Aktualności

01/02/2023

Przemysł neutralny emisyjnie!

Komisja Europejska przedstawia dziś plan przemysłowy Zielonego Ładu mający na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu neutralnego emisyjnie i wsparcie szybkiego przejścia na neutralność klimatyczną. Plan ma na celu zapewnienie bardziej sprzyjającego otoczenia dla zwiększenia zdolności produkcyjnych UE w zakresie technologii i produktów zapewniających neutralność emisyjną niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych Europy.

więcej
31/01/2023

Spraw, by szybka moda wyszła z mody - odwróć trend!

 Sektor tekstylny ma obecnie 4. największy wpływ na środowisko i zmianę klimatu: po żywności, mieszkalnictwie i transporcie. Moda ma duży potencjał, aby stać się zrównoważona dzięki oszczędzaniu wody, energii i innych zasobów oraz walce z zanieczyszczeniami. Wszyscy wpływamy na to, w którą stronę moda będzie zmierzać. Transformacja sektora mody wymaga wspólnych działań projektantów, producentów, sprzedawców detalicznych i nas, konsumentów!

więcej
30/01/2023

Wykryto manipulacyjne praktyki w sklepach internetowych!

Komisja Europejska i krajowe organy ds. ochrony konsumentów z 23 państw członkowskich, Norwegii i Islandii (sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta) opublikowały dzisiaj wyniki akcji kontrolnej stron internetowych związanych z handlem detalicznym. Kontrola objęła 399 sklepów internetowych należących do sprzedawców detalicznych oferujących rozmaite produkty: od tekstyliów po artykuły elektroniczne. W trakcie kontroli przyjrzano się również trzem konkretnym rodzajom praktyk manipulacyjnych, które mają skłaniać konsumentów do podjęcia decyzji, które mogą nie leżeć w ich najlepszym interesie, tzw. zwodniczy interfejs. Do takich zwodniczych interfejsów należą: fałszywe liczniki odmierzające czas; interfejsy internetowe zaprojektowane w taki sposób, aby skłonić konsumentów do dokonania zakupu, wykupienia abonamentu lub dokonania innego wyboru, oraz ukryte informacje. Dochodzenie wykazało, że 148 stron internetowych zawierało co najmniej jeden z trzech rodzajów zwodniczych interfejsów. Manipulacyjne praktyki internetowe wykryte w 148 z 399 skontrolowanych sklepów internetowych.

więcej
27/01/2023

Przejrzyste zakupy w Google!

Wielu z nas nieraz zastanawiało się, czy kupuje coś bezpośrednio od Google czy od innej marki, albo nie mogło znaleźć informacji o łącznych kosztach. Google zobowiązał się do wprowadzenia zmian w szeregu swoich produktów i usług oraz dostosować swoje praktyki do obowiązującego w UE prawa, zwłaszcza pod kątem braku przejrzystości i jasnych informacji dla konsumentów. Dyskusja z siecią współpracy w zakresie ochrony konsumenta (CPC) rozpoczęła się w 2021 r. Koordynowała ją Komisja Europejska, a prowadziły ją holenderski Urząd ds. Konsumentów i Rynków oraz belgijska Dyrekcja Generalna ds. Kontroli Gospodarczej. Google zgodził się rozwiązać kwestie poruszone przez organy ochrony konsumentów i wprowadzić zmiany w Google Store, Google Play Store, Google Hotels i Google Flights, dostosowując je do unijnych przepisów konsumenckich.

więcej
26/01/2023

Treści o charakterze terrorystycznym w internecie

Komisja Europejska  podjęła dziś decyzję o skierowaniu wezwań do usunięcia uchybienia do 22 państw członkowskich – Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Finlandii i Szwecji w związku z niedopełnieniem niektórych obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Chodzi o takie obowiązki jak: wyznaczenie organów odpowiedzialnych za wydawanie nakazów usunięcia i poinformowanie o tych organach Komisji; wyznaczenie publicznego punktu kontaktowego oraz ustanowienie przepisów i środków dotyczących kar w razie niewypełnienia zobowiązań prawnych.

więcej
26/01/2023

Chcemy rozmawiać o przyszłości i nie powinniśmy bać się o niej myśleć! - nowy podcast!

Zapraszamy na pierwszy odcinek naszego podcastu KIERUNEK EUROPA. Podcast prowadzi Marta Zwolińska a jej pierwszą gościnią jest prof. Ewa Bińczyk, badaczka antropocenu, filozofka, socjolożka, autorka książki "Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu".

więcej
25/01/2023

Owady zapylające giną - Nowy Ład na rzecz zapylaczy!

Komisja Europejska 24 stycznia 2023 przedstawiła „Nowy ład na rzecz owadów zapylających”, żeby zaradzić alarmującemu spadkowi liczby dzikich owadów zapylających w Europie. Polega to na przeglądzie unijnej inicjatywy na rzecz owadów zapylających z 2018 r. Społeczeństwo coraz częściej wzywa do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko utracie owadów zapylających, czego przykładem jest niedawna udana europejska inicjatywa obywatelska „Ratujmy pszczoły i rolników”. W zaktualizowanej inicjatywie określono działania, które UE i państwa członkowskie mają podjąć, żeby do 2030 r. odwrócić tendencję spadkową liczebności owadów zapylających, ponieważ obecnie w UE znika co trzeci gatunek pszczół, motyli i bzygów. Stanowi ona uzupełnienie wniosku Komisji dotyczącego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych z czerwca 2022 r. i jest jednym z najważniejszych elementów unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, strategii „Od pola do stołu” oraz Europejskiego Zielonego Ładu.

więcej
24/01/2023

Jak stworzyć szczęśliwe miasto?

Nowy rok - nowe inicjatywy. Z przyjemnością informujemy, że objęliśmy swoim patronatem spotkania Klubu Myśli Ekologicznej, organizowane we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz Uniwersytetem Śląskim. Już we wtorek 7 lutego br. gościem eksperta Team Europe oraz inicjatora Klubu Myśli Ekologicznej - Prof. Piotra Skubały oraz Dr. Ryszarda Kulika z Pracownii na Rzecz Wszystkich Istot będzie Gil Peñalosa – światowy autorytet w dziedzinie tworzenia demokratycznych i przystępnych mieszkańcom przestrzeni miejskich, przewodniczący World Urban Parks, jeden z dziesięciu „Najbardziej Wpływowych Kanadyjczyków o Hiszpańskich Korzeniach”.

więcej
23/01/2023

Dostęp do edukacji jest podstawowym prawem człowieka!

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Edukacji przypadającego na 24 stycznia Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell wydali następujące oświadczenie.

więcej
20/01/2023

UE zobowiązuje się przeznaczyć 1 mln euro na przełomowe porozumienie WTO w sprawie subsydiów dla rybołówstwa!

UE zobowiązała się przeznaczyć 1 mln euro na mechanizm finansowania rybołówstwa, który jest częścią osiągniętego w zeszłym roku porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie subsydiów dla rybołówstwa. Nowy mechanizm finansowania rybołówstwa, ustanowiony w listopadzie 2022 r., ma na celu wspieranie zrównoważonego charakteru rybołówstwa i położenie kresu szkodliwym subsydiom w tym sektorze. Mechanizm zapewni dotacje krajom rozwijającym się i najsłabiej rozwiniętym, aby mogły korzystać z pomocy technicznej i budowania zdolności w celu wdrożenia zasad określonych w porozumieniu WTO w sprawie subsydiów dla rybołówstwa.

więcej