Aktualności

24/04/2023

Nowy zielony sojusz między UE a Norwegią!

UE i Norwegia utworzyły zielony sojusz w celu wzmocnienia wspólnych działań w dziedzinie klimatu, wysiłków na rzecz ochrony środowiska oraz współpracy w dziedzinie czystej energii i transformacji przemysłowej. Umowę podpisali w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Norwegii Jonas Gahr Støre.

więcej
21/04/2023

Normy handlowe ku zrównoważonemu rozwojowi!

Komisja Europejska zaproponowała przegląd obowiązujących norm handlowych mających zastosowanie do szeregu produktów rolno-spożywczych, takich jak owoce i warzywa, soki owocowe i dżemy, miód, drób lub jaja. Proponowane zmiany powinny pomóc konsumentom w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów dotyczących zdrowszej diety i przyczynić się do zapobiegania marnowaniu żywności.

więcej
21/04/2023

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym w UE!

Aby zagwarantować prawo do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym we wszystkich państwach członkowskich, Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o kontynuowaniu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Belgii, Czechom, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Cyprowi, Luksemburgowi, Austrii i Słowenii, przesyłając im uzasadnione opinie w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia krajowych środków w pełni transponujących przepisy UE ustanawiające prawa rodziców i opiekunów w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

więcej
20/04/2023

Oświadczenie: przywóz produktów rolnych z Ukrainy

Spotkaliśmy się dziś z przedstawicielami pięciu państw członkowskich graniczących z Ukrainą – Bułgarii, Węgier, Polski, Słowacji i Rumunii – a także z przedstawicielami Ukrainy. 

więcej
20/04/2023

Po co wymyślać świat na nowo?

W dziewiątym odcinku naszego podcastu KIERUNEK EUROPA Marta Zwolińska rozmawia z Filipem Springerem, pomysłodawcą i współzałożycielem Szkoły Ekopoetyki.

więcej
19/04/2023

Reforma ram zarządzania kryzysowego banków i gwarantowania depozytów!

Komisja Europejska przyjęła wniosek mający na celu dostosowanie i dalsze wzmocnienie istniejących unijnych ram zarządzania kryzysowego banków i gwarantowania depozytów, ze szczególnym uwzględnieniem średnich i mniejszych banków.

więcej
18/04/2023

Unijny akt o cybersolidarności!

Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek dotyczący unijnego aktu o cybersolidarności, aby wzmocnić zdolności UE w zakresie cyberbezpieczeństwa. Akt będzie wspierał wykrywanie zagrożeń i incydentów cybernetycznych i zwiększanie świadomości na ich temat, zwiększał gotowość podmiotów krytycznych, a także wzmacniał solidarność, skoordynowane zarządzanie kryzysowe i zdolności reagowania we wszystkich państwach członkowskich. Akt o cybersolidarności poprawia zdolności UE do zwiększenia odporności i reakcji Europy na zagrożenia cybernetyczne, przy jednoczesnym wzmocnieniu istniejącego mechanizmu współpracy.  Akt ten przyczyni się on do zapewnienia bezpiecznego i chronionego otoczenia cyfrowego dla obywateli i przedsiębiorstw oraz do ochrony podmiotów krytycznych i usług kluczowych, takich jak szpitale i usługi użyteczności publicznej.

więcej
17/04/2023

Europejskie Centrum Przejrzystości Algorytmicznej!

Jutro w hiszpańskiej Sewilli Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej zainauguruje oficjalnie działalność Europejskiego Centrum Przejrzystości Algorytmicznej (ECAT), które przyczyni się do stworzenia bezpieczniejszego, bardziej przewidywalnego i godnego zaufania środowiska online dla obywateli i przedsiębiorstw.

więcej
17/04/2023

5 lat więcej dla sektora motoryzacyjnego!

Komisja Europejska przedłużyła okres obowiązywania rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze pojazdów silnikowych o pięć lat. Rozporządzenie będzie zatem stosowane do 31 maja 2028 r. Zaktualizowała również uzupełniające wytyczne dla tego sektora. Zmienione wytyczne pomogą przedsiębiorstwom w sektorze motoryzacyjnym w ocenie zgodności porozumień wertykalnych z unijnymi regułami konkurencji. Jednocześnie zapewnią podmiotom rynku wtórnego, w tym warsztatom, ciągły dostęp do generowanych przez pojazdy danych, które są niezbędne do naprawy i serwisowania pojazdów.

więcej
14/04/2023

Pandemia odbiła się na turystyce UE!

W 2019 r., ostatnim roku przed silnym uderzeniem pandemii COVID-19 w sektor turystyczny, wartość dodana brutto wygenerowana bezpośrednio przez turystykę wyniosła szacunkowo 572 mld euro, czyli 5% całkowitej wartości dodanej brutto w gospodarce UE.

więcej