Udowodnij, że Twoje miasto jest miejscem otwartym na problemy jego mieszkańców!

06/09/2018

To już ostatni dzwonek, żeby zgłosić swoje miasto do konkursu o nagrodę Acces City. Komisja Europejska do 16 września br. czeka na samorządy, które zapewniają każdemu ze swoich mieszkańców możliwość korzystania z miejskiej przestrzeni. 

O nagrodzie

Tytuł Access City przyznawany jest miastom otwartym na problemy osób starszych, niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo. Według prognoz, do roku 2020 liczba takich osób mieszkających na terenie Unii Europejskiej wynosić będzie 120 milionów i dlatego warto promować ośrodki miejskie, które już teraz wyróżniają się pozytywnymi praktykami.

Kryteria

Zgłoś swoje miasto jeśli:

  • w swojej polityce miejskiej rozpoznaje potrzeby osób niepełnosprawnych,
  • dostrzega konieczność uczynienia miasta przestrzenią otwartą,
  • chce promować i dzielić się funkcjonującymi już rozwiązaniami z zakresu ułatwiania dostępu
  • w ośrodkach miejskich.
Wymogi

Do konkursu przystąpić może każde europejskie miasto liczące przynajmniej 50 tysięcy mieszkańców.
Wnioski należy składać do 16 września.

Więcej infromacji

Na stronie internetowej Konkursu.

Powrót do listy