Aktualności

03/07/2020

Czyste powietrze nie tak szybko - KE publikuje sprawozdanie z wdrażania dyrektywy

Większości państw członkowskich UE nie uda się zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza i jego skutków dla zdrowia do 2030 r. – wynika z najnowszych analiz KE. - Nadszedł czas na wprowadzenie zmian: inwestycje w czystsze powietrze oznaczają inwestycje w zdrowie obywateli, klimat i pobudzenie gospodarki – powiedział komisarz Virginijus Sinkevičius.

Z oceny pierwszych programów działań państw członkowskich w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń powietrza wynika, że wdrażanie nowych europejskich przepisów dotyczących czystego powietrza wymaga poprawy. Państwa członkowskie muszą znacznie zintensyfikować działania we wszystkich sektorach w celu zapewnienia obywatelom czystego powietrza i ochrony przed chorobami układu oddechowego i przedwczesną śmiercią w wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

więcej
01/07/2020

Niemcy przejmują prezydencję w Radzie UE - razem dla ożywienia Europy!

1 lipca 2020 r. Niemcy rozpoczęli prezydencję w radzie Unii Europejskiej, kierując się mottem „Razem dla ożywienia Europy”, niemiecki rząd koncentruje swoją prezydencję na przezwyciężeniu pandemii COVID-19 i poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania przyszłości, z którymi musimy się teraz zmierzyć, wyrażając tym samym swój cel, jakim jest uczynienie Europy silniejszą, bardziej sprawiedliwą i zrównoważoną. Agenda strategiczna Rady Europejskiej z czerwca 2019 r. I dostosowany program prac Komisji Europejskiej to strategiczne cele programu Niemiec.

więcej
29/06/2020

Rośnie innowacyjność UE - dostępny raport KE!

W UE poziom innowacyjności nadal rośnie w stałym tempie. Od kilku lat wyniki osiągane przez poszczególne państwa członkowskie zbliżają się do siebie. Tegoroczna tablica wyników uwzględnia brexit. Komisja Europejska opublikowała europejską tablicę wyników innowacyjności 2020, z której wynika, że wyniki Europy w zakresie innowacji w dalszym ciągu się poprawiają w całej UE, po raz drugi przekraczając wyniki Stanów Zjednoczonych. Należy jednak zrobić więcej, aby nadrobić zaległości w stosunku do światowych liderów innowacji, takich jak Korea Południowa, Australia i Japonia. Wyniki, które obejmują dane z 2019 r., wskazują na możliwości lepszej koordynacji unijnych polityk w zakresie innowacji, pomagają Europie w zwiększeniu jej globalnej konkurencyjności i wzmacniają kluczową rolę, jaką innowacje odgrywają w przezwyciężaniu pandemii koronawirusa.

więcej
26/06/2020

Zarząd oraz Walne Sprawozdawcze - tym razem online!

Absolutorium dla Zarządu, przyjęte sprawozdania finansowe oraz z działalności Stowarzyszenia i prac Zarządu za 2019 r., a także uchwalony termin i wysokość opłacania składek oraz budżet na 2020 r. to efekty Walnego Zgromaczenia Członków Stowarzyszenia "Pro Silesia", które w tym roku odbyło się 25 czerwca br. wyjątkowo przyjęło zdalną formułę. 

więcej
24/06/2020

Planujesz podróż do krajów UE? Sprawdź sytuację epidemiczną na mapie „Re-open EU”

15 czerwca Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową Re-open EU, która zawiera podstawowe informacje umożliwiające bezpieczne wznowienie swobodnego przepływu osób i turystyki w całej Europie. Aby pomóc ludziom w planowaniu bez obaw podróży i wakacji w okresie letnim i później, na platformie dostępne będą w czasie rzeczywistym informacje na temat sytuacji na granicach, dostępnych środków transportu, ograniczeń dotyczących podróżowania, środków w zakresie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa, takich jak utrzymywanie dystansu fizycznego lub noszenie masek ochronnych, a także inne praktyczne informacje dla podróżnych.

więcej
22/06/2020

EIC Pathfinder - jak aplikować, by odnieść sukces?

Planujesz aplikować o środki w ramach konkursu EIC Pathfinder FET Open and Proactive (projekt Access2EIC)? Już dziś zapoznaj się z poradnikiem przygotowanym przez  Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK) Europejskiej Rady ds. Innowacji. 

więcej
19/06/2020

Ruszają konsultacje w sprawie edukacji cyfrowej!

Epidemia koronawirusa spowodowała, że systemy edukacji musiały nagle i szybko przestawić się na zdalne formy nauczania. Komisja chciałaby poznać doświadczenia w tym zakresie, aby opracować nowy plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, który utoruje drogę do prawdziwie integracyjnej i wysokiej jakości edukacji online w Europie. Już dziś weź udział w konsultacjach społecznych - czas masz do 4 września br!

 

więcej
18/06/2020

Demograficzne wyzwania Europy - pierwsze sprawozdanie

18 czerwca 2020 r. Komisja Europejska przyjęł pierwsze sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych. Przedstawiono w nim czynniki napędzające te długoterminowe zmiany oraz ich skutki w całej Europie. Zwrócono również uwagę na powiązania między strukturami demograficznymi a skutkami kryzysu i możliwościami wyjścia z kryzysu.

więcej
15/06/2020

Technologie cyfrowe odporne na kryzys - Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI na 2020 rok

Przemysł wykorzystuje obecnie więcej rozwiązań cyfrowych niż kiedykolwiek wcześniej. Musimy zadbać o to, by miało to miejsce również w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw powiedział komisarz Thierry BretonKE udostępniła wyniki indeksu DESI, który służy do monitorowania ogólnego stanu zaawansowania cyfrowego w Europie.

więcej
12/06/2020

Jak wygląda bezpieczeństwo ruchu drogowego? Nowy raport Komisji Europejskiej!

W 2019 r. na drogach w UE poniosło śmierć mniej osób niż w poprzednich latach, jak wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez KE. Europa – gdzie na drogach ginie rocznie 51 osób na 1 mln mieszkańców – jest regionem o największym bezpieczeństwie ruchu drogowego na świecie. Najbezpieczniejsze są drogi w Szwecji i Irlandii, na drugim końcu są Rumunia, Bułgaria i Polska.

więcej