Aktualności

10/06/2020

Parlament wzywa do nowej, ambitnej strategii UE w sprawie niepełnosprawności

Obecna strategia UE w sprawie niepełnosprawności dobiega końca, więc PE wzywa Komisję Europejską do przygotowania ambitnej strategii na okres po 2020 roku. Odkryj priorytety PE.

więcej
08/06/2020

EU4Health - dla zdrowszej i bezpieczniejszej Unii

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców, odporność systemów opieki zdrowotnej i promowanie innowacji w sektorze zdrowia to kluczowe założenia nowego programu EU4Health Komisji Europejskiej. Program uzupełnia również nieścisłości, które ujowniono w wyniku kryzysu COVID-19. 

więcej
05/06/2020

Węgry chcą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r.

Parlament węgierski przyjął ustawę o ochronie klimatu. Zakłada ona m.in, że Węgry osiągną neutralność klimatyczną do 2050 r. Péter Kaderják sekretarz stanu ds. energii i polityki klimatycznej w Ministerstwie Innowacji i Technologii oznajmił, że Węgry są gotowe do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w transporcie, gospodarce odpadami, rolnictwie i energetyce budowlanej do roku 2030. Ponadto, mają do 2050 r. osiągnąć pełną neutralność klimatyczną.

więcej
05/06/2020

Szczyt UE-Chiny przełożony z powodu pandemii

Planowane na wrzesień unijno-chińskie spotkanie miało być jednym z głównych akcentów rozpoczynającej się 1 lipca niemieckiej prezydencji w Unii Europejskiej. Szczyt UE-Chiny został jednak przesunięty na bliżej nieokreślony termin z powodu pandemii koronawirusa.

więcej
04/06/2020

35 procent, które miało znaczenie

Trzydzieści jeden lat temu – 4 czerwca 1989 r. – odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wyboru parlamentarne. Był to jeden z elementów stopniowego demontażu komunistycznego systemu władzy.

Do wyborów 4 czerwca 1989 r. doszło w wyniku porozumień zawartych między władzą komunistyczną a solidarnościową opozycją i Kościołem katolickim podczas obrad Okrągłego Stołu (luty-kwiecień 1989 r.). „Stawka w tej niebezpiecznej grze jest bardzo wysoka”, napisał 5 lutego 1989 r. w Dzienniku politycznym ówczesny premier PRL Mieczysław Rakowski.

więcej
03/06/2020

Sprawiedliwa płaca minimalna!

Komisja rozpoczyna drugi etap konsultacji z europejskimi związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców na temat zapewnienia sprawiedliwej płacy minimalnej wszystkim pracownikom w Unii Europejskiej. W ramach pierwszego etapu konsultacji w dniach od 14 stycznia do 25 lutego 2020 r. Komisja otrzymała uwagi od 23 partnerów społecznych z całej UE. Na podstawie tych opinii Komisja stwierdziła, że istnieje potrzeba dalszego działania na szczeblu UE. Od początku był to priorytet polityczny Komisji pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, ale ostatnie wydarzenia jeszcze bardziej uwypukliły potrzebę działań UE w celu ograniczenia rosnących nierówności płac i ubóstwa pracujących.

więcej
03/06/2020

Jak bezpiecznie podróżować w dobie koronawirusa?

Przed nami okres wakacyjny - krótkie wypady za miasto, dłuższe podróże, ale jak się do nich przygotować w dobie koronawirusa? Po miesiącach ograniczeń w przemieszczaniu się i izolacji, zmiana otoczenia nawet na krótki czas jest jak najbardziej wskazana. Jakie zalecenia przygotowała Unia Europejska, by miły czas nie popsuł się przez nierozwagę?

więcej
02/06/2020

Kwiatowa rewolucja na chodnikach - europejskie miasta kończą z betonem!

W czasach, gdy w Polsce trwa moda na betonowanie rynków miejskich, czy skwerków, docierają do nas informacje o kwiatowych rewolucjach, jakie toczą się w europejskich stolicach. Rotterdam zachęca swoich mieszkańców do wykopywania betonowych płyt w chodnikach, by w ich miejscach tworzyć mini ogródki przy murach kamienic. Natomiast Wiedeń zrywa asfalt i beton, a w ich miejscu sadzi drzewa - wszystko po to, żeby zniwelować tzw. wyspy ciepła. 

więcej
02/06/2020

Niemcy otwierają nową elektrownię węglową

W sobotę (30 maja), w Niemczech produkcję zaczęła nowa elektrownia węglowa Datteln 4 w Nadrenii Północnej-Westfalii. Elektrownię otwarto mimo negatywnej opinii rządowej komisji ekspertów oraz planu odejścia Niemiec od energetyki węglowej do 2038 roku.

więcej
01/06/2020

Wsparcie ekologicznych inwestycji - propozycja nowego instrumentu inwestycyjnego

Komisja Europejska przedstawia wniosek dotyczący instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Instrument będzie wdrażany we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i będzie wspierał inwestycje publiczne, które służą przejściu na gospodarkę neutralną dla klimatu. Korzystać z niego będą regiony, których gospodarka opiera się na węglu i technologiach wysokoemisyjnych. Instrument będzie obejmował 1,5 mld euro w formie dotacji z budżetu UE oraz maksymalnie 10 mld euro w formie pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego ze źródeł własnych. Pozwoli to na realizację inwestycji o wartości 25–30 mld euro, które pomogą regionom najbardziej dotkniętym skutkami przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, zwłaszcza tym o ograniczonej zdolności do radzenia sobie z kosztami takiej transformacji.

więcej