych dziedzin. Podczas gdy całkowite zatrudnienie w UE wzrosło o 5,9 % w latach 2011–2021, zatrudnienie w sektorze leśnym nieznacznie spadło w tym samym okresie (-0,4%).

więcej
20/03/2023

Nowy raport UE wzywa do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w celu ograniczenia szkodliwego hałasu!

Hałas stanowi drugie co do wielkości środowiskowe zagrożenie dla zdrowia w Europie po zanieczyszczeniu powietrza, a ponad 100 milionów obywateli, czyli 20% populacji UE, jest narażonych na nadmierny poziom hałasu. Najbardziej uciążliwy hałas pochodzi z ruchu drogowego, kolejowego i lotniczego. Komisja Europejska opublikowała dziś sprawozdanie z wdrażania dyrektywy w sprawie hałasu w środowisku, określające, w jaki sposób można jeszcze bardziej ograniczyć hałas. W sprawozdaniu przedstawiono postępy poczynione od drugiego sprawozdania z realizacji w 2017 r., które obejmuje bardziej systematyczną ocenę poziomów hałasu oraz przyjęcie przez państwa członkowskie planów działania w zakresie zarządzania hałasem. Ostrzega jednak, że obecna liczba i intensywność działań musi zostać zwiększona, jeśli liczba osób dotkniętych hałasem transportowym ma się zmniejszyć o 30% do 2030 r., jak określono w Planie działań na rzecz zerowego zanieczyszczenia.

więcej