Aktualności

07/09/2020

Przyczyń się do kształtowania przyszłości rolnictwa ekologicznego - weź udział w konsultacjach!

Interesujesz się rolnictwem ekologicznym? Reprezentujesz związane z nim środkowisko? Jeśli tak, to koniecznie musisz wziąć udział w konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej dot. przyszłego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego. Sektor ten będzie odgrywał ważną rolę w osiąganiu ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów wyznaczonych w ramach strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności. KE przewiduje 7 tygodni na przeprowadzenie badań, więc aby się włączyć w kształtowanie polityki unijnej, masz czas do 23 pażdziernika 2020 r.

więcej
04/09/2020

Konsultacje publiczne na temat priorytetów Horyzontu Europa w latach 2021-2024

Komisja Europejska rozpoczęła ostatnie publiczne konsultacje na temat pierwszego planu strategicznego dla programu Horyzont Europa. Będzie on podstawą do formułowania programów prac i tematów konkursowych na pierwsze cztery lata nowego unijnego programu badań i innowacji. Zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami z Komisją – ankieta jest otwarta do 18 września 2020 r.

więcej
03/09/2020

Młodzi tłumacze do boju! - ruszyła kolejna edycja Juvenes Translatores!

Ruszyła tegoroczna edycja konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores, w której mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich z całej Europy. Do 20 października od godziny 12.00 szkoły ze wszystkich państw członkowskich UE mogą zarejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie uczniowie mogli konkurować z rówieśnikami z innych krajów. W tym roku tekst do tłumaczenia nosi tytuł „Przebrnąć przez trudny czas – razem jesteśmy silniejsi”.

więcej
02/09/2020

CSR w projektach kulturalnych i społecznych - weź udział w webinarium!

Już 22 września 2020 r. odbędzie się webinarium "CSR w projektach kulturalnych i społecznych". Creative Europe Desk Polska oraz polski Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i instytucji kultury oraz małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury. 

więcej
01/09/2020

Crowdfunding w projektach kulturalnych i społecznych - weź udział w webinarium!

Już 24 września 2020 r. odbędzie się webinarium "Crowfunding w projektach kulturalnych i społecznych". Creative Europe Desk Polska oraz polski Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i instytucji kultury oraz małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnego do udziału.

więcej
31/08/2020

Nowe przepisy dotyczące bardziej ekologicznych i bezpiecznych samochodów zaczynają obowiązywać w całej Europie!

Od 1 sierpnia 2020 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie UE w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych. Rozporządzenie, przyjęte w maju 2018 r., znacząco zmieniło i zaostrzyło poprzedni system homologacji typu i nadzoru rynku. Nowe przepisy podniosą jakość i niezależność homologacji typu i badań pojazdów, zwiększą liczbę kontroli pojazdów już znajdujących się na unijnym rynku oraz wzmocnią cały system dzięki lepszemu europejskiemu nadzorowi.

więcej
24/08/2020

UE wzmocni preferencyjny handel z krajami strefy paneurośródziemnomorskiej!

Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet wniosków mających na celu zwiększenie wymiany handlowej między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi należącymi do strefy paneurośródziemnomorskiej (PEM), co ma przyczynić się do ożywienia gospodarczego po pandemii koronawirusa. Dzisiejsze wnioski zmodernizują unijne preferencyjne umowy handlowe z 20 partnerami handlowymi strefy PEM, dzięki czemu odpowiednie „reguły pochodzenia” w tych umowach staną się bardziej elastyczne i przyjazne dla przedsiębiorstw.

więcej
21/08/2020

Komisja podejmuje decyzję o zarejestrowaniu inicjatywy „Prawo do terapii!

Komisja Europejska podjęła 21.08.2020 r. decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right to Cure” (Prawo do terapii). Organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej wzywają Unię do „przedłożenia zdrowia publicznego nad prywatne zyski [oraz] zapewnienia, aby szczepionki oraz terapie zapobiegające rozprzestrzenianiu się i przeciwdziałające pandemii stały się światowym dobrem publicznym, nieodpłatnie dostępnym dla każdego”.

więcej
17/08/2020

Komisja zawiera pierwszą umowę w sprawie potencjalnej szczepionki

Komisja Europejska 14.08.2020 r. osiągnęła pierwsze porozumienie z firmą farmaceutyczną AstraZeneca w sprawie zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19, a także przekazania jej w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierowania do innych krajów w Europie. Pozytywne wyniki wstępnych rozmów z Sanofi-GSK ogłoszono w dniu 31 lipca, a z przedsiębiorstwem Johnson & Johnson w dniu 13 sierpnia. Komisja, w imieniu państw członkowskich UE, uzgodniła podstawę umowy ramowej na zakup 300 mln dawek szczepionki wyprodukowanej przez AstraZeneca po wykazaniu, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna w stosunku do COVID-19, z możliwością zakupu kolejnych 100 mln dawek. Komisja nadal prowadzi rozmowy w sprawie podobnych umów z innymi producentami szczepionek.

więcej
14/08/2020

Komisja przeznacza 128 mln euro na 23 nowe projekty badawcze!

Komisja wesprze 23 nowe projekty badawcze kwotą 128 mln euro w odpowiedzi na trwającą pandemię koronawirusa. Finansowanie w ramach unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” stanowi część zaplanowanej przez Komisję pomocy w wysokości 1,4 mld euro w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa, zapoczątkowanej przez Ursulę von der Leyen w maju 2020 r.

więcej