Aktualności

22/10/2020

Unia musi wyznaczyć normy regulowania platform internetowych, twierdzą posłowie!

Parlament domaga się przyszłościowych przepisów dotyczących usług cyfrowych, m.in. platform i rynków internetowych, oraz wiążącego mechanizmu walki z nielegalnymi treściami online

więcej
21/10/2020

Rodzicu, opowiedz nam o swoich doświadczeniach z zakresu nauki w dobie pandemii!

Masz dzieci w wieku szkolnym? Przyszło Ci się zmierzyć ze zdalnym bądź hybrydowym nauczaniem? Jak współpracowało Ci się w tym czasie z nauczycielami? Czego się obawiasz? Podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami do 2 listopada br. 

więcej
21/10/2020

Nauczycielu, podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami w zakresie edukacji w dobie pandemii!

Jesteś nauczycielem? Prowadzisz lub prowadziłeś lekcje zdalnie? Jak oceniasz przygotowanie szkół do nauczania w dobie pandemii? Czego się obawiasz? Podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami do 2 listopada br. 

więcej
16/10/2020

Wzmocnienie pozycji regionów i miast UE w zakresie ochrony zatrudnienia i praw socjalnych

UE i jej państwa członkowskie muszą wzmocnić pozycję miast i regionów w zakresie ochrony zatrudnienia i praw socjalnych, co zdaniem Europejskiego Komitetu Regionów (KR) jest niezbędne do przeciwdziałania niszczycielskim skutkom społecznym pandemii COVID-19. Zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE wzywa również do wzmocnienia bazy umiejętności na rzecz ożywienia gospodarczego oraz do wspierania władz lokalnych i regionalnych w zarządzaniu transformacją ekologiczną i cyfrową.

więcej
16/10/2020

Szczyt dotyczący zielonej transformacji: „Regiony związane z sektorem motoryzacyjnym kluczowe dla odniesienia sukcesu”

Pandemia uderza w przemysł motoryzacyjny i sektor dostaw w okresie, gdy dokonują one szeroko zakrojonych inwestycji w transformację ekologiczną. Sprzedaż pojazdów spadła w tym roku o 32%, co doprowadziło do masowej redukcji zatrudnienia w regionach związanych z sektorem motoryzacyjnym. Europejski Zielony Ład i budżet UE odegrają kluczową rolę we wspieraniu tych regionów i przemysłu motoryzacyjnego w zarządzaniu transformacją.
Przywódcy polityczni z regionów związanych z sektorem motoryzacyjnym (CoRAI) spotkali się z komisarzem europejskim do spraw budżetu Johannesem Hahnem, członkami Komisji Spójności Terytorialnej (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów i przedstawicielami przemysłu motoryzacyjnego, aby omówić rolę tych regionów w pomyślnej transformacji ekologicznej. Wydarzenie to odbyło się 14 października w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (obejrzyj nagranie tutaj ).

 

więcej
15/10/2020

Jaki jest stan unii energetycznej na 2020 rok?

Komisja przyjęła sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2020 r. i towarzyszące mu dokumenty poświęcone różnym aspektom polityki energetycznej UE. Tegoroczne sprawozdanie jest pierwszym od czasu przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu i dotyczy wkładu unii energetycznej w osiągnięcie długoterminowych celów klimatycznych Europy.

więcej
14/10/2020

Zmiany w Stowarzyszeniu - za nami Walne Zgromadzenie Członków!

Przeformułowanie w regionalny think tank, aplikacja w Konkursie Komisji Europejskiej, planowane działania, a co najważniejsze uzupełnienie obecnego Statutu Stowarzyszenia o stosowne regulacje to efekt Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się zdalnie za pomocą aplikacji MS Teams 2 października 2020 r. 

więcej
14/10/2020

Nowe przepisy ułatwiające crowdfunding w UE

Nowe przepisy UE pozwolą europejskim platformom finansowania społecznościowego oferować nowe możliwości dla przedsiębiorstw typu start-up i inwestorów. 5 października Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy, które umożliwią platformom crowdfundingowym łatwe świadczenie usług na całym jednolitym rynku UE. Poszerzy to pulę potencjalnych inwestorów dla start-upów, innowatorów i małych firm oraz zapewni inwestorom większy wybór projektów i lepszą ochronę przed ryzykiem finansowym.

więcej
14/10/2020

Doroczny barometr regionalny i lokalny UE - Tzitzikostas ostrzega przed „pokoleniem straconych szans z powodu COVID-19"

Przewodniczący Apostolos Tzitzikostas, prezentując przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen barometr regionalny i lokalny, ostrzegał przed „pokoleniem straconych szans z powodu COVID-19” i przed rosnącymi nierównościami między regionami.

W pierwszej edycji dorocznego barometru regionalnego i lokalnego , opracowanego przez Europejski Komitet Regionów , zaalarmowano, że pandemia koronawirusa uderza w dochody władz szczebla niższego niż krajowy. We Włoszech, Niemczech i Francji ich straty w 2020 r. mogą wynieść 30 mld EUR. Kryzys pogłębia również nierówności społeczne i gospodarcze między samorządami UE. W sprawozdaniu ostrzega się, że kryzys COVID-19 grozi powstaniem straconego pokolenia młodych ludzi, i podkreśla poważne dysproporcje między regionalnymi systemami opieki zdrowotnej. Pogłębiająca się przepaść między obszarami wiejskimi i miejskimi również stanowi bezpośrednie zagrożenie dla spójności UE.

więcej
13/10/2020

Europosłowie chcą redukcji emisji CO2 o 60% do 2030!

W głosowaniu nad unijnym prawem klimatycznym Parlament zaapelował o ambitniejsze cele redukcji emisji do 2030. i 2040. i o neutralność klimatyczną wszystkich państw członkowskich do 2050. We środę, stosunkiem głosów 392 do 161 przy 142 głosach wstrzymujących się, Parlament przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie unijnego prawa klimatycznego. Nowe prawo sankcjonuje obietnicę polityczną, że Unia stanie się neutralna klimatycznie do 2050 r. Ma także zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim pewność prawa i przewidywalność potrzebne, by zaplanować przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu.

więcej