Aktualności

14/10/2020

Zmiany w Stowarzyszeniu - za nami Walne Zgromadzenie Członków!

Przeformułowanie w regionalny think tank, aplikacja w Konkursie Komisji Europejskiej, planowane działania, a co najważniejsze uzupełnienie obecnego Statutu Stowarzyszenia o stosowne regulacje to efekt Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się zdalnie za pomocą aplikacji MS Teams 2 października 2020 r. 

więcej
14/10/2020

Nowe przepisy ułatwiające crowdfunding w UE

Nowe przepisy UE pozwolą europejskim platformom finansowania społecznościowego oferować nowe możliwości dla przedsiębiorstw typu start-up i inwestorów. 5 października Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy, które umożliwią platformom crowdfundingowym łatwe świadczenie usług na całym jednolitym rynku UE. Poszerzy to pulę potencjalnych inwestorów dla start-upów, innowatorów i małych firm oraz zapewni inwestorom większy wybór projektów i lepszą ochronę przed ryzykiem finansowym.

więcej
14/10/2020

Doroczny barometr regionalny i lokalny UE - Tzitzikostas ostrzega przed „pokoleniem straconych szans z powodu COVID-19"

Przewodniczący Apostolos Tzitzikostas, prezentując przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen barometr regionalny i lokalny, ostrzegał przed „pokoleniem straconych szans z powodu COVID-19” i przed rosnącymi nierównościami między regionami.

W pierwszej edycji dorocznego barometru regionalnego i lokalnego , opracowanego przez Europejski Komitet Regionów , zaalarmowano, że pandemia koronawirusa uderza w dochody władz szczebla niższego niż krajowy. We Włoszech, Niemczech i Francji ich straty w 2020 r. mogą wynieść 30 mld EUR. Kryzys pogłębia również nierówności społeczne i gospodarcze między samorządami UE. W sprawozdaniu ostrzega się, że kryzys COVID-19 grozi powstaniem straconego pokolenia młodych ludzi, i podkreśla poważne dysproporcje między regionalnymi systemami opieki zdrowotnej. Pogłębiająca się przepaść między obszarami wiejskimi i miejskimi również stanowi bezpośrednie zagrożenie dla spójności UE.

więcej
13/10/2020

Europosłowie chcą redukcji emisji CO2 o 60% do 2030!

W głosowaniu nad unijnym prawem klimatycznym Parlament zaapelował o ambitniejsze cele redukcji emisji do 2030. i 2040. i o neutralność klimatyczną wszystkich państw członkowskich do 2050. We środę, stosunkiem głosów 392 do 161 przy 142 głosach wstrzymujących się, Parlament przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie unijnego prawa klimatycznego. Nowe prawo sankcjonuje obietnicę polityczną, że Unia stanie się neutralna klimatycznie do 2050 r. Ma także zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim pewność prawa i przewidywalność potrzebne, by zaplanować przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu.

więcej
12/10/2020

Zmiany w Komisji Europejskiej, budżet UE i unijne prawo o klimacie - podsumowanie sesji plenarnej

Wprowadzenie zmian w Komisji Europejskiej, neutralność klimatyczna do 2050 r. wszystkich krajów cżłonkowskich, czy wezwanie do wzmocnienia praworządności to tylko część tematów poruszanych w ubiegłotygodniowej Sesji Plenarnej. 

więcej
09/10/2020

Warsztaty projektowe – globalne kompetencje w ramach nowej edycji programu Erasmus +

Jesteście zainteresowani nową edycją programu Erasmus+ na lata 2021-2027? Zastanawiacie się, jakie są tematy przewodnie potencjalnych projektów? Mamy dla Was dobrą wiadomość - 24 listopada br. sieć Europejskich Regionów na Rzecz Badań i Innowacji (ERRIN), do której należymy organizuje warsztaty projektowe. 

więcej
07/10/2020

Digitalizacja zbiorów muzealnych - Europejski Zielony Ład Horyzont 2020

Czy chcesz współtworzyć europejskie konsorcjum złożone z małych i średnich muzeów z naszego kontynentu? Zależy Ci na digitalizacji i umocnieniu więzi z odwiedzającymi? Przyłącz się do Horsens Muzeum, które znajduje się w niewielkim mieście - Horsens w Dani. Poszukuje partnerów do realizacji projektu w ramach wezwania DT-TRANSFORMATIONS-24-2020 (Digitalizacja i transformacja europejskich przemysłów i usług) programu Horyzont 2020. Chcą zwiększyć znaczenie muzeów oraz stworzyć nowe doświadczenia muzealne, które pomogą gościom zanurzyć się jeszcze głębiej do wspólnego dziedzictwa kulturowego, które muzea - ​​zachowują i którymi zarządzają. Jeśli jesteś zainteresowany, czekamy na Twoje zgłoszenie do 16 października br!

więcej
06/10/2020

Zeroemisyjne budownictwo - Europejski Zielony Ład Horyzont 2020

W związku z planowaną dekarbonizacją Europy do 2050 roku, rośnie zainteresowanie - strategiczną z punktu widzenia sektora badań i innowacji - branżą budowlaną.  Priorytetem jest projektowanie i budowa nowych lub modernizacja istniejących budynków jako zeroemisyjnych, w zrównoważonych zielonych dzielnicach. Oczekuje się, że projekty w ramach tego obszaru tematycznego zaprezentują co najmniej dwa (mieszkalne i niemieszkalne, nowe i / lub zmodernizowane), innowacyjne rozwiązania technologiczne, procesowe bądź społeczne w różnych regionach Europy. Ostatnie wezwanie do składania wniosków w ramach Programu Horyzont 2020 Europejski Zielony Ład trwa - zainteresowany spotkaniem brokerskim lub przyłączeniem się do konsorcjum projektowego? Zgłoś się do nas do 15 października br.!

więcej
05/10/2020

Mniej marnowanej żywności - Europejski Zielony Ład Horyzont 2020

Czy wiesz, że marnowanie żywności kosztuje branżę  hotelarsko-gastronomiczną ponad 100 miliardów dolarów rocznie? A ponad  70% żywności marnuje się, zanim jeszcze trafi na talerz klienta? Branża hotelarsko-gastronomiczna musi się zmierzyć z kilkoma wyzwaniami. Jesteś zainteresowany tym tematem? Chciałbyś przystąpić do konsorcjum? Zgłoś się do nas! Masz czas do 15 października br. 

więcej
02/10/2020

Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro

Państwa członkowskie UE zatwierdziły 1 października br. wniosek Komisji dotyczący zainwestowania 998 mln euro w kluczowe europejskie projekty dotyczące infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Dzięki wczorajszemu pozytywnemu głosowaniu zapewniono pomoc finansową dla prac i badań w ramach dziesięciu projektów. 84 proc. środków przeznaczono na projekty w zakresie energii elektrycznej lub inteligentnych sieci. We wczorajszym głosowaniu przyznano wsparcie finansowe na dziesięć projektów: dwa dotyczą przesyłu energii elektrycznej, jeden – inteligentnych sieci elektroenergetycznych, sześć – transportu CO2 (w tym pięć – badań) oraz jeden – gazu. Na największe wsparcie - aż 720 mln euro może liczyć projekt synchronizacji systemów państw bałtyckich w ramach kontynuacji wcześniejszej inwestycji nowe środki zostaną przeznaczone na budowę „Harmony Link” - kabla elektroenergetycznego łączącego Polskę i Litwę przez Morze Bałtyckie.

więcej