Aktualności

23/11/2020

Pandemia i technologiczne wyzwania

Jak pandemia wpływa na nasze województwo? Jak sztuczna inteligencja ma się na froncie w walce z COVID-19? Czy epidemia da nam nowe szanse, produkty, bądź rynki? A może wpłynie na transformacje miast? 20 listopada br. na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestniczki i uczestnicy konferencji pt. „Nowe technologie w walce z COVID-19” – pierwszej z cyklu „Śląskie a pandemia” organizowanego przez Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd Pro Silesia. Konferencja w formie online została zorganizowana wspólnie z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej.

więcej
20/11/2020

Wyniki wspólnego badania KR-u i OECD pt. „Wpływ COVID-19 na samorządy regionalne i lokalne w UE"

Globalna pandemia COVID-19 i wywołany przez nią kryzys społeczno-gospodarczy mają silny wymiar terytorialny i mają głęboki wpływ na samorządy lokalne. Aby lepiej to zrozumieć i ocenić, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komitet Regionów połączyły siły w celu przeprowadzenia ankiety internetowej na temat „Wpływ COVID-19 na samorządy regionalne i lokalne: zarządzanie, finanse i plany naprawy ”. Zebrali 300 odpowiedzi od przedstawicieli władz regionalnych, pośrednich i gminnych w 24 państwach członkowskich UE. Wyniki tej ankiety zostały przedstawione na posiedzeniu Komisji ECON 19 listopada 2020 r. i są dostępne poniżej.

więcej
19/11/2020

KATOWIZJE 2020 - wystartował konkurs dla przedsiębiorców z sektora MMŚP na najlepszy projekt CSR

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, reprezentujący Miasto Katowice, oraz agencja 19 Południk zapraszają przedstawicieli firm z sektora MMŚP do udziału w konkursie Katowizje – Firma Społecznie Odpowiedzialna. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie najciekawszych projektów z obszaru CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), zrealizowanych na terenie Katowic w okresie 2019 – 2020. Zgłoszenia można dokonać do dnia 6 grudnia 2020 r. Wyróżnione zostaną trzy projekty, po jednym z każdej kategorii (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo)

więcej
18/11/2020

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie REACT-EU

18 listopada br. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w Radzie, w sprawie pakietu „Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy” (REACT-EU). Jest to pierwszy dokument dotyczący polityki spójności, odnośnie do którego negocjacje trójstronne zostały zakończone w oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie tekstów prawnych przez zgromadzenie plenarne Parlamentu Europejskiego i Radę.

więcej
17/11/2020

Europejska Stolica Młodzieży 2024 - aplikuj już dziś!

Zgłoszenia do tytułu kolejnej Młodzieżowej Stolicy Europy 2024 są już otwarte! Czy uważasz, że Twoje miasto ma to, czego potrzeba? Każdego roku nowe europejskie miasto ma szansę zaprezentować swoje innowacyjne pomysły, projekty i działania, które mają na celu podniesienie głosu młodych ludzi i wniesienie nowej młodzieżowej perspektywy do wszystkich aspektów życia miasta. Tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy zostanie przyznany po raz szesnasty w 2024 roku, po raz pierwszy przyznany Rotterdamowi w 2009 roku. Termin aplikacji mija 17 stycznia 2021 r.

więcej
16/11/2020

SARS-CoV2 w przestrzeni województwa śląskiego - II Raport

Oddajemy do Państwa rąk raport przygotowany przez naukowców z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu na zlecenie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, którego celem jest przedstawienie przestrzennego rozmieszczenia i natężenia liczby potwierdzonych przypadków SARS-CoV2 w województwie śląskim w układzie 36 powiatów.

To drugie opracowanie z cyklu, który będzie obejmował 10 raportów publikowanych co 2 tygodnie. Dzięki temu przedsięwzięciu zostanie uzyskany dynamiczny obraz przebiegu zjawiska w przestrzeni województwa.

Pobierz raport

 

więcej
13/11/2020

Zamówienia publiczne w czasie pandemii - Raport

Z przyjemnością przekazuję Państwu opracowanie r.pr., dr. hab. Michała Kani nt. zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19. Pandemia w zasadniczy sposób wpłynęła na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych w Polsce. Kolejne regulacje prawne zawarte w aktach normatywnych, nazwanych tarczami antykryzysowymi, przewidują rozwiązania, które mają zapobiegać negatywnym skutkom pandemii oraz łagodzić jej efekty. 

Działania przewidziane w tzw. Tarczach antykryzysowych zmierzają przede wszystkim do polepszenia sytuacji wykonawców dotkniętych skutkami pandemii, jak również do zagwarantowania możliwości kontynuowania zawartych umów w ramach zamówień publicznych. Ich dodatkowym skutkiem może okazać się w przyszłości podniesienie atrakcyjności rynku zamówień publicznych.

Pobierz raport

więcej
12/11/2020

Jest już nowy Monitor Kształcenia i Szkolenia!

Komisja Europejska opublikowała dziś doroczny Monitor Kształcenia i Szkolenia. Przedstawiła w nim analizę sytuacji pod względem kształcenia i szkolenia w UE i jej państwach członkowskich. W tegorocznym wydaniu specjalną uwagę poświęcono nauczaniu i uczeniu się w epoce cyfrowej. Kryzys związany z koronawirusem uwypuklił znaczenie nauczania i uczenia się z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych, a także unaocznił istniejące niedociągnięcia w tej dziedzinie. Monitor zostanie zaprezentowany podczas rozpoczynającego się dziś hakatonu edukacji cyfrowej.

więcej
10/11/2020

EuroPCom 2020 – Time for Communica[c]tion

W dniach 7-8 grudnia odbędzie się EuroPCom 2020 - Czas na komunikakcję, w pełni online i skupi się na możliwościach i wyzwaniach w komunikacji wokół trzech kluczowych tematów: obywatele, ekologia i cyfryzacja. Będzie również odnosić się do dwóch najważniejszych inicjatyw agendy europejskiej na rok 2020, które będą miały poważne konsekwencje dla europejskiej komunikacji społecznej: Konferencji w sprawie przyszłości Europy i Europejskiego Zielonego Ładu.

więcej
09/11/2020

Europejska Noc Naukowców - zdobądź fundusze!

Już w listopadzie 2020 r. odbędzie się Europejska Noc Naukowców, finansowana w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA). To ogólnoeuropejskie wydarzenie publiczne, które zbliża naukowców do społeczeństwa. Noc daje badaczom okazję do zaprezentowania różnorodności nauki i jej wpływu na codzienne życie obywateli, a także do wzbudzenia zainteresowania karierą naukową - zwłaszcza wśród młodych ludzi. Wydarzenia te podkreślają wkład naukowców w nasze społeczeństwo, prezentując swoją pracę na interaktywnym i angażującym forum. A już dziś przyłącz się do przyszłorocznej edycji. Termin składania wniosków upływa 12 stycznia 2021 r.

więcej