Aktualności

01/06/2020

Europa apeluje do Trumpa, aby zmienił zdanie ws. WHO. Trump chce zmieniać G7

Unia Europejska, tak jak część jej państw członkowskich, zaapelowała do prezydenta USA, aby przemyślał jeszcze decyzję o wycofaniu się jego kraju z udziału w działaniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tymczasem Trump mówi teraz o zmianach w G7.

więcej
29/05/2020

Uruchomienie nowej kampanii przy wsparciu organizacji Global Citizen

Komisja Europejska poinformowała o kolejnych działaniach podejmowanych na szczeblu międzynarodowym w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa – inicjatywy na rzecz powszechnego dostępu do niedrogich szczepionek, metod leczenia i badań pod kątem koronawirusa. Maraton deklaracji, który rozpoczął się 4 maja, będzie teraz okazją do rozpoczęcia nowej kampanii, której pomysłodawcą jest organizacja rzecznictwa Global Citizen, pod hasłem „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości”. Jej zwieńczeniem będzie światowy szczyt darczyńców, który odbędzie się w sobotę 27 czerwca.

więcej
28/05/2020

Sprawozdanie z osiągnięć w zakresie badań i innowacji: aby Europa mogła stać się liderem zielonej i cyfrowej transformacji

Komisja Europejska opublikowała najnowsze sprawozdanie dotyczące wyników UE w dziedzinie nauki, badań i innowacji. Przeanalizowano w nim europejskie osiągnięcia na tle całego świata. W sprawozdaniu zaznaczono, że badania naukowe i innowacje powinny stanowić wsparcie w rozwoju przedsiębiorstw, regionów i państw w sposób zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Wzmacnianie systemów innowacji nie może pozostawiać nikogo w tyle, szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych. Podkreślono także wagę zapewnienia Europejczykom odpowiednich umiejętności potrzebnych w dobie rewolucji technologicznej, a także istotną rolę polityki w dziedzinie badań i innowacji w zwiększaniu wydajności przedsiębiorstw, dzięki czemu miejsca pracy i wartość ekonomiczna tworzone są w zrównoważony sposób. W tegorocznej edycji tego sprawozdania, sporządzanego co dwa lata, przedstawiono 11 zaleceń dotyczących polityki w interesie ludzi, Ziemi i naszego wspólnego dobrobytu.

więcej
28/05/2020

Decydujący moment dla Europy: Naprawa i przygotowanie na następną generację

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek w sprawie kompleksowego planu odbudowy. Aby proces tej odbudowy przebiegał w sposób zrównoważony, równy, solidarny i sprawiedliwy we wszystkich państwach członkowskich, Komisja Europejska proponuje utworzenie nowego narzędzia służącego odbudowie Next Generation EU, wbudowanego w skuteczny, nowoczesny i odnowiony długoterminowy budżet UE. Komisja przedstawiła również dostosowany program prac na 2020 r., nadając priorytet działaniom niezbędnym do przyspieszenia odbudowy i odporności Europy.

więcej
27/05/2020

Francja ratuje branżę motoryzacyjną i stawia na samochody elektryczne

Francja chce stać się największym w Europie producentem samochodów elektrycznych. Emmanuel Macron zaprezentował plan wsparcia dla branży motoryzacyjnej.

więcej
27/05/2020

Pandemia uderzyła w unijnych tłumaczy. Europosłowie muszą mówić po angielsku

Pandemia koronawirusa drastycznie zmniejszyła liczbę ustnych tłumaczeń w Brukseli. Wiele umów z tłumaczami zewnętrznymi zostało anulowanych, a eurodeputowani i inni unijni urzędnicy mają problemy z komunikacją.

więcej
26/05/2020

Obywatele UE chcą większych kompetencji dla UE, na wypadek kryzysu typu COVID-19

W nowym badaniu zleconym przez Parlament Europejski większość (58 %) respondentów stwierdziło, że od początku kryzysu doświadcza trudności finansowych.

Przeprowadzone pod koniec kwietnia b.r. badanie pokazało, że prawie siedmiu na dziesięciu respondentów (69%) pragnie wzmocnienia roli UE w zwalczaniu obecnego kryzysu. Jednocześnie prawie sześciu na dziesięciu respondentów jest niezadowolonych z braku solidarności między państwami członkowskimi UE podczas pandemii. Podczas gdy 74% respondentów słyszało o środkach lub działaniach zainicjowanych przez UE w odpowiedzi na pandemię, tylko 42% z nich jest do tej pory zadowolonych z tych działań

więcej
25/05/2020

Europejskie Spotkanie Młodzieży 2020 online: głos młodzieży w kształtowaniu polityk UE

Europejskie Spotkanie Młodzieży Online ma na celu zainicjowanie debaty o roli UE w kryzysie COVID-19 pomiędzy młodzieżą a decydentami politycznymi, ekspertami i opiniotwórcami.

Ostatni tydzień EYE Online, powstałego w wyniku przesunięcia EYE2020, oferuje młodym ludziom z całego świata możliwość wirtualnego spotkania i wymiany poglądów z ekspertami, decydentami, działaczami i opiniotwórcami. Spotkania w ramach kampanii #EuropejczycyPrzeciwCovid19 będą koncetrować się na obawach młodych ludzi związanymi z działaniami UE w czasach kryzysu COVID-19.

więcej
22/05/2020

Europejski semestr – pakiet wiosenny: zalecenia dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię koronawirusa

Komisja zaproponowała zalecenia dla poszczególnych krajów, które stanowią wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw członkowskich UE w kontekście pandemii koronawirusa. Skupiają się one na najpilniejszych wyzwaniach związanych z pandemią i na ożywieniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Zalecenia skonstruowano wokół dwóch celów: w krótkiej perspektywie – ograniczenia negatywnych skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa oraz w perspektywie krótko- i średnioterminowej – osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, który sprzyjałby transformacji ekologicznej i transformacji cyfrowej.

więcej
21/05/2020

Wzmocnienie odporności Europy: powstrzymanie utraty bioróżnorodności oraz budowa zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego

Komisja Europejska przyjęła nową kompleksową strategię na rzecz bioróżnorodności, mającą przywrócić ważną rolę przyrody w naszym życiu, oraz strategię „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego. Te dwie strategie wzajemnie się uzupełniają, łącząc przyrodę, rolników, firmy i konsumentów we wspólnym wysiłku na rzecz zrównoważonej konkurencyjności w przyszłości.

więcej