Aktualności

21/03/2023

3,6 miliona ludzi pracowało w działalności związanej z lasami!

Ekosystemy leśne zapewniają społeczeństwu liczne korzyści: oprócz dostarczania drewna na budowę lub paliwa, lasy przede wszystki odgrywają kluczową rolę w oczyszczaniu powietrza i wody oraz zapobieganiu powodziom. Oferują również dom dla dzikiej przyrody, a także miejsce rekreacji i wypoczynku. Lasy są naturalnymi dostawcami usług i powodem, dla którego w 2021 r. pracę miało łącznie 3,6 mln osób z różnych dziedzin. Podczas gdy całkowite zatrudnienie w UE wzrosło o 5,9 % w latach 2011–2021, zatrudnienie w sektorze leśnym nieznacznie spadło w tym samym okresie (-0,4%).

więcej
20/03/2023

Nowy raport UE wzywa do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w celu ograniczenia szkodliwego hałasu!

Hałas stanowi drugie co do wielkości środowiskowe zagrożenie dla zdrowia w Europie po zanieczyszczeniu powietrza, a ponad 100 milionów obywateli, czyli 20% populacji UE, jest narażonych na nadmierny poziom hałasu. Najbardziej uciążliwy hałas pochodzi z ruchu drogowego, kolejowego i lotniczego. Komisja Europejska opublikowała dziś sprawozdanie z wdrażania dyrektywy w sprawie hałasu w środowisku, określające, w jaki sposób można jeszcze bardziej ograniczyć hałas. W sprawozdaniu przedstawiono postępy poczynione od drugiego sprawozdania z realizacji w 2017 r., które obejmuje bardziej systematyczną ocenę poziomów hałasu oraz przyjęcie przez państwa członkowskie planów działania w zakresie zarządzania hałasem. Ostrzega jednak, że obecna liczba i intensywność działań musi zostać zwiększona, jeśli liczba osób dotkniętych hałasem transportowym ma się zmniejszyć o 30% do 2030 r., jak określono w Planie działań na rzecz zerowego zanieczyszczenia.

więcej
17/03/2023

Aby stać się gospodarką o zerowej emisji netto UE potrzebuje surowców krytycznych!

Komisja Europejska proponuje kompleksowy zestaw środków, służących zapewnieniu UE dostępu do bezpiecznych, zróżnicowanych, przystępnych cenowo i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych. Surowce krytyczne są niezbędne w szeregu sektorów strategicznych, w tym przemysłu o zerowej emisji netto, przemysłu cyfrowego, lotniczego i kosmicznego oraz sektora obronnego.

więcej
16/03/2023

Zmniejszenia zależności rachunków konsumentów od niestabilnych cen paliw kopalnych!

Komisja Europejska zaproponowała reformę struktury unijnego rynku energii elektrycznej w celu przyspieszenia gwałtownego wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i stopniowego wycofywania gazu, zmniejszenia zależności rachunków konsumentów od niestabilnych cen paliw kopalnych, lepszej ochrony konsumentów przed przyszłymi skokami cen i potencjalnymi manipulacjami na rynku oraz sprawienia, aby przemysł UE stał się czystszy i bardziej konkurencyjny.

więcej
15/03/2023

#DiscoverEU: Zdobądź bezpłatne bilety po Europie!

Masz 18 lat i legalnie mieszkasz w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem Erasmus+? Weź udział w konkursie, w którym nagrodą jest podróż po Europie! DiscoverEU jest teraz częścią grupy programów Erasmus+! Komisja Europejska otwiera dziś wiosenną rundę zgłoszeń do DiscoverEU, w której 35 tys. młodych ludzi otrzyma bezpłatny bilet kolejowy umożliwiający im odkrywanie Europy.

więcej
14/03/2023

Przestrzeń kosmiczna stała się kluczowym czynnikiem w zakresie bezpieczeństwa!

Przestrzeń kosmiczna ma kluczowe znaczenie zarówno dla interesów gospodarczych UE, jak i dla interesów w dziedzinie bezpieczeństwa, ale stanowi jednocześnie coraz bardziej sporny obszar. Systemy i usługi kosmiczne w Unii Europejskiej mają kluczowe znaczenie nie tylko dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, ale również dla bezpieczeństwa i obrony. W związku z tym UE określiła przestrzeń kosmiczną jako dziedzinę o strategicznym znaczeniu. W obecnym kontekście geopolitycznym, który cechuje rosnąca rywalizacja między głównymi aktorami oraz nasilanie się zagrożeń, UE podejmuje działania w celu ochrony zasobów posiadanych w przestrzeni kosmicznej, obrony swoich interesów, przeciwdziałania wrogiej aktywności w przestrzeni kosmicznej oraz wzmocnienia swojej strategicznej pozycji i autonomii.

więcej
13/03/2023

Zwiększenie efektywności energetycznej!

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie osiągnięte dziś rano z Parlamentem Europejskim i Radą na rzecz reformy iwzmocnienia unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Porozumienie to stanowi kolejny krok w kierunku ukończenia prac nad pakietem „Gotowi na 55” w celu realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i planu REPowerEU. Po raz kolejny pokazuje ono determinację UE, by do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną.

więcej
10/03/2023

Pomoc państwa w transformacji ekologicznej i cyfrowej!

Komisja Europejska zmienia zasady dotyczące wyłączeń grupowych, aby jeszcze bardziej ułatwić i przyspieszyć transformację ekologiczną i cyfrową. Państwa członkowske będą mogły łatwiej udzielać niezbędnego wsparcia w kluczowych sektorach zgodnie z planem przemysłowym Zielonego Ładu. Komisja Europejska zatwierdziła konkretne zmiany ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych(GBER), aby jeszcze bardziej ułatwić, uprościć i przyspieszyć udzielanie wsparcia na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej.

więcej
10/03/2023

Ataki terrorystyczne to ataki na nasze społeczeństwo, na nasz sposób życia!

Z okazji 19. Europejskiego Dnia Pamięci o Ofiarach Terroryzmu Komisja Europejska wydała następujące oświadczenie:

więcej
09/03/2023

Czy uniwersytety to dobre miejsce dla aktywizmu klimatycznego?

W piątym odcinku naszego podcastu KIERUNEK EUROPA dowiemy się - czy uniwersytety to dobre miejsce dla aktywizmu klimatycznego. Rozmowę prowadzi Marta Zwolińska a jej gościnią jest prof. Katarzyna Jasikowska - socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i współredaktorka bezpłatnego podręcznika edukacyjnego "Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk".

więcej