Aktualności

24/08/2020

UE wzmocni preferencyjny handel z krajami strefy paneurośródziemnomorskiej!

Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet wniosków mających na celu zwiększenie wymiany handlowej między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi należącymi do strefy paneurośródziemnomorskiej (PEM), co ma przyczynić się do ożywienia gospodarczego po pandemii koronawirusa. Dzisiejsze wnioski zmodernizują unijne preferencyjne umowy handlowe z 20 partnerami handlowymi strefy PEM, dzięki czemu odpowiednie „reguły pochodzenia” w tych umowach staną się bardziej elastyczne i przyjazne dla przedsiębiorstw.

więcej
21/08/2020

Komisja podejmuje decyzję o zarejestrowaniu inicjatywy „Prawo do terapii!

Komisja Europejska podjęła 21.08.2020 r. decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right to Cure” (Prawo do terapii). Organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej wzywają Unię do „przedłożenia zdrowia publicznego nad prywatne zyski [oraz] zapewnienia, aby szczepionki oraz terapie zapobiegające rozprzestrzenianiu się i przeciwdziałające pandemii stały się światowym dobrem publicznym, nieodpłatnie dostępnym dla każdego”.

więcej
17/08/2020

Komisja zawiera pierwszą umowę w sprawie potencjalnej szczepionki

Komisja Europejska 14.08.2020 r. osiągnęła pierwsze porozumienie z firmą farmaceutyczną AstraZeneca w sprawie zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19, a także przekazania jej w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierowania do innych krajów w Europie. Pozytywne wyniki wstępnych rozmów z Sanofi-GSK ogłoszono w dniu 31 lipca, a z przedsiębiorstwem Johnson & Johnson w dniu 13 sierpnia. Komisja, w imieniu państw członkowskich UE, uzgodniła podstawę umowy ramowej na zakup 300 mln dawek szczepionki wyprodukowanej przez AstraZeneca po wykazaniu, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna w stosunku do COVID-19, z możliwością zakupu kolejnych 100 mln dawek. Komisja nadal prowadzi rozmowy w sprawie podobnych umów z innymi producentami szczepionek.

więcej
14/08/2020

Komisja przeznacza 128 mln euro na 23 nowe projekty badawcze!

Komisja wesprze 23 nowe projekty badawcze kwotą 128 mln euro w odpowiedzi na trwającą pandemię koronawirusa. Finansowanie w ramach unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” stanowi część zaplanowanej przez Komisję pomocy w wysokości 1,4 mld euro w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa, zapoczątkowanej przez Ursulę von der Leyen w maju 2020 r.

więcej
12/08/2020

Rada Europejska tnie budżet UE: ofiarą padł również program Horyzont Europa!

Niespełna 76 mld euro miałoby zostać przeznaczone na realizację programu Horyzont Europa – uznała Rada Europejska, która doprowadziła do porozumienia w sprawie planu odbudowy dla Europy oraz budżetu UE na lata 2021-2027. Dodatkowe 5 mld euro na badania i innowacje będzie pochodzić z  instrumentu Next Generation EU.

więcej
10/08/2020

European Research and Innovation Days 2020 już we wrześniu!

Europejskie Dni Badań i Innowacji to coroczne, flagowe wydarzenie Komisji Europejskiej, które gromadzi decydentów, naukowców, przedsiębiorców i obywateli w celu debaty i kształtowania przyszłości badań i innowacji w Europie i poza nią. W związku z tegoroczną pandemią koronawirusa, wydarzenie będzie w pełni online i odbędzie się w dniach 22-24 września 2020 r.

więcej
07/08/2020

Polska będzie wśród unijnych liderów morskiej energetyki wiatrowej?

Wiceszef KE odpowiedzialny za Europejski Zielony Ład, Frans Timmermans uznał wczoraj, że Polska może zostać jednym z unijnych liderów w morskiej energetyce wiatrowej. Polski minister klimatu Michał Kurtyka przedstawił natomiast warunki, na których nasz kraj będzie mógł dokonać transformacji energetycznej.

więcej
05/08/2020

Niemcy chcą wprowadzenia opłat za autostrady w całej Unii Europejskiej?

Niemcy chcą wprowadzenia opłat za autostrady w całej Unii Europejskiej. Działania w tym kierunku ma podjąć niemiecki minister transportu Andreas Scheuer. Pieniądze uzyskane z tego tytułu miałyby zostać przeznaczone na walkę z katastrofą klimatyczną.

więcej
03/08/2020

Przestrzeganie prawa UE przez państwa członkowskie w 2019 r.: w niektórych obszarach konieczna jest poprawa!

sprawozdaniu rocznym z kontroli stosowania prawa UE opisano, w jaki sposób Komisja monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2019 r. oraz jak państwa członkowskie wypadły w poszczególnych obszarach działalności.

W 2019 r. liczba toczących się postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego utrzymywała się na stałym poziomie, lecz liczba nowych postępowań wzrosła o ponad 20% w porównaniu z poprzednim rokiem. Najmniejszą liczbę nowych przypadków niewłaściwej transpozycji lub nieprawidłowego stosowania prawa UE odnotowano w Luksemburgu, w Estonii i na Litwie, a największą w Hiszpanii, we Włoszech i w Grecji.

więcej
31/07/2020

Rynki kapitałowe wsparciem procesu odbudowy Europy

Komisja Europejska przyjęła pakiet na rzecz odbudowy rynków kapitałowych stanowiący element ogólnej strategii Komisji na rzecz odbudowy gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19. 28 kwietnia Komisja zaproponowała już pakiet bankowy, aby ułatwić udzielanie kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w całej UE Przedstawione teraz środki mają natomiast na celu wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym rynki kapitałowe będą mogły w łatwiejszy sposób pomagać europejskim przedsiębiorstwom w wychodzeniu z kryzysu. Pakiet zawiera propozycje ukierunkowanych zmian w przepisach dotyczących rynków kapitałowych, które sprzyjać będą większym inwestycjom w gospodarkę, umożliwią szybką rekapitalizację przedsiębiorstw i zwiększą zdolność banków do finansowania procesu odbudowy.

więcej