Aktualności

10/09/2020

Porozmawiajmy o wyzwaniach i szansach Zielonych Zamówień Publiczny!

Czy wiecie, że wartość europejskiego rynku zamówień publicznych szacuje się rocznie na 2 bln euro? W Polsce wartość zamówień publicznych w 2019 roku wyniosła 198,9 mld złotych, czyniąc zamówienia publiczne kluczowym instrumentem osiągania celów publicznych, w tym efektów prośrodowiskowych. Dotychczasowa praktyka wskazuje jednak na bardzo niskie wykorzystywanie tzw. Zielonych zamówień publicznych. W 2019 roku było to zaledwie 1,02% wydatkowanych środków. Nowy Europejski Zielony Ład wraz z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji stanowią kolejne wyzwania ale i szanse dla krajowych zamawiających do promocji tzw ,,zielonych’’ rozwiązań.

Dlatego już dziś zarejestruj się i weź udział w webinarium na temat wyzwań i szans jakie stoją przed zamówieniami publicznymi w kontekście Nowego Europejskiego Zielonego Ładu oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które organizujemy 30.09.2020 r. Rejestracja potrwa do 29.09.2020 r. 

więcej
09/09/2020

W kierunku bardziej odpornej Europy - pierwsze sprawozdanie Komisji Europejskiej!

W tych trudnych czasach przywódcy polityczni muszą spoglądać daleko w przyszłość. W sprawozdaniu tym wskazano, jak duże znaczenie dla silnej i trwałej odbudowy ma odporność. Naszym celem jest kierowanie niezbędną transformacją w sposób zrównoważony, sprawiedliwy i demokratyczny powiedziała Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj swoje pierwsze w historii sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej, którego celem jest określenie pojawiających się wyzwań i szans, aby lepiej kierować strategicznymi wyborami Unii Europejskiej. Prognoza strategiczna zostanie później wykorzystana w głównych inicjatywach politycznych. Będzie ona stanowić podstawę dla Komisji podczas opracowywania polityk i przepisów, które wytrzymają próbę czasu i posłużą zarówno obecnym potrzebom, jak i długoterminowym aspiracjom obywateli europejskich. W sprawozdaniu z 2020 r. uzasadniono wykorzystanie prognozowania w procesie kształtowania polityki UE oraz wprowadzono kompleksową koncepcję odporności UE.

więcej
09/09/2020

Urban Mobility Days 2020 już pod koniec września!

Interesujesz się tematyką miejskiej mobilności? Zerowa-emisyjność, innowacje są w obszarze Twoich zainteresowań? Jeśli tak to koniecznie musisz zarezerwować sobie cztery dni! Od 29 września do 2 października 2020 r. potrwają bowiem Dni Miejskiej Mobilności. Wydarzenie, które wcześniej miało odbywać się jako trzydniowa konferencja w Brukseli, ma nowy format, który umożliwi uczestnikom uczestniczenie w debatach i wymianę wiedzy fachowej na temat najważniejszych tematów mobilności w mieście, bezpiecznie siedząc przy ich własnych biurkach. Tematem wiodącym będzie "Zerowa-emisyjność dla każdego". Rejestracja jest już otwarta!

więcej
08/09/2020

Jak zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatu wpływają na stan zdrowia i samopoczucie Europejczyków?

Zanieczyszczenie powietrza, hałas, skutki zmian klimatu, takie jak fale upałów, i narażenie na groźne chemikalia prowadzą do złego stanu zdrowia mieszkańców Europy. Według gruntownej oceny zdrowia i środowiska, opublikowanej dziś przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), zła jakość środowiska przyczynia się do 13% zgonów. 

więcej
07/09/2020

Przyczyń się do kształtowania przyszłości rolnictwa ekologicznego - weź udział w konsultacjach!

Interesujesz się rolnictwem ekologicznym? Reprezentujesz związane z nim środkowisko? Jeśli tak, to koniecznie musisz wziąć udział w konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej dot. przyszłego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego. Sektor ten będzie odgrywał ważną rolę w osiąganiu ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów wyznaczonych w ramach strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności. KE przewiduje 7 tygodni na przeprowadzenie badań, więc aby się włączyć w kształtowanie polityki unijnej, masz czas do 23 pażdziernika 2020 r.

więcej
04/09/2020

Konsultacje publiczne na temat priorytetów Horyzontu Europa w latach 2021-2024

Komisja Europejska rozpoczęła ostatnie publiczne konsultacje na temat pierwszego planu strategicznego dla programu Horyzont Europa. Będzie on podstawą do formułowania programów prac i tematów konkursowych na pierwsze cztery lata nowego unijnego programu badań i innowacji. Zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami z Komisją – ankieta jest otwarta do 18 września 2020 r.

więcej
03/09/2020

Młodzi tłumacze do boju! - ruszyła kolejna edycja Juvenes Translatores!

Ruszyła tegoroczna edycja konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores, w której mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich z całej Europy. Do 20 października od godziny 12.00 szkoły ze wszystkich państw członkowskich UE mogą zarejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie uczniowie mogli konkurować z rówieśnikami z innych krajów. W tym roku tekst do tłumaczenia nosi tytuł „Przebrnąć przez trudny czas – razem jesteśmy silniejsi”.

więcej
02/09/2020

CSR w projektach kulturalnych i społecznych - weź udział w webinarium!

Już 22 września 2020 r. odbędzie się webinarium "CSR w projektach kulturalnych i społecznych". Creative Europe Desk Polska oraz polski Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i instytucji kultury oraz małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury. 

więcej
01/09/2020

Crowdfunding w projektach kulturalnych i społecznych - weź udział w webinarium!

Już 24 września 2020 r. odbędzie się webinarium "Crowfunding w projektach kulturalnych i społecznych". Creative Europe Desk Polska oraz polski Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i instytucji kultury oraz małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnego do udziału.

więcej
31/08/2020

Nowe przepisy dotyczące bardziej ekologicznych i bezpiecznych samochodów zaczynają obowiązywać w całej Europie!

Od 1 sierpnia 2020 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie UE w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych. Rozporządzenie, przyjęte w maju 2018 r., znacząco zmieniło i zaostrzyło poprzedni system homologacji typu i nadzoru rynku. Nowe przepisy podniosą jakość i niezależność homologacji typu i badań pojazdów, zwiększą liczbę kontroli pojazdów już znajdujących się na unijnym rynku oraz wzmocnią cały system dzięki lepszemu europejskiemu nadzorowi.

więcej