Aktualności

27/02/2023

Koniec Tik Toka na urządzeniach korporacyjnych!

Rada Zarządzania Korporacyjnego Komisji podjęła decyzję o zawieszeniu możliwości korzystania z aplikacji TikTok na urządzeniach służbowych oraz na urządzeniach prywatnych podłączonych do środowiska mobilnego Komisji, aby zwiększyć cyberbezpieczeństwo. Środek ten ma na celu ochronę Komisji przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa oraz działaniami, które mogą prowadzić do cyberataków na sieć służbową Komisji. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa innych platform społecznościowych również będą na bieżąco kontrolowane.

więcej
24/02/2023

Co ostatni rok wojny mówi nam o Rosji i Zachodzie?

W czwartym odcinku naszego podcastu KIERUNEK EUROPA. Rozmowę prowadzi Marta Zwolińska a jej gościnią jest prof. Agnieszka Legucka, ekspertka Team Europe, analityczka ds. Rosji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM). Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

więcej
23/02/2023

Sektor rybołówstwa i akwakultury neutralny dla klimatu do 2050 r.

Komisja Europejska przedstawia dziś pakiet środków zmierzających do poprawy zrównoważoności i odporności unijnego sektora rybołówstwa i akwakultury. Obejmuje on cztery elementy: komunikat w sprawie transformacji energetycznej w unijnym sektorze rybołówstwa i akwakultury, plan działania na rzecz ochrony i odbudowy ekosystemów morskich dla zapewnienia zrównoważonego i odpornego rybołówstwa, komunikat w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa dziś i jutro oraz sprawozdanie w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.

więcej
22/02/2023

Obywatele UE zdecydowanie popierają Ukrainę!

Obywatele UE nadal wykazują niezachwianą solidarność z Ukrainą. 91 proc. respondentów akceptuje dostarczanie pomocy humanitarnej, a 88 proc. popiera przyjmowanie na terenie UE osób uciekających przed wojną. Udzielanie wsparcia finansowego Ukrainie popiera 77 proc. a nakładanie sankcji gospodarczych na rosyjski rząd, firmy i osoby indywidualne cieszy się poparciem 74 proc. ankietowanych. Europejczycy nadal popierają również w dużym stopniu zakaz nadawania rosyjskich mediów państwowych (67 proc.) oraz finansowanie przez UE zakupu i dostaw sprzętu wojskowego dla Ukrainy (65 proc.).

więcej
21/02/2023

NextGen EU główną siłą napędową transformacji!

Komisja Europejska przyjęła dziś komunikat z okazji drugiej rocznicy powstania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) – kluczowego narzędzia stanowiącego podstawę planu odbudowy Europy NextGenerationEU o wartości 800 mld euro. Od czasu ustanowienia instrumentu dwa lata temu RRF przyczynia się do transformacji gospodarki państw członkowskich. Jest siłą sprawczą reform wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych we Włoszech, reform rynku pracy w Hiszpanii, poprawia przystępność cenową mieszkań na Łotwie, promuje inwestycje w morskie odnawialne źródła energii w Grecji oraz wspiera cyfryzację szkół i przedsiębiorstw w Portugalii.

więcej
20/02/2023

Nowe możliwości eksportowe!

Istotny krok na drodze do ratyfikacji umowy handlowej między UE a Nową Zelandią: Komisja przesłała Radzie umowę do podpisania. Przedstawienie Radzie projektów decyzji w sprawie podpisania i zawarcia umowy jest ważnym krokiem: gdy Rada wyrazi zgodę, UE i Nowa Zelandia mogą podpisać umowę, która następnie może zostać przekazana Parlamentowi Europejskiemu, by uzyskać jego aprobatę. Po zatwierdzeniu umowa może wejść w życie.

więcej
17/02/2023

Czas doświadczyć węgla! Czas na nasze warsztaty!

Czym jest węgiel, a czym są artefakty wytworzone z węgla? Czy można doświadczyć węgla? Jaki pejzaż maluje nam węgiel? Czy węgiel to jedyne źródł energii? To tylko część pytań,z którymi zmierzą się uczestnicy naszych warsztatów organizowanych jako wydarzenie towarzyszące wystawie pt. „Podziemia. Subterra incognita”, którą można zwiedzać w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. 7 marca br. o godz. 17.00, zapraszamy na Doświadczanie węgla (warsztaty dla dzieci od 6 do 10 lat), a 14 marca br. o  godz. 17.00 na Carbonarium edukacyjne (warsztaty dla młodzieży od 14 lat). 

więcej
17/02/2023

Jak humanistyka odpowiada na kryzys klimatyczny?

W trzecim odcinku naszego podcastu KIERUNEK EUROPA. Rozmowę prowadzi Marta Zwolińska a jej gościnią jest prof. Ewa Domańska, profesor nauk humanistycznych na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz visiting professor na Stanford University,

więcej
16/02/2023

KE pozywa Polskę do TSUE!

Komisja Europejska zdecydowała dzisiaj o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z naruszeniami prawa UE przez polski Trybunał Konstytucyjny i jego orzecznictwo.

więcej
15/02/2023

Lepsze perspektywy dzięki większej odporności!

Prawie rok po rozpoczęciu przez Rosję wojny napastniczej przeciwko Ukrainie gospodarka UE weszła w 2023 r. w lepszej kondycji niż przewidywano jesienią. W prognozie śródokresowej Komisji z zimy podniesiono przewidywany wzrost gospodarczy do 0,8 proc. dla UE oraz do 0,9 proc. dla strefy euro. Obecnie przewiduje się, że oba obszary minimalnie unikną recesji technicznej, której spodziewano się na przełomie roku. W prognozie nieznacznie obniżono również prognozy dotyczące inflacji na 2023 r. i 2024 r.

więcej