Aktualności

01/10/2020

Nowa europejska przestrzeń badawcza!

Komisja Europejska przyjęła komunikat dotyczący nowej europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz badań naukowych i innowacji. Nowa europejska przestrzeń badawcza będzie oparta na doskonałości i talentach oraz konkurencyjna i otwarta. Zapewni lepsze warunki prowadzenia działalności naukowo-badawczej i innowacyjnej w Europie, przyspieszy transformację UE w kierunku neutralności klimatycznej i przywództwa cyfrowego, będzie wspierać odbudowę mającą na celu zniwelowanie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu wywołanego koronawirusem oraz zwiększy odporność Unii na przyszłe kryzysy.

więcej
30/09/2020

Europejski obszar edukacji do 2025 r. - dostosowanie kształcenia i szkolenia do epoki cyfrowej

Komisja przyjęła 30.09.2020 r. dwie inicjatywy, które zwiększą wkład kształcenia i szkolenia w odbudowę UE po kryzysie związanym z koronawirusem i pomogą zbudować zieloną i cyfrową Europę. Przedstawiając wizję europejskiego obszaru edukacji, która ma urzeczywistnić się do 2025 r., Komisja zaproponowała nowe inicjatywy, większe inwestycje i ściślejszą współpracę państw członkowskich, aby pomóc wszystkim Europejczykom, niezależnie od ich wieku, w czerpaniu korzyści z bogatej oferty edukacyjnej i szkoleniowej w UE. Komisja przyjęła również nowy Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, odzwierciedlający wnioski wyciągnięte z kryzysu związanego z koronawirusem, oraz plan na rzecz wysoce wydajnego ekosystemu edukacji cyfrowej, w którym nacisk położono na poszerzenie kompetencji cyfrowych na potrzeby transformacji cyfrowej.

więcej
29/09/2020

PAKT, czyli „Premia dla AKTywnych” ma zastąpić „Premię na Horyzoncie”

Przygotowując się do udziału w programie Horyzont i wchodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, MNiSW zainicjowało projekt PAKT, czyli „Premia dla AKTywych”. Będzie on służył stworzeniu efektywnego systemu premiowania najlepszych naukowców. Już teraz Ministerstwo zachęca jednostki naukowe do dostosowywania regulaminów wynagradzania do rozwiązań zawartych w PAK-cie. Pozwoli to na wdrożenie odpowiednich przepisów przed pierwszymi konkursami programu Horyzont Europa.

więcej
29/09/2020

Dowiedz się więcej nt. grantów inwestycyjnych - NAWA zaprasza na webinarium!

Już 6 października br. w godz. 11:00-12:00 odbędzie się webinarium, które będzie świetną okazją do zdobycia szczegółowych informacji na temat nowego programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Granty Interwencyjne NAWA. 

więcej
28/09/2020

"Po co mi samochód, skoro mieszkam w metropolii?" - podsumowanie Miasta Idei: przyszłość komunikacji w miastach metropolii

Żeby mieszkaniec zrezygnował z samochodu, musi mieć sensowną alternatywę i musi tego chcieć. W GZM taka alternatywa się tworzy. To złożony proces, składający się z wielomilionowych inwestycji, który wymaga czasu. Zadaniem samorządów jest też jednak wsparcie decyzji dotyczącej korzystania z alternatywnych środków transportu. Za tym musi stać systemowy zestaw poukładanych rozwiązań – Jakub Stęchły  z naszego zespołu, podczas otwartej debaty Miasta Idei: przyszłość komunikacji w miastach metropolii, która odbyła się w Dzień Bez Samochodu - 22.09.2020 r. w sosnowieckiej Mediatece. Zarówno mieszkańcy, jak i włodarze miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nie mają wątpliwości, że komunikacja publiczna musi być rozwijana, dlatego wspólnie zastanawialiśmy się, jakich rozwiązań oczekują w tym zakresie mieszkańcy i jak zachęcić ich do korzystania z autobusów, pociągów czy tramwajów.

więcej
25/09/2020

Konieczność wzmożenia działań w kontekście koronawirusa w UE - nowa ocena ryzyka !

Zaktualizowana ocena ryzyka Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), pokazuje, że od sierpnia wskaźniki zgłoszeń stale rosły w całej UE i w Wielkiej Brytanii oraz że zastosowane środki nie zawsze były wystarczające do ograniczenia lub kontroli narażenia. W związku z tym istotne jest, aby państwa członkowskie wprowadziły wszystkie niezbędne środki przy pierwszych oznakach wystąpienia nowych ognisk choroby. Obejmuje to intensyfikację prowadzenia testów i ustalania kontaktów zakaźnych, poprawę nadzoru nad publiczną opieką zdrowotną, zapewnienie lepszego dostępu do środków ochrony osobistej i leków oraz zapewnienie wystarczających zdolności w zakresie zdrowia publicznego, zgodnie z działaniami przedstawionymi przez Komisję w lipcu.

więcej
25/09/2020

Sztuczna Inteligencja - co powinieneś wiedzieć?

"Sztuczna inteligencja daje nam całe mnóstwo możliwości w dziedzinach transportu i opieki zdrowotnej. W miarę jak staje się coraz bardziej popularna, Parlament Europejski chce zasad, które pozwolą nam czerpać korzyści z AI, ustanawiając jednak limit tego, co jest niedopuszczalne". Wzrost i zamożność Europy są ściśle powiązane ze sposobem, w jaki będzie ona wykorzystywać dane i połączone z nimi technologie. Sztuczna inteligencja może znacznie zmienić na nasze życie - na lepsze lub na gorsze, a Parlament Europejski powołał specjalną komisję, której zadaniem jest zbadanie wpływu tej technologii.

więcej
24/09/2020

Nowe komisje rozpoczynają pracę!

4 nowe komisje i jedna podkomisja a w ich składzie 2 Polaków. 23 września br. nowe komisje specjalne INGE, AIDA, BECA, podkomisja FISC i komisja śledcza ANIT Parlamentu odbyły posiedzenia inauguracyjne i wybrały swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących. Bartosz Arłukowicz został przewodniczącym Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem (BECA) a pierwszym wiceprzewondniczącym została Joanna Kopcińska.

 

 

więcej
24/09/2020

Nowy start w obszarze migracji! Już jest pakt o migracji i azylu!

Komisja Europejska proponuje nowy pakt o migracji i azylu, obejmujący wszystkie elementy niezbędne do kompleksowego europejskiego podejścia do migracji Określa on usprawnione i szybsze procedury z zakresu całego systemu azylu i migracji. Wprowadza on także równowagę między zasadą sprawiedliwego podziału odpowiedzialności a solidarnością. Ma to kluczowe znaczenie dla odbudowania zaufania między państwami członkowskimi i przekonania o zdolności Unii Europejskiej do zarządzania migracją.

więcej
23/09/2020

Czy wiesz, że Polska pozyskała 660 mln euro z Horyzontu 2020? Nowy Raport KPK PB UE już dostępny!

Czy wiecie, że prawie 660 mln euro pozyskali polscy beneficjenci z programu badań i innowacji Horyzont 2020? To wzrost o ponad 6 mln euro w porównaniu do danych sprzed miesiąca. Ogółem z programu Horyzont 2020 wydano ponad 60 mld euro. Komisja Europejska udostępniła nowe dane o wnioskach i projektach PR Horyzont 2020 wg stanu na 3 września 2020 r. a Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wydał raport "Polska w programie Horyzont 2020 podsumowanie uczestnictwa". 

więcej