Aktualności

08/12/2020

Czas na Twój debiut naukowy - Zrównoważony Rozwój a Europejski Zielony Ład!

Przed nami 10 edycja konkursu debiuty naukowe, którego celem jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym. Tegoroczną edycję oranizują Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu 
Europejskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Termin nadsyłania prac mija 17 stycznia 2021 r. 

więcej
07/12/2020

Zrównoważony rozwój miast - nabór do sieci pilotażowej URBACT!

Interesujesz się agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju miast do 2030 r.?Jesteś zainteresowany wstąpieniem do pilotażowej sieci wspierającej miasta zainteresowane umiejscowieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG)? Zgłoś się do nas do 10 grudnia, a pomożemy Ci aplikować. O przyłączenie do sieci mogą ubiegać się wszystkie a bez ograniczeń wielkości, jednak szczególny nacisk zostanie położony na przyciągnięcie do udziału w sieci małych i średnich miast. Cały projekt ma trwać od marca 2021 przez kolejne 18 miesięcy.

więcej
07/12/2020

Jakie będą główne cele portugalskiej prezydencji w Radzie UE?

Odbudowa gospodarcza - zwiększenie wśród Europejczyków zaufania do cyfrowej i ekologicznej transformacji - wzmocnienie strategicznej autonomii to trzy główne cele portugalskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się 1 stycznia 2021 r., które zaprezentował Premier Portugalii Antonio Costa. 

więcej
03/12/2020

Cyfryzacja w sądach UE!

Przyspieszenie cyfryzacji systemów wymiaru sprawiedliwości i podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie sędziów, adwokatów i prokuratorów proponuje KE. - Wszyscy pracownicy wymiaru sprawiedliwości muszą stawić czoła wyzwaniom XXI wieku. Obejmuje to cały nowy świat sztucznej inteligencji, który musimy eksplorować przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych – powiedział komisarz Didier Reynders.

więcej
02/12/2020

Innowacyjne i sprawdzone rozwiązania dla miast - UIA Transfer Mechanism. Aplikuj już dziś!

Masz pomysł, by wprowadzić zmiany na lepsze w europejskich miastach? Chciałbyś skorzystać z innowacyjnych i sprawdzonych rozwiązań dla miast, czyli UIA Transfer Mechanism? Już dziś zapoznaj się z naborem i aplikuj o środki! Termin aplikacji mija 1 lutego 2021 r. 

więcej
30/11/2020

W 2019 r. unijne emisje gazów cieplarnianych spadły do najniższego poziomu od trzech dekad!

Emisje gazów cieplarnianych w UE-27 zmniejszyły się o 3,7 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy PKB wzrósł o 1,5 proc. Emisje ograniczono obecnie o 24 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Komisja przyjęła 30.11.2020 r. roczne sprawozdanie z postępów działań UE w dziedzinie klimatu, które opisuje postępy poczynione w Unii w 2019 r. w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych.

więcej
27/11/2020

B-Hack Barbórka 4.0 - nie tylko dla IT!

B-Hack Barbórka 4.0 to zupełnie nowe podejście do idei hackathonu. W dniu tradycyjnego górniczego święta Gruba IT i ABSL zapraszają drużyny złożone zarówno z programistów, jak i osób spoza świata IT do zmierzenia się z problemami, których rozwiązanie pomoże w lepszym funkcjonowaniu miast, organizacji pozarządowych i firm!

Wraz z otwarciem wydarzenia rozpocznie też nadawanie studia live  barbórkowego hackathonu. Odbędą się w nim rozmowy o wyzwaniach i przemianach czekających nasz region!

więcej
26/11/2020

Szanse na rozwój technologiczny dla MŚP!

Od 2 do 3 mln. euro na wdrożenie zaawansowanych technologii przez MŚP. Do 2 lutego 2021 r. można aplikować w naborze COSME. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wniesienie wkładu w pakiet naprawczy Komisji Europejskiej poprzez ustanowienie strategicznych sojuszy między rozwiniętymmi technologicznie MŚP a tradycyjnymi MŚP stojącymi w obliczu potrzeby dostosowania się do pokryzysowego otoczenia gospodarczego, koncentrując się na korzyściach wynikających z przyjęcia zaawansowanych technologii. Ostatecznym celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest przyczynienie się do szerszego rozpowszechniania i rozpowszechniania zaawansowanych technologii w MŚP w Europie oraz pobudzenie ożywienia gospodarczego. Celem szczegółowym działania jest uruchomienie dwóch projektów pilotażowych skupionych na budowaniu sojuszy między tradycyjnymi i obeznanymi z technologią MŚP za pośrednictwem przemysłowych organizacji klastrów w celu promowania współpracy MŚP i wdrażania technologii w określonych ekosystemach przemysłowych.

więcej
25/11/2020

Era PerMed - Rozwój narzędzi wsparcia klinicznego dla wdrożenia medycyny personalizowanej - weź udział w naborze!

16 mln. euro, 3 miesiące na stworzenie konsorcjów, 3 miesiące na złożenie pełnego wniosku.  

ERA PerMed to ERA-Net Cofund, wspierany przez 32 partnerów z 23 krajów i współfinansowany przez Komisję Europejską (KE). Aby dostosować krajowe strategie badawcze, promować doskonałość, wzmocnić konkurencyjność europejskich graczy w dziedzinie medycyny personalizowanej (PM) i zacieśnić europejską współpracę z krajami spoza UE. Organizacje finansujące w niniejszym zaproszeniu pragną w szczególności promować innowacyjną współpracę interdyscyplinarną i zachęcać do składania wniosków dotyczących badań translacyjnych.

Rozpoczęcie naboru planowane jest na 14 grudnia 2020 r., A ostateczny termin składania wniosków wstępnych 4 marca 2021 r. Oczekuje się, że konsorcja zaproszone do etapu pełnego składania wniosków będą musiały złożyć wniosek do 17 czerwca 2021 r. Dostępny budżet na ten nabór wynosi 16 mln EUR (w przybliżeniu). 

więcej
24/11/2020

Zmiana zachowania na rzecz zrównoważonej mobilności - weź udział w webinarium!

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w transporcie europejskim będzie wymagało przejścia na aktywny przewóz i niskoemisyjny transport publiczny, ale skłonienie ludzi do zmiany nawyków i odejścia od prywatnych pojazdów pozostaje głównym wyzwaniem dla decydentów. Dlatego 1 grudnia br. Urban Innovative Actions (UIA) i  Policy Learning Platform zapraszają na seminarium intenretowe. Od 14:00 do 16:00 będzie można się przyłączyć, by dowiedzieć się więcej i zadać pytania dotyczące zmiany zachowań na rzecz zrównoważonej mobilności.

więcej