Aktualności

14/02/2023

Cel zerowych emisji do 2030 r. dla autobusów!

Komisja Europejska zaproponowała dziś ambitne nowe cele w zakresie emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich na okres po 2030 r. Cele te pomogą zmniejszyć emisje CO2 w sektorze transportu – samochody ciężarowe, autobusy miejskie i autobusy dalekobieżne odpowiadają za ponad 6 proc. całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE i ponad 25 proc. emisji gazów cieplarnianych z transportu drogowego. Dzięki tym zaostrzonym normom emisji ten segment sektora transportu drogowego przyczyniłby się do przejścia na mobilność bezemisyjną oraz do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.

więcej
13/02/2023

Wodór odnawialny - nowe przepisy!

Komisja zaproponowała dziś szczegółowe przepisy określające, czym jest wodór odnawialny w UE, przyjmując dwa akty delegowane wymagane na mocy dyrektywy w sprawie energii odnawialnej. Akty te stanowią część szerokich ram regulacyjnych UE dotyczących wodoru, które obejmują inwestycje w infrastrukturę energetyczną i zasady pomocy państwa, a także cele legislacyjne dotyczące wodoru odnawialnego dla przemysłu i sektora transportu. Dzięki tym przepisom wszystkie paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego będą produkowane z odnawialnej energii elektrycznej. Oba akty są ze sobą powiązane i oba są niezbędne do zaliczenia paliw na poczet realizacji celu państw członkowskich w zakresie energii odnawialnej. Zapewnią one inwestorom pewność regulacyjną, ponieważ UE zamierza osiągnąć 10 mln ton krajowej produkcji wodoru odnawialnego i 10 mln ton importowanego wodoru odnawialnego, zgodnie z planem REPowerEU.

więcej
10/02/2023

Młodzi tłumacze pisemni w UE - znamy zwycięzców!

W tym roku 2 883 uczestników przetestowało swoje umiejętności językowe, decydując się na przetłumaczenie tekstu z dowolnego z 24 języków urzędowych UE na inny z tych języków. Spośród 552 dostępnych kombinacji językowych uczniowie z 681 szkół wybrali 141 kombinacji, w tym z języka hiszpańskiego na słoweński czy z polskiego na duński. Wyniki są już dostępne! Komisja Europejska składa gratulacje 27 zwycięzcom organizowanego przez nią szesnastego konkursu tłumaczeniowego dla uczniów szkół średnich Juvenes Translatores.

 

więcej
09/02/2023

Konferencja darczyńców dla mieszkańców Turcji i Syrii dotkniętych trzęsieniem ziemi!

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Szwecji Ulf Kristersson zapowiedzieli dzisiaj swój zamiar zorganizowania, we współpracy z władzami Turcji, konferencji darczyńców. Celem jest uruchomienie funduszy ze strony międzynarodowej społeczności i wsparcie ludności Turcji i Syrii po niszczycielskim trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w tym tygodniu. Wydarzenie to odbędzie się w marcu w Brukseli.

więcej
08/02/2023

Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe w zakresie ochrony ludności!

Komisja Europejska przyjęła dziś zalecenie i komunikat w sprawie ustanowienia wspólnych celów dotyczących zwiększenia odporności na klęski żywiołowe w zakresie ochrony ludności. Obejmuje ono sposoby lepszego przygotowania krajów europejskich na zagrożenia naturalne, w tym trzęsienia ziemi, powodzie i pożary lasów. W związku z szybko zmieniającym się krajobrazem ryzyka europejskie cele w zakresie odporności na klęski i katastrofy mają na celu poprawę zdolności UE, jej państw członkowskich i państw uczestniczących w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności do przewidywania skutków przyszłych poważnych klęsk i sytuacji nadzwyczajnych oraz radzenia sobie z nimi. W tym celu i w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi Komisja Europejska określiła pięć celów, które należy osiągnąć wspólnie.

więcej
07/02/2023

Subsydia zagraniczne - masz głos w tej sprawie!

Do 6 marca 2023 r. masz czas, by wyrazić swoją opinię nt. wdrożenia rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych – konsultacje w sprawie projektu wytycznych dotyczących wykluczenia konkurencji.

więcej
06/02/2023

331 mln euro dla najbardziej zaawansowanych technologii!

Od ostatniego ogłoszenia w listopadzie 2022 r. Fundusz EIC podjął 42 nowych decyzji dotyczących inwestycji w przedsiębiorstwa najbardziej zaawansowanych technologii na łączną kwotę 331 mln euro. 13 przedsiębiorstw podpisało już umowy inwestycyjne. Są to pionierskie przedsiębiorstwa typu start-up, których celem jest wprowadzanie przełomowych innowacji dla obywateli i przedsiębiorstw: nowego rodzaju oprogramowania komputerowego i technologii robotyki dla chirurgów ortopedycznych; technologii wyszukiwania wizualnego dla przedsiębiorstw i zastosowań przemysłowych; samorekonstrukcji piersi z wykorzystaniem własnej tkanki pacjenta; innowacyjnej fotoniki; poprawy produkcji żywności przy zmniejszonych emisjach oraz pierwszego miniaturowanego uniwersalnego analizatora gazu dla wszystkich gazów odnawialnych.

więcej
03/02/2023

To zbrodnia wobec kobiet i dziewcząt!

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet, który przypada 6 lutego 2023 r., wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczący Komisji Josep Borrell, wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Věra Jourová, wiceprzewodnicząca do spraw demokracji i demografii Dubravka Šuica, komisarz do spraw równości Helena Dalli oraz komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen wydali wspólne oświadczenie, w którym podkreślają zdecydowane zaangażowanie UE w walkę z okaleczaniem narządów płciowych kobiet na całym świecie.

więcej
03/02/2023

Nie uchronimy przyrody zajmując się pszczołą miodną. Nowy Ład na rzecz owadów zapylających.

Czas na drugi odcinek naszego podcastu KIERUNEK EUROPA. Rozmowy prowadzi Marta Zwolińska a jej gościem jest prof. Piotr Skubała, ekspert Team Europe, polski ekolog, akarolog, profesor nauk biologicznych, etyk środowiskowy, popularyzator nauki, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody, aktywista klimatyczny.

więcej
02/02/2023

Najwyższa umieralność z powodu chorób nowotworowych w Polsce!

Już 4 lutego -  Światowy Dzień Walki z Rakiem – Komisja i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiają pierwsze krajowe profile dotyczące raka w ramach europejskiego rejestru nierówności w przeciwdziałaniu nowotworom. Profile opracowano dla wszystkich państw członkowskich UE, Norwegii i Islandii. W 2020 r. w Polsce 25% kobiet zmarło na raka piersi, a 12% na raka płuc, natomiast 18% mężczyzn zmarło na raka prostaty a kolejne 18% na raka płuc. Ogólna umieralność z powodu chorób nowotworowych w Polsce należy do najwyższych w UE, mimo niższych niż w całej UE współczynników zachorowalności na raka zarówno wśród mężczyzn (niższe o 5 %), jak i kobiet (niższe o 3 %). Wskazuje to na opóźnienia w diagnozowaniu i sygnalizuje potencjalne problemy w dostępie do leczenia. 

więcej