Aktualności

18/12/2020

Jakie będą priorytety unijne na nadchodzące lata?

Wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu, Kształtowanie cyfrowej dekady Europy, Stworzenie gospodarki służącej ludziom, Zwiększenie znaczenia Europy na świecie, Promowanie wolnej i bezpiecznej Europy, Ochrona i wzmacnianie naszej demokracji oraz obrona naszych wspólnych europejskich wartości

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli i kanclerz Angela Merkel w imieniu prezydencji Rady podpisali dzisiaj wspólną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych na 2021 r. W deklaracji potwierdzono zobowiązanie trzech instytucji do szybkiego przyjęcia wniosków ustawodawczych niezbędnych do przeprowadzenia odbudowy UE po pandemii COVID-19, korzystając jednocześnie z możliwości, jakie stwarza podwójna transformacja klimatyczna i cyfrowa. Przewodnicząca Ursula von der Leyen, przewodniczący David Sassoli i kanclerz Angela Merkel podpisali również pierwsze w historii wspólne konkluzje w sprawie celów i priorytetów politycznych na lata 2020−2024. Wyrazili w nich zgodę na realizację ambitnego programu politycznego i legislacyjnego na rzecz odbudowy i odnowionego dynamizmu do 2024 r.

więcej
17/12/2020

Europejskie zielone obywatelstwo! - Budujemy konsorcjum projektowe!

35 uczestników z 15 krajów członkowskich, stowarzyszonych i kandydujących a na czele Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia" i Politechnika Śląska. Za nami pierwsze spotkanie międzynarodowego konsorcjum. 

więcej
16/12/2020

Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności: inwestowanie w przyszłe pokolenia Europy

Komisja opublikowała dziś sprawozdanie roczne za 2019 r. dotyczące programu Erasmus+, w którym wykazano, że program ten w pełni osiągnął swoje cele na ten rok, przy realizacji na wysokim poziomie i skutecznym wykorzystaniu środków finansowych. Całkowity budżet programu Erasmus+ wzrasta z roku na rok. W 2019 r. wyniósł on 3,37 mld euro, o 547 mln euro więcej niż w 2018 r., co oznacza wzrost o 20 proc. Dzięki temu budżetowi Erasmus+ wsparł prawie 940 tys. doświadczeń edukacyjnych za granicą, a także zapewnił finansowanie około 25 tys. projektów i 111 tys. organizacji.

więcej
16/12/2020

Nowa strategia UE w zakresie cyberbezpieczeństwa!

Komisja oraz Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przedstawiają dziś nową strategię UE w zakresie cyberbezpieczeństwa. Strategia ta, jako kluczowy element kształtowania cyfrowej przyszłości Europyplanu odbudowy dla Europy i strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa, wzmocni zbiorową odporność Europy na zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa i pomoże zapewnić wszystkim obywatelom i firmom możliwość pełnego korzystania z wiarygodnych i sprawdzonych usług i narzędzi cyfrowych. Niezależnie od tego, czy Europejczycy korzystają z urządzeń podłączonych do internetu, sieci elektroenergetycznej, czy też z banków, samolotów, administracji publicznej i szpitali, powinni mieć zaufanie, że są chronieni przed cyberzagrożeniami.

więcej
15/12/2020

Porozumienie polityczne ws. programów "Cyfrowa Europa" i "Kreatywna Europa"

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła  porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi w sprawie pierwszego programu UE, którego celem jest przyspieszenie ożywienia gospodarczego i pobudzanie transformacji cyfrowej w Europie. Negocjacje trójstronne zostały zakończone, w oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie tekstów prawnych przez Parlament Europejski i Radę. Program „Cyfrowa Europa” o wartości 7,5 mld euro (w cenach bieżących) jest częścią następnego długoterminowego budżetu UE, który obejmuje lata 2021–2027. Do porozumienia doszło również ws. nowego programu „Kreatywna Europa” (na lata 2021–2027). Zakończyły się właśnie negocjacje trójstronne, a teraz nowe przepisy muszą zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę.

więcej
14/12/2020

Długofalowy budżet UE 2021–2027 - jest porozumienie!

Na posiedzeniu 17–21 lipca 2020 r. przywódcy UE uzgodnili budżet całkowity w wysokości 1,8 bln EUR, na który składają się wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2021–2027 oraz nadzwyczajny instrument odbudowy, znany jako Next Generation EU. W listopadzie prezydencja Rady osiągnęła porozumienie polityczne z Parlamentem Europejskim w sprawie rozporządzenia o warunkowości budżetowej i starała się uzyskać zgodę Parlamentu w sprawie WRF. 10 grudnia Rada Europejska uzgodniła szereg elementów w odpowiedzi na zastrzeżenia co do systemu warunkowości budżetowej i poprosiła Parlament i Radę UE o podjęcie kroków koniecznych do przyjęcia pakietu.

więcej
11/12/2020

Fundamentalna transformacja transportu - zielona, inteligentna i przystępna cenowo mobilność!

Komisja Europejska przedstawiła 9 grudnia br. swoją strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności wraz z planem działania składającym się z 82 inicjatyw, który będzie ukierunkowywał prace w ciągu najbliższych czterech lat. Strategia ta stanowi podstawę transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększenia odporności unijnego systemu transportu na przyszłe kryzysy. Jak wskazano w Europejskim Zielonym Ładzie dzięki inteligentnemu, konkurencyjnemu, bezpiecznemu, dostępnemu i przystępnemu cenowo systemowi transportu emisje zmniejszą się o 90 proc. do 2050 r.

więcej
11/12/2020

Nasz pracownik w Zarządzie sieci ERRIN!

Wczoraj odbyło się posiedzienie sieci ERRIN, podczas którego Karolina Dutkiewicz-García z naszego zespołu, została wybrana do Zarządu. Jak sama mówi, do jej nominacji przyczyniło się zaangażowanie Członków naszego Stowarzyszenia w prace sieci. Tymbardziej teraz zachęcamy do jeszcze większego zaktywizowania naszych Sympatyków, do śledzenia i angażowania się w prace grup roboczych, których priorytety na kolejny rok zostały zaprezentowane również na czwartkowym posiedzeniu. 

więcej
10/12/2020

Już jest - porozumienie ws. unijnego finansowania regionów górniczych!

Wczoraj wieczorem przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, reprezentującej Radę UE (państwa członkowskie) Prezydencji Niemieckiej i Komisji Europejskiej uzgodnili ostateczny kształt Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Największym jego wygranym ma szansę być Polska, która może otrzymać nawet 16 mld zł - 20% całego budżetu.

więcej
08/12/2020

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy - weź udział w konsultacjach!

Przyczyń się do kształtu  ram strategicznych UE na lata 2021-2027 w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Konsultacje publiczne potrwają do 1 marca 2021 r.

więcej