Tak dla współpracy międzysektorowej - za nami Nowy Przemysł Expo

03/10/2018

Za nami konferencja Nowym Przemysł Expo. Od  26 do 28 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach przedstawiciele ze świata polityki, biznesu i nauki debatowali nt. polityki technologicznej i instrumentów wsparcia rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii.

Międzynarodowa ranga spotkania przyciągnęła prawie 250 prelegentów i ponad 3000 gości a wśród nich m. in. Carlos Moedas, europejski komisarz ds. badań, nauki i innowacji, który w swoim wystąpieniu podkreślał istotę współpracy między naukowcami a przedsiębiorcami gotowymi na wprowadzania w życie śmiałych rozwiązań: „tylko umieszczając naukę w centrum naszego zainteresowania możemy myśleć o konkurencyjności europejskiej gospodarki.” Takie podejście zaowocowało wypracowaniem trzech filarów, na których oparty będzie program Horyzont Europa 2021-2027, są nimi: otwarta nauka, otwarte innowacje oraz globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa. Komisarz Moedas podkreślał jak ważne są te inicjatywy, z którymi będzie mógł utożsamić się każdy obywatel oraz współpraca między naukowcami a przedsiębiorcami gotowymi na wprowadzanie w życie śmiałych rozwiązań. Nakreślone przez Carlosa Moedasa kierunki działań mają przyspieszyć tempo europejskiego rozwoju.

W podobnym tonie wypowiadał się Ryszard Pregiel, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, który „największym wyzwaniem dla Europy” określił kwestie skapitalizowania wiedzy, która jest już dostępna na terenie Unii. Kierunkiem do osiągnięcia tego celu z pewnością może być troska o spójność między polityką krajową i unijną, o której mówił w swoim wystąpieniu Jerzy Buzek przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego:

Musimy wykorzystać potencjał intelektualny wszystkich krajów Unii Europejskiej. To konieczne aby docelowo cała Wspólnota osiągnęła dobrobyt i bezpieczeństwo. Dlatego coraz większy nacisk musimy kłaść na efekty synergii między programami unijnymi i krajowymi. Warto tu wykorzystywać specyfikę regionalnych strategii – tzw. Inteligentne specjalizacje. Projekty, które będzie cechować wysoki poziom synergii, będą wyżej oceniane, a tym samym większa będzie ich szansa na pozyskania dofinansowania.

Goście konferencji brali też udział w wydarzeniach towarzyszących a były nimi: Europejskie Forum Technologiczne, XV Kongres Nowego Przemysłu i Konferencja Górnictwo. Dyskusje dotyczyły takich tematów jak: współpraca między naukowcami i przedsiębiorcami, rozwój technologii i form zatrudnienia, cyfryzacja, Przemysł 4.0, innowacje oraz zarządzenie polskim sektorem energetycznym i branżą wydobywczą.

Poza wymienionymi wyżej, w konferencji Nowy Przemysł Expo udział wzięli przedstawiciele rządu, parlamentu, lokalnych samorządów oraz najważniejsze postacie z branży gospodarczej i przemysłu a wśród nich m.in.: Charles Bark, prezes Hinounou Intelligent Robot Shanghai, Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen, Łukasz Szumowski, minister zdrowia, Janusz Michałek, prezes Katowickiej Strefy Ekonomicznej, Jarosław Gowin, wiceprezes rady ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Jadwiga Emilewicz minister przedsiębiorczości i technologii.

Powrót do listy