Aktualności

08/03/2023

Polityka fiskalna na 2024 r.

Komisja Europejska przedstawia państwom członkowskim wytyczne dotyczące prowadzenia i koordynacji polityki fiskalnej na przyszły rok. Wytyczne te powstały w czasie, gdy przyszłe ramy zarządzania gospodarczego stanowią przedmiot dyskusji. Ogólnie rzecz biorąc, polityka fiskalna w 2024 r. powinna zapewnić zdolności obsługi zadłużenia w średnim okresie oraz wspierać trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu we wszystkich państwach członkowskich.

więcej
07/03/2023

Europejski Rok Umiejętności - zatwierdzony!

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte dziś przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w sprawie Europejskiego Roku Umiejętności. W związku z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w wygłoszonym przez nią orędziu o stanie Unii z 2022 r. Komisja w październiku przedłożyła współprawodawcom wniosek w sprawie Europejskiego Roku Umiejętności.

więcej
07/03/2023

UE podejmuje przełomowe decyzje, podczas gdy prawa kobiet są naruszane na całym świecie!

Przed Międzynarodowym Dniem Kobiet Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wydali następujące oświadczenie:  

więcej
06/03/2023

WhatsApp zgodny z przepisami UE!

W wyniku dialogu z unijnymi organami ochrony konsumentów i Komisją Europejską (sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta, CPC) WhatsApp zobowiązał się do większej przejrzystości w zakresie zmian warunków świadczenia usług. Ponadto firma ułatwi użytkownikom odrzucanie aktualizacji, jeżeli nie zgadzają się z nimi, i wyraźnie wyjaśni, kiedy odrzucenie spowoduje, że użytkownik nie będzie już mógł korzystać z usług WhatsApp. Ponadto WhatsApp potwierdził, że dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim ani innym przedsiębiorstwom Meta – w tym Facebookowi – do celów reklamowych. Koordynatorem dialogu były szwedzka Agencja ds. Konsumentów oraz irlandzka Komisja ds. Konkurencji i Ochrony Konsumentów, wspierane przez Komisję.

więcej
06/03/2023

Ochrona różnorodności biologicznej oceanów!

Światowe negocjacje doprowadziły do zawarcia przełomowego traktatu o pełnym morzu, którego celem jest ochrona oceanów, przeciwdziałanie degradacji środowiska, przeciwdziałanie zmianie klimatu i zapobieganie utracie różnorodności biologicznej. Nowy traktat umożliwi ustanowienie morskich obszarów chronionych na dużą skalę na pełnym morzu.

więcej
06/03/2023

Mobilność edukacyjna - europejskie panele obywatelskie!

Komisja Europejska otwiera nowy panel obywatelski, podczas którego obywatele 27 państw członkowskich będą dyskutować o tym, w jaki sposób sprawić, by mobilność edukacyjna była dostępna dla każdego obywatela UE. W okresie od marca do kwietnia 2023 r. panel obywatelski ds. mobilności edukacyjnej spotka się trzy razy. Jest to jeden z paneli obywatelskich nowej generacji, zainicjowanych w następstwie Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Ich założeniem jest wzmocnienie uczestnictwa obywateli w procesie kształtowania polityki przez Komisję w kluczowych obszarach.

więcej
03/03/2023

Panele fotowoltaiczne dla Ukrainy!

Rozpoczynając dziś wspólnie z firmą Enel realizację projektu „Promyk nadziei” (Ray of Hope), Komisja dokonuje pierwszego kroku w ramach szerszej inicjatywy dotyczącej przekazania Ukrainie paneli fotowoltaicznych, zapowiedzianej przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w trakcie jej wizyty w Kijowie 2 lutego 2023 r.

więcej
02/03/2023

816,5 mln euro na ochronę oceanów!

Podczas konferencji „Nasz ocean”, która odbywa się dzisiaj w Panamie, UE potwierdza silne zaangażowanie w proces międzynarodowego zarządzania oceanami, ogłaszając 39 zobowiązań do zrealizowania w 2023 r. Na działania przeznaczy kwotę 816,5 mln euro. To jedna z największych kwot zadeklarowanych przez UE, od kiedy odbyła się pierwsza konferencja „Nasz ocean” w 2014 r. 

więcej
01/03/2023

20,6 tys. ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych!

Komisja Europejska publikuje wstępne dane liczbowe dotyczące śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w roku 2022. W zeszłym roku w wypadkach drogowych zginęło około 20,6 tys. osób, co stanowi wzrost o 3 proc. w stosunku do 2021 r., kiedy to po pandemii nastąpił wzrost natężenia ruchu. Jest to jednak o 2 tys. mniej ofiar śmiertelnych (-10 proc.) w porównaniu z rokiem sprzed pandemii 2019. Celem UE i ONZ jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach do roku 2030. 

więcej
28/02/2023

7,5 mln euro na integrację ukraińskich MŚP!

Komisja Europejska ogłasza dziś dwa zaproszenia do składania wniosków pod wspólnym tytułem „ReadyForEU” o łącznym budżecie 7,5 mln euro. Oba zaproszenia mają pomóc ukraińskim przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom w czerpaniu korzyści z jednolitego rynku. Zaproszenia są finansowane w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku i są następstwem niedawnego porozumienia dotyczącego przystąpienia Ukrainy do programu, podpisanego 2 lutego 2023 r. przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen i premiera Ukrainy Denysa Szmyhala.

więcej