Aktualności

06/01/2023

Więcej czasu na certyfikację, aby ograniczyć ryzyko niedoborów!

Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek, który przewiduje więcej czasu na certyfikację, aby ograniczyć ryzyko niedoborów. Wniosek wprowadza dłuższy okres przejściowy na dostosowanie się do nowych przepisów niż przewidziano w rozporządzeniu w sprawie wyrobów medycznych. Nowe terminy zależą od klasy ryzyka wyrobów medycznych i zapewnią pacjentom stały dostęp tych wyrobów. Pozwoli to również na pozostanie na rynku wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi i nadal dostępnych (tj. bez daty wysprzedawania).

więcej
05/01/2023

UE walczy z nielegalnymi połowami!

Komisja Europejska podjęła 5 stycznia 2023 r. decyzję o uznaniu Kamerunu za państwo trzecie niewspółpracujące w walce z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami (połowy NNN), przyznając mu tzw. „czerwoną kartkę”. Od tej pory państwa członkowskie UE nie będą importowały produktów rybołówstwa z Kamerunu, nawet jeżeli produkty te będą posiadały zatwierdzone przez władze krajowe świadectwa połowowe.

więcej
04/01/2023

Kredyty na na czyste ekologicznie pojazdy użytkowe!

Nowe wytyczne wydane dziś przez Stany Zjednoczone potwierdzają, że przedsiębiorstwa z UE mogą korzystać z programu kredytów na czyste ekologicznie pojazdy użytkowe na mocy amerykańskiej ustawy o obniżeniu inflacji (IRA). UE z zadowoleniem przyjmuje te wytyczne, które odzwierciedlają konstruktywne zaangażowanie w ramach złożonej z urzędników wyższego szczebla grupy zadaniowej UE-USA ds. ustawy o obniżeniu inflacji.

więcej
03/01/2023

30 lat europejskiego jednolitego rynku!

W tym roku UE obchodzi 30. rocznicę utworzenia jednolitego rynku – jednego z głównych osiągnięć integracji europejskiej i jednej z jej głównych sił napędowych. Ustanowiony w dniu 1 stycznia 1993 r. jednolity rynek europejski umożliwia swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału w całej UE, ułatwiając życie ludziom i otwierając nowe możliwości dla przedsiębiorstw.

więcej
02/01/2023

Szwedzka prezydencja w Razie UE!

Bezpieczeństwo – jedność, konkurencyjność, zielona transformacja i transformacja energetyczna, wartości demokratyczne i praworządność – nasze fundamenty - to prioeytety szwedzkiej prezydencji w Radzie UE na nadchodzące 6 miesięcy. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. Szwecja będzie przewodniczyć pracom Rady UE.

więcej
08/12/2022

Studenci wobec zmian klimatu! Masz głos w tej sprawie!

Studenci, czy tematyka związana ze zmianami klimatu jest dla Ciebie ważna? Czy liczba poruszanych problemów dotyczących klimatu i środowiska w toku edukacji wyższej jest odpowiednia? Czy zagadnienia kryzysu klimatycznego są merytorycznie związane z kierunkiem Waszych studiów? Czy chciałbyś/chciałabyś, aby na Twoim kierunku studiów wprowadzono osobny przedmiot związany z kryzysem klimatyczno-ekologicznym? Ruszamy z kolejnymi badaniami „Studenci dla Klimatu” obejmującymi pytania na temat realizacji edukacji klimatyczno-środowiskowe. Potrwają do końca stycznia 2023 r. 

więcej
30/11/2022

Porozmawiajmy o Europie z F. Timmermansem!

Dokąd zmierza Unia Europejska? Czym jest Europejski Zielony Ład? Jak funkcjonuje UE? Porozmawiajmy o Europie z Komisarzem Fransem Timmermansem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za Europejski Zielony Ład. Spotkanie odbędzie się już 5 grudnia 2022 r. w trakcie 6. Śląskiego Festiwalu Nauki. 

więcej
29/11/2022

Migrantowo Śląskie - czas na najnowszy raport "Sytuacja obcokrajowców w województwie śląskim - między pandemią a wojną w Ukrainie"

W ostatnich kilku latach gwałtownie wzrosła liczba cudzoziemców pracujących i studiujących na terenie województwa śląskiego. Jeszcze przed przybyciem do regionu uchodźców, zmuszonych bestialstwem wojny do poszukiwania schronienia poza granicami Ukrainy, wielkość populacji obcokrajowców można było szacować na równi z liczebnością największych miast województwa. To tak, jakby pojawiło się na jego obszarze nowe, rozproszone geograficznie miasto – Migrantowo Śląskie. Czas na nowy raport z badań dr. Rafała Cekiery "Sytuacja obcokrajowców w województwie śląskim - między pandemią a wojną w Ukrainie", przygotowany na zlecenie EUROPE DIRECT Śląskie. Zrealizowany dzięki współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

więcej
24/11/2022

Otwarcie o UE: "Unia Europejska wobec kryzysów". Spotkanie online z Piotrem Burasem

Unia Europejska w ostatnich latach musi mierzyć się z różnymi kryzysami: klimatycznym, pandemicznym, gospodarczym oraz z wojną tuż za jej wschodnią granicą. Jak europejska wspólnota radzi sobie w reagowaniu na te zjawiska? O tym porozmawiamy z Piotrem Burasem, dyrektorem Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, podczas spotkania online, które odbędzie się 29 listopada (wtorek) o g. 17:30.  

 

więcej
22/11/2022

Społeczny Obserwator Transformacji Przemysłowej

Po 1989 r., w wyniku restukturyzacji górnictwa, zlikwidowano większość polskich kopalń węgla kamiennego, w tym także kopalnie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Miejscom po kopalniach starano się nadawać nowe funkcje, przekształcając je w tereny mieszkalne, usługowe, nowy przemysł. Przedłożona mapa proponuje ogląd wybranych kopalń pamięci i niepamięci. W wyborze - nasz zespół ekspercki - dr hab. Marta Tomczok, prof. UŚ oraz dr hab. Paweł Tomczok, prof. UŚ - położyli nacisk na miejsca ikoniczne i bardzo znane oraz miejsca odchodzące w niepamięć.

więcej