Aktualności

29/05/2023

Czy młodzi uratują nasz świat?

20 sierpnia 2018: 15-letnia dziewczynka – wyglądająca trochę jak Ania z Zielonego Wzgórza, a trochę jak Pippi Langstrumpf – usiadła samotnie pod szwedzkim parlamentem z tekturową kartką głoszącą „Szkolny strajk dla klimatu”... 25 października 2019: na stronie www.FridaysForFuture.org podano ogólną liczbę strajkujących dla klimatu na całym świecie i było to ponad 8,6 miliona osób!  Jak to się stało, że Greta Thunberg usiadła pod szwedzkim parlamentem – i została zauważona? W jaki sposób stała się wzorem do naśladowania dla milionów młodych ciałem i duchem, ale także wrogiem nr 1 dla wielu, wielu innych, zapewne nieco starszych? Czy rzeczywiście stała się „produktem marketingu politycznego lewicy” albo „ikoną ekoreligii”?i Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziemy w filmie, który będziemy wyświetlać podczas spotkania 30.05 „Czy młodzi uratują nasz świat?” Pokaz filmu "Jestem Greta" z dyskusją - tuż przed obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Dyskusję poprowadzą prof. Piotr Skubała - ekspert Team Europe oraz dr Ryszard Kulik.

więcej
26/05/2023

Ciągle potrzebujemy większego postępu w dziedzinie klimatu!

Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, opublikował dzisiaj „Sustainable development in the European Union –monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context, 2023 edition” [Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej – sprawozdanie monitorujące z postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w kontekście UE - wydanie z 2023 r.]. Sprawozdanie jest publikowane wraz z wiosennym pakietem europejskiego semestru, aby zwiększyć jego znaczenie dla polityki i w ten sposób zrealizować zobowiązanie obecnej Komisji do włączenia celów zrównoważonego rozwoju do europejskiego semestru, które zostało powierzone komisarzowi Paolo Gentiloniemu.

więcej
25/05/2023

Klimat i literatura? Po co czytać fantasy?

W jedenastym odcinku naszego podcastu KIERUNEK EUROPA Marta Zwolińska rozmawia z Grzegorzem Czemielem, wykładowcą Szkoły Ekopoetyki.

więcej
25/05/2023

Gospodarka europejska pozostaje odporna pomimo trudnej sytuacji na świeci

Komisja Europejska przedstawia wytyczne dla państw członkowskich w ramach wiosennego pakietu europejskiego semestru 2023. Mają one służyć budowaniu solidnej, przyszłościowej gospodarki, która zapewnia konkurencyjność i długoterminowy dobrobyt dla wszystkich w trudnej sytuacji geopolitycznej. Do tego konieczne jest zintegrowane podejście we wszystkich obszarach polityki: promowanie zrównoważenia środowiskowego, wydajności, sprawiedliwości i stabilności makroekonomicznej. W tym celu europejski semestr zapewnia ramy koordynacji polityki, obejmujące wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) i programów polityki spójności. Cykl europejskiego semestru dostarcza też aktualne informacje na temat postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich państwach członkowskich.

więcej
24/05/2023

Ochrona inwestorów detalicznych w UE!

Komisja Europejska przyjęła pakiet dotyczący inwestycji detalicznych, który stawia interesy konsumentów na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o inwestycje detaliczne. Celem jest umożliwienie inwestorom detalicznym (tj. inwestorom indywidualnym) podejmowania decyzji inwestycyjnych, które byłyby dostosowane do ich potrzeb i preferencji, zapewniając im jednocześnie sprawiedliwe traktowanie i należytą ochronę. Zwiększy to zaufanie inwestorów detalicznych do bezpiecznego inwestowania w ich przyszłość i pozwoli w pełni wykorzystać unię rynków kapitałowych UE.

więcej
23/05/2023

1 mld euro w celu wsparcia producentów rolnych!

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości ok. 1 mld euro (4,7 mld zł) w celu wsparcia płynności finansowej producentów rolnych w związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa w sytuacjach kryzysowych i w okresie transformacji, przyjętych przez Komisję 9 marca 2023 r. w celu wsparcia działań w sektorach, które mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia zielonej transformacji i zmniejszenia zależności od paliw. Nowymi ramami częściowo zmieniono treść i przedłużono obowiązywanie tymczasowych ram kryzysowych, które przyjęto 23 marca 2022 r., aby umożliwić państwom członkowskim wspieranie gospodarki w kontekście obecnego kryzysu geopolitycznego. Wcześniej zmieniono je już 20 lipca 2022 r. i 28 października 2022 r..

 

więcej
22/05/2023

Zielone partnerstwo: UE & Republika Korei!

UE i Republika Korei ustanowiły zielone partnerstwo w celu zacieśnienia współpracy dwustronnej i wymiany najlepszych praktyk w zakresie działań w dziedzinie klimatu, czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, ochrony środowiska i innych obszarów zielonej transformacji. Podczas szczytu UE-Korea w Seulu przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i prezydent Korei Yoon Suk Yeol podpisali zielone partnerstwo. W ramach tego partnerstwa obie strony potwierdziły swoje zobowiązanie do utrzymania wzrostu temperatury na świecie poniżej 1,5 °C i osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. Ponadto obie strony potwierdziły swoje zaangażowanie w realizację odpowiednich celów na 2030 r. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

więcej
19/05/2023

Studenci wobec zmian klimatu! Poznaj wyniki raportu!

„65% studentek i studentów w toku edukacji akademickiej nie miało zajęć z zakresu problematyki kryzysu klimatycznego”

Dla zdecydowanej większości studentek i studentów (76%) tematyka związana ze zmianami klimatu jest ważna, ale jedynie 13% badanych przyznaje, że edukacja klimatyczna prowadzona jest na uczelniach w sposób satysfakcjonujący. To ważny sygnał dla władz uczelni i ciał akademickich zajmujących się kształtowaniem polityki edukacyjnej w Polsce. Kształcenie akademickie powinno bardziej koncentrować się na elementach środowiskowo-ekologicznych, tym bardziej że w dalszym ciągu brakuje podstawowego kształcenia klimatycznego w szkołach podstawowych i średnich.

więcej
08/05/2023

No to mamy Green Deal! Weź udział w grze terenowej!

Już w najbliższą sobotę 13 maja 2023 r. zapraszamy do Parku Śląsie, gdzie podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich odbędzie się gra terenowa "No to mamy Green Deal". Wydarzenie w ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Europy zorganizowane w duchu umiejętności - zwłaszcza zero waste. Uczestnicy zostaną wciągnięci w scenariusz szpiegowski, walcząc z szerzącymi się fake newsami, będą rozwiązywć zadania i łamigłówki dotyczące Unii Europejskiej, dowiadując się więcej na temat skutków katastrofy klimatycznej, konieczności zmiany postrzegania i troski o bioróżnorodność, czy zwrotu ku naturze. 

więcej
05/05/2023

Unikalne umiejętności regionalne pod ochroną!

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w sprawie nowego rozporządzenia mającego na celu ochronę własności intelektualnej w odniesieniu do produktów rzemieślniczych i przemysłowych, które swoją oryginalność i autentyczność zawdzięczają tradycyjnym umiejętnościom unikalnym dla regionów, z których produkty te pochodzą.

więcej