Aktualności

12/10/2020

Zmiany w Komisji Europejskiej, budżet UE i unijne prawo o klimacie - podsumowanie sesji plenarnej

Wprowadzenie zmian w Komisji Europejskiej, neutralność klimatyczna do 2050 r. wszystkich krajów cżłonkowskich, czy wezwanie do wzmocnienia praworządności to tylko część tematów poruszanych w ubiegłotygodniowej Sesji Plenarnej. 

więcej
09/10/2020

Warsztaty projektowe – globalne kompetencje w ramach nowej edycji programu Erasmus +

Jesteście zainteresowani nową edycją programu Erasmus+ na lata 2021-2027? Zastanawiacie się, jakie są tematy przewodnie potencjalnych projektów? Mamy dla Was dobrą wiadomość - 24 listopada br. sieć Europejskich Regionów na Rzecz Badań i Innowacji (ERRIN), do której należymy organizuje warsztaty projektowe. 

więcej
07/10/2020

Digitalizacja zbiorów muzealnych - Europejski Zielony Ład Horyzont 2020

Czy chcesz współtworzyć europejskie konsorcjum złożone z małych i średnich muzeów z naszego kontynentu? Zależy Ci na digitalizacji i umocnieniu więzi z odwiedzającymi? Przyłącz się do Horsens Muzeum, które znajduje się w niewielkim mieście - Horsens w Dani. Poszukuje partnerów do realizacji projektu w ramach wezwania DT-TRANSFORMATIONS-24-2020 (Digitalizacja i transformacja europejskich przemysłów i usług) programu Horyzont 2020. Chcą zwiększyć znaczenie muzeów oraz stworzyć nowe doświadczenia muzealne, które pomogą gościom zanurzyć się jeszcze głębiej do wspólnego dziedzictwa kulturowego, które muzea - ​​zachowują i którymi zarządzają. Jeśli jesteś zainteresowany, czekamy na Twoje zgłoszenie do 16 października br!

więcej
06/10/2020

Zeroemisyjne budownictwo - Europejski Zielony Ład Horyzont 2020

W związku z planowaną dekarbonizacją Europy do 2050 roku, rośnie zainteresowanie - strategiczną z punktu widzenia sektora badań i innowacji - branżą budowlaną.  Priorytetem jest projektowanie i budowa nowych lub modernizacja istniejących budynków jako zeroemisyjnych, w zrównoważonych zielonych dzielnicach. Oczekuje się, że projekty w ramach tego obszaru tematycznego zaprezentują co najmniej dwa (mieszkalne i niemieszkalne, nowe i / lub zmodernizowane), innowacyjne rozwiązania technologiczne, procesowe bądź społeczne w różnych regionach Europy. Ostatnie wezwanie do składania wniosków w ramach Programu Horyzont 2020 Europejski Zielony Ład trwa - zainteresowany spotkaniem brokerskim lub przyłączeniem się do konsorcjum projektowego? Zgłoś się do nas do 15 października br.!

więcej
05/10/2020

Mniej marnowanej żywności - Europejski Zielony Ład Horyzont 2020

Czy wiesz, że marnowanie żywności kosztuje branżę  hotelarsko-gastronomiczną ponad 100 miliardów dolarów rocznie? A ponad  70% żywności marnuje się, zanim jeszcze trafi na talerz klienta? Branża hotelarsko-gastronomiczna musi się zmierzyć z kilkoma wyzwaniami. Jesteś zainteresowany tym tematem? Chciałbyś przystąpić do konsorcjum? Zgłoś się do nas! Masz czas do 15 października br. 

więcej
02/10/2020

Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro

Państwa członkowskie UE zatwierdziły 1 października br. wniosek Komisji dotyczący zainwestowania 998 mln euro w kluczowe europejskie projekty dotyczące infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Dzięki wczorajszemu pozytywnemu głosowaniu zapewniono pomoc finansową dla prac i badań w ramach dziesięciu projektów. 84 proc. środków przeznaczono na projekty w zakresie energii elektrycznej lub inteligentnych sieci. We wczorajszym głosowaniu przyznano wsparcie finansowe na dziesięć projektów: dwa dotyczą przesyłu energii elektrycznej, jeden – inteligentnych sieci elektroenergetycznych, sześć – transportu CO2 (w tym pięć – badań) oraz jeden – gazu. Na największe wsparcie - aż 720 mln euro może liczyć projekt synchronizacji systemów państw bałtyckich w ramach kontynuacji wcześniejszej inwestycji nowe środki zostaną przeznaczone na budowę „Harmony Link” - kabla elektroenergetycznego łączącego Polskę i Litwę przez Morze Bałtyckie.

więcej
01/10/2020

Nowa europejska przestrzeń badawcza!

Komisja Europejska przyjęła komunikat dotyczący nowej europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz badań naukowych i innowacji. Nowa europejska przestrzeń badawcza będzie oparta na doskonałości i talentach oraz konkurencyjna i otwarta. Zapewni lepsze warunki prowadzenia działalności naukowo-badawczej i innowacyjnej w Europie, przyspieszy transformację UE w kierunku neutralności klimatycznej i przywództwa cyfrowego, będzie wspierać odbudowę mającą na celu zniwelowanie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu wywołanego koronawirusem oraz zwiększy odporność Unii na przyszłe kryzysy.

więcej
30/09/2020

Europejski obszar edukacji do 2025 r. - dostosowanie kształcenia i szkolenia do epoki cyfrowej

Komisja przyjęła 30.09.2020 r. dwie inicjatywy, które zwiększą wkład kształcenia i szkolenia w odbudowę UE po kryzysie związanym z koronawirusem i pomogą zbudować zieloną i cyfrową Europę. Przedstawiając wizję europejskiego obszaru edukacji, która ma urzeczywistnić się do 2025 r., Komisja zaproponowała nowe inicjatywy, większe inwestycje i ściślejszą współpracę państw członkowskich, aby pomóc wszystkim Europejczykom, niezależnie od ich wieku, w czerpaniu korzyści z bogatej oferty edukacyjnej i szkoleniowej w UE. Komisja przyjęła również nowy Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, odzwierciedlający wnioski wyciągnięte z kryzysu związanego z koronawirusem, oraz plan na rzecz wysoce wydajnego ekosystemu edukacji cyfrowej, w którym nacisk położono na poszerzenie kompetencji cyfrowych na potrzeby transformacji cyfrowej.

więcej
29/09/2020

PAKT, czyli „Premia dla AKTywnych” ma zastąpić „Premię na Horyzoncie”

Przygotowując się do udziału w programie Horyzont i wchodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, MNiSW zainicjowało projekt PAKT, czyli „Premia dla AKTywych”. Będzie on służył stworzeniu efektywnego systemu premiowania najlepszych naukowców. Już teraz Ministerstwo zachęca jednostki naukowe do dostosowywania regulaminów wynagradzania do rozwiązań zawartych w PAK-cie. Pozwoli to na wdrożenie odpowiednich przepisów przed pierwszymi konkursami programu Horyzont Europa.

więcej
29/09/2020

Dowiedz się więcej nt. grantów inwestycyjnych - NAWA zaprasza na webinarium!

Już 6 października br. w godz. 11:00-12:00 odbędzie się webinarium, które będzie świetną okazją do zdobycia szczegółowych informacji na temat nowego programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Granty Interwencyjne NAWA. 

więcej