Aktualności

04/05/2023

Walka z piractwem internetowym!

Komisja Europejska przyjęła zalecenie w sprawie sposobów zwalczania piractwa w internecie na skalę komercyjną w odniesieniu do wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo, takich jak koncerty i występy teatralne. Komisja zachęca państwa członkowskie, organy krajowe, posiadaczy praw i dostawców usług pośrednich do podejmowania skutecznych, zrównoważonych i odpowiednich środków w celu zwalczania niedozwolonej retransmisji takich wydarzeń, przy zachowaniu pełnej zgodności z prawami podstawowymi i przepisami o ochronie danych osobowych. Zalecenie przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności unijnego sektora sportu i sektora kreatywnego poprzez intensyfikację walki z piractwem internetowym.

więcej
02/05/2023

1,3 mln nowych miejsc pracy!

Oczekuje się, że finansowanie w ramach polityki spójności w latach 2021–2027 przyczyni się do utworzenia 1,3 mln miejsc pracy oraz do zwiększenia PKB UE średnio o 0,5 % do końca dekady, a w niektórych państwach członkowskich nawet o 4 %. Pomoże również dostarczyć wiele wspólnych dóbr publicznych, zapewniając wymierne i konkretne korzyści europejskim obywatelom, regionom i miastom. Oto niektóre wnioski z opublikowanego dziś sprawozdania na temat wyników programowania polityki spójności na lata 2021–2027.

więcej
28/04/2023

Już w maju! W Katowicach staniemy przeciw depresji!

23 maja br., w Pałacu Młodzieży w Katowicach, odbędzie się konferencja "Śląsk i Zagłębie przeciw depresji", podczas której przedstawiciele członków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podpiszą deklarację wspierania działań na rzecz przeciwdziałania depresji. 

więcej
28/04/2023

Rewolucja w świecie detergentów!

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek dotyczący zmienionego rozporządzenia w sprawie detergentów, w którym uproszczono i dostosowano obecne przepisy do przyszłych wyzwań, aby lepiej chronić zdrowie i środowisko, a także zapewnić lepsze funkcjonowanie jednolitego rynku detergentów. Zmienione przepisy obejmują nowe innowacyjne produkty, takie jak detergenty zawierające mikroorganizmy, a także nowe zrównoważone praktyki, takie jak sprzedaż detergentów do ponownego napełniania. Nowe przepisy wprowadzają również etykietowanie cyfrowe i paszport produktu dla detergentów i środków powierzchniowo czynnych.

więcej
27/04/2023

Uporaj się z misjami i bądź eko!

Wejdź do gry i zmień swój styl życia na przyjazny środowisku. Zapraszamy do korzystania z aplikacji GOBEECO, abyś mógł zwiększyć świadomość swojego wpływu na środowisko.Każdy mały krok jest ważny - w domu, na zakupach, w pracy, w przestrzeni publicznej i wtedy, kiedy się przemieszczasz. To 5 różnych misji z 21 wyzwaniami, które możesz podjąć, jeśli chcesz sam sobie podnieść poprzeczkę i zmienić swoje codzienne nawyki na bardziej zrównoważone. Projekt zrealizowany w ramach programu Erasmus+.

więcej
27/04/2023

18 mld na rzecz klimatu i zrównoważonej infrastruktury!

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny zapowiedziały pakiet finansowania w wysokości 18 mld euro, w ramach Global Gateway, europejskiej strategii inwestycyjnej dla krajów partnerskich. Będzie to impuls dla inwestycji w priorytetowe obszary Global Gateway – działania w dziedzinie klimatu, czystą energię i łączność – w partnerskich krajach na całym świecie. Celem tych projektów będzie w szczególności wypełnienie luk w finansowaniu globalnych działań związanych ze zmianą klimatu oraz wspieranie działań prewencyjnych, dostosowawczych i łagodzących.

więcej
26/04/2023

Nowe przepisy: poprawa stabilności długu publicznego

Komisja Europejska przedstawiła dziś wnioski ustawodawcze mające na celu wdrożenie najbardziej kompleksowej reformy unijnych przepisów dotyczących zarządzania gospodarczego od czasu zakończenia kryzysu gospodarczego i finansowego. Głównym celem propozycji Komisji jest poprawa stabilności długu publicznego i wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu we wszystkich państwach członkowskich, przez reformy i inwestycje.

więcej
26/04/2023

Bardziej dostępne i przystępne cenowo leki!

Komisja Europejska proponuje przegląd unijnego prawodawstwa farmaceutycznego, aby uczynić je bardziej skutecznym, elastycznym i dostosowanym do potrzeb obywateli i przedsiębiorstw w całej UE. Jest to największa reforma od ponad 20 lat. Dzięki temu przeglądowi leki staną się bardziej dostępne i przystępne cenowo. Będzie on wspierał innowacje oraz zwiększał konkurencyjność i atrakcyjność przemysłu farmaceutycznego UE, a jednocześnie promował wyższe normy środowiskowe. Oprócz tej reformy Komisja proponuje zalecenie Rady w sprawie intensyfikacji walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.

więcej
25/04/2023

Internetowi giganci pod lupą!

Dziś, 25 kwietnia 2023 r., komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton podał do publicznej wiadomości listę 19 platform i wyszukiwarek, które będą musiały spełnić określone wymogi ustawy o usługach cyfrowych (DSA) dotyczących między innymi analizy ryzyka (dezinformacji, cyberprzemocy) i dostępu do algorytmów.

więcej
25/04/2023

#AggregateEU - wspólne zakupy gazu!

Komisja Europejska rozpoczyna pierwszy w swoim rodzaju proces rejestracji zapotrzebowania na zakup gazu przez europejskie firmy za pośrednictwem mechanizmu AggregateEU w ramach przygotowania do wspólnych zakupów gazu na poziomie UE. Jest to dla UE ważny etap przygotowań do następnej zimy polegający na napełnieniu magazynów gazu w skoordynowany i terminowy sposób oraz wykorzystaniu swojej zbiorowej siły rynkowej do wynegocjowania niższych cen z międzynarodowymi dostawcami.

więcej