Nagrody "Pro Silesia" przyznane

22/10/2018

Biznes, nauka, samorząd to sektory, które w dzisiejszych czasach są od siebie niezwykle zależne. Każdy z nich reprezentuje inny potencjał, który po połączeniu owocuje innowacyjnymi pomysłami, które wyróżniają nas na rynkach zagranicznych. Coraz częściej obserwujemy efektywne działania międzysektorowe i tak nadszedł ten moment, by docenić przedsiębiorstwa, które otwierają się na innych, podejmują współpracę oraz prowadzą działania o charakterze międzynarodowym. 17 października br., podczas uroczystej gali w ramach  Europejskiego Kongresu MŚP doceniono 7 przedsiebiorców z województwa śląskiego przyznając im nagrodę "Pro Silesia".

Kapituła konkursowa składająca się z Wicemarszałka Województwa Śląskiego Michała Gramatyki, Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierza Karolczaka,  Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego, Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach Janusza Michałka, Prorektora Politechniki Śląskiej Prof. Marka Pawełczyka, Prezesa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Wiktora Pawlika, Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasza Zjawionego, a także Prezesa Stowarzyszenia „Pro Silesia” Prof. Wiesława Banysia musiała wziąć pod uwagę wiele czynników. Oceniali m.in. działania na rzecz zwiększenia innowacyjności i umiędzynarodowienia, uzasadnione zaangażowanie we współpracę ze światem nauki, ale również samorządu. Na tej podstawie Kapituła Konkursowa podjęła decyzję o docenieniu 7 przedsiębiorców z naszego regionu, przyznając  nagrodę 1 stopnia, dwie ex aequo 2 stopnia, 3 stopnia oraz trzy wyróżnienia. 

  • Nagrodę „Pro Silesia” pierwszego stopnia otrzymało przedsiębiorstwo, które reprezentowane jest przez młodych naukowców, zajmujących się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych i gromadzenia danych w biznesie. Współpraca międzysektorowa pozwoliła firmie na wyjście ze swoją ofertą na arenę międzynarodową. Big data i data mining stanowią fundament działalności przedsiębiorstwa, oddając sedno misji, jaka mu przyświeca – transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. Firma dostarcza zarówno środowisku naukowemu jak i biznesowemu nowoczesnych rozwiązań analitycznych. Przyjęta przez nich strategia zakłada wprowadzenie na rynek przynajmniej raz w roku jednego innowacyjnego narzędzia, a systemy i aplikacje kreowane przez nich nie mają barier geograficznych. Współpracują z nauką, samorządem oraz innymi przedstawicielami biznesu. Biostat sp. z o.o.  
  • Nagroda jest uhonorowaniem współpracy międzysektorowej, pomiędzy biznesem, nauką, samorządem – nikogo nie powinien zatem dziwić fakt, że nagroda drugiego stopnia Konkursu „Pro Silesia” trafiła do młodego, ale jakże kreatywnego przedsiębiorstwa, które zajmuje się komercjalizacją wyników badań naukowych, technologii i infrastruktury powstałych na Uniwersytecie . Przedsiębiorstwo to działa również na polu akceleracji pomysłów, pośredniczy w sprzedaży patentów i udzielaniu licencji oraz realizuje prace badawcze na zlecenie przemysłu. SPIN-UŚ.
  • Kapituła Konkursu podjęła decyzję o przyznaniu ex aequo nagrody drugiego stopnia. Gdy przedsiębiorstwo to rozpoczynało swoją działalność w 1995 r., to nikt nie mógł przewidzieć, jak wyglądać będzie rynek IT prawie ćwierć wieku później, ale mimo to w czasach, kiedy mało kto używał Internetu projektowali systemy do bezobsługowego przesyłania danych między hurtowniami farmaceutycznymi a aptekami, czy pracowali nad informatyzacją procesów w górnictwie. Obserwując otaczający świat, starają się szukać jak najlepszych rozwiązań problemów występujących wokół nas i tak za przykład stawiają sobie rozwiązania Smart City czy Smart Industry, które dostosowują do naszego lokalnego rynku. Cormet S.C. Jolanta i Romuald Gacka.
  • Nagroda „Pro Silesia” trzeciego stopnia została przyznana  przedsiębiorstwu, które łączy badania psychologiczne i neurologiczne z rozwiązaniami technologicznymi. Jest przykładem instytucji, która w sposób praktyczny wykorzystuje wiedzę i badania naukowe. Realizuje szereg działań o charakterze międzysektorowym, w tym projekty badawczo-rozwojowe m.in. finansowane przez NCBiR, ponadto aktywnie uczestniczy w komisjach i sekcjach towarzystw naukowych i organizacji biznesowych. Alta Sp. z o.o.
  • Pierwsze wyróżnienie trafiło do przedsiębiorstwa, które za sprawą swoich innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, a także najnowszej inwestycji, spowodowało, że miasto, w którym działają staje się ważnym punktem w drodze do realizacji opracowanej przez nich wizji zero – czyli zero emisji, zero wypadków i zero zdarzeń niebezpiecznych na drogach.  ZF Group.
  • Nowoczesne metody, innowacyjne rozwiązania zachęcają pacjentów nie tylko z Polski, ale również z całego świata do korzystania z usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, które otrzyma drugie wyróżnienie.  Mocno zaangażowane jest we współpracę ze światem nauki, prowadzi badania i szkolenia, ale również otwiera się na potrzeby mieszkańców naszego regionu, angażuje w akcje profilaktyczne. – Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej.
  • Trzecie wyróżnienie trafiło do przedsiębiorstwa, które od 25 lat wpuszcza światło do naszych domów, biur, samochodów. Dbając o swoich klientów stawia na wysoką jakość, jednocześnie prowadząc działania w trosce o środowisko. Odgrywa kluczową rolę w realizacji planu dotyczącego przestawienia się na konkurencyjną oraz energooszczędną gospodarkę, a powołane przez nich Centrum Nauki i Technologii nieustanie pracuje nad nowymi produktami oraz rozwiązaniami, korzystającymi z najbardziej zaawansowanych technologii. – Guardian Częstochowa. 

 

Laureaci Konkursu otrzymali stosowny dyplom, statuetkę oraz wyjazd studyjno-networkingowy do Brukseli, który obejmuje m.in. udział w prestiżowym The RTO Innovation Summit, czy spotkani z BECI, czyli Brussels Enterprises Commerce & Industry. Warto zaznaczyć, że twórczynią statuetki jest dr hab. Katarzyna Pyka. Unikatowo rzeźbiona forma szklana wręczana laureatom wykonana jest ze szkła szlachetnego, bezbarwnego, szlifowana, tworzy wertykalną formę złożoną z trzech identycznych elementów, na których widzimy rzeźbę ukośnych linii kojarzonych z logo Stowarzyszenia „Pro Silesia”, a także odnoszących się do architektury przemysłowej Śląskich miast. Dystanse pomiędzy szkłami tworzą małe okrągłe, szlifowane szkła dające wrażenie otworów, poprzez co podkreślają jej trójwymiarowość. 

 

 

 

 

 

 

Powrót do listy