Aktualności

19/01/2023

UE i kraje partnerskie inaugurują koalicję ministrów handlu na rzecz klimatu!

Komisja Europejska, państwa członkowskie i 26 krajów partnerskich zainaugurowały 19 stycznia 2023 r. „Koalicję ministrów handlu na rzecz klimatu”, pierwsze na szczeblu ministerialnym globalne forum poświęcone kwestiom handlu, klimatu i zrównoważonego rozwoju. Koalicja będzie wspierać globalne działania na rzecz promowania polityki handlowej, która może pomóc w uwzględnieniu kwestii zmiany klimatu poprzez inicjatywy lokalne i globalne.

więcej
18/01/2023

Dalszy wzrost finansowania dla nowego europejskiego Bauhausu!

Komisja Europejska przedstawia pierwsze sprawozdanie z postępu prac w ramach nowego europejskiego Bauhausu (NEB), w którym podsumowano osiągnięcia z pierwszych dwóch lat realizacji inicjatywy, a także pierwsze narzędzie oceny projektu europejskiego Bauhausu: kompas NEB. Nowy europejski Bauhaus skupił szeroką społeczność organizacji i obywateli w całej Europie, którzy pracują nad wspólną wizją łączącą zrównoważony rozwój, włączenie społeczne i estetykę. Kluczowe działania NEB – w tym nagrody NEB, pierwszy festiwal, laboratorium nowego europejskiego Bauhausu – realizują swoje cele i tworzą oddolną sieć ponadnarodową. Dzięki przyznanemu dotychczas finansowaniu europejskiemu w wysokości ponad 100 mln euro małe i zakrojone na szeroką skalę projekty NEB są obecnie realizowane w całej Europie. Komisja zwiększy również finansowanie, przeznaczając dodatkowe 106 mln euro wyłącznie na specjalne fundusze programu „Horyzont Europa” na lata 2023–2024.

więcej
17/01/2023

Czas na talenty!

Europa posiada talenty. Talenty należy jednak pielęgnować, zwłaszcza że UE doświadcza ważnego przejścia demograficznego. Jest to jeszcze bardziej potrzebne w regionach borykających się ze zmniejszającą się siłą roboczą i niskim odsetkiem osób z wyższym wykształceniem, a także w regionach dotkniętych emigracją ludzi młodych.

więcej
16/01/2023

Gwiezdny Krąg - czekamy właśnie na Ciebie!

Masz wiedzę na temat Unii Europejskiej? Kraje członkowskie nie są Ci obce? Jesteś na bieżąco z polityką unijną? Znasz struktury UE? Nie czekaj i już dziś zapoznaj się z wyjątkową XVIII edycją Olimpiady "Gwiezdny Krąg". Jest ona skierowania do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Aby wziąć udział szkoła musi przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do 7 marca 2023 r. 

więcej
13/01/2023

Stop torturom - inicjatywa obywatelska!

Komisja Europejska zarejestrowała 12/01/2023 europejską inicjatywę obywatelską „Artykuł 4: stop torturom i nieludzkiemu traktowaniu na granicach Europy”. Organizatorzy inicjatywy wzywają do stworzenia ram zapewniających przestrzeganie zakazu przemocy oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania zapisanego w art. 4 Karty praw podstawowych w odniesieniu do polityki UE w zakresie kontroli granic, azylu i imigracji.

więcej
12/01/2023

Uczciwy i otwarty rynek!

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych. Dzięki tym nowym przepisom dotyczącym przeciwdziałania zakłóceniom powodowanym przez subsydia zagraniczne Unia pozostanie otwarta na handel i inwestycje, a przepisy te zapewnią jednocześnie równe warunki działania wszystkim przedsiębiorstwom działającym na jednolitym rynku. Wniosek dotyczący tego rozporządzenia Komisja złożyła w maju 2021 r., zaś Parlament Europejski i Rada zatwierdziły rozporządzenie w rekordowym tempie, bo już w czerwcu 2022 r.

więcej
11/01/2023

Zrównoważony rozwój rolnictwa - masz głos w tej sprawie!

Do 24 kwietnia 2023 r. masz czas, by wyrazić swoją opinię nt. porozumienia w sprawie zrównoważonego rozwoju w rolnictwie – konsultacje w sprawie projektu wytycznych dotyczących wykluczenia konkurencji.

więcej
10/01/2023

Łatwiejszy dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleniowej!

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) inauguruje dziś „Kampus EIT” – nową inicjatywę służącą ułatwieniu dostępu do szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleniowej Instytutu, łączącej innowację z przedsiębiorczością.

więcej
09/01/2023

Cyfrowa dekada UE - rozpoczyna się pierwszy cykl współpracy i monitorowania!

Wszedł w życie program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. – mechanizm monitorowania i współpracy służący osiągnięciu wspólnych celów transformacji cyfrowej Europy do 2030 r.

więcej
09/01/2023

Nie daj się nabić w promocję! UE chroni Twój portfel!

Fikcyjne promocje, manipulacja cenami,  nieuczciwe rabaty czy zniżki! W Polsce od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje unijna dyrektywa Omnibus, która warto przypomnieć została zaimplementowana przez większość krajów unijnych jeszcze w ubiegłym roku. 

więcej