Global Silesia - podbij zagraniczne rynki

07/09/2018

Jak podbić rynki zagraniczne? Gdzie inwestować? Jakie zagrożenia czekają na przedstawicieli MŚP wkraczających na obcy grunt?

O tym wszystkim rozmawiać będziemy z ekspertami, podczas spotkań w ramach nowego projektu Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia" i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pn. GLOBAL SILESIA, którego inauguracja odbędzie się już 19 września 2018 r. w CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Czym jest Global Silesia?

Global Silesia to projekt szkoleniowo-sieciujący, który skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Głównym celem projektu Global Silesia jest udostępnienie przedsiebiorcom z naszego regionu eksperckiej wiedzy w zakresie internacjonalizacji, a także przekazanie dobrych praktyk w obszarze umiędzynarodowienia MŚP oraz sieciowanie śląskich i zagranicznych MŚP całkowicie za darmo.

Jaka misja przświeca projektowi?

Zależy nam na wsparciu Małych i Średnich Przedsiebiorstw w rozwoju ich działalności międzynarodowej poprzez:

 Czego będą dotyczyły spotkania?
 • Wprowadzenie do procesów internacjonalizacji 

  Informacje w obszarze m.in. diagnozy potencjału eksportowego i opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, w tym przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty do sprzedaży na wybranych rynkach zagranicznych. Omówione zostaną kluczowe kwestie finansowe, w tym związane z ryzykiem walutowym. Wsparcie dedykowane jest w szczególności dla przedsiębiorców, którzy dopiero planują rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej. 
  Program wydarzenia
  19 września 2018 r., CNTI Uniwersyet Ekonomiczny w Katowicach 

 • Blok wymiany wiedzy i doświadczeń

  Spotkanie z przedsiebiorcami z całego świata, którzy opowiedzą o rynkach, na którch rozwijają swój biznes, opowiedzą o ich specyfice i doradczą MŚP z województwa śląskiego w zakresie przygotowania się do i prowadzenia procesów internacjonalizacji w interesujących ich krajach.
  Blok w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiebiorstw

 • Ryzyko finansowe - jak się przed nim ustrzec?

  Eksperci obowiedzą o najważniejszych aspektach procesu internacjonalizacji związanych z ryzykiem finansowym i walutowym. Wskażą na co warto zwracać uwagę oraz jak planować swoje działania, by uniknąć ogromnych strat. 
 • Niebezpieczeństwa czyhajace na MŚP

  Podczas spotkania omówione zostaną elementarne zasady związane z bezpieczeństwem gospodarczym w działalności biznesowej prowadzonej przez polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Posiadając odpowiednią wiedzę i stosując określone procedury można uniknąć sytuacji kryzysowych, które powstają na różnych etapach współpracy międzynarodowej. 
 • Rozwiń swój biznes 
Spotkanie 5 października, Muzeum Śląskie

 

Każde ze spotkań ma na celu pokazanie specyfiki danego rynku inwestycynego. Poza kwestiami biznesowymi poruszone zostanę kwesie językowe, kulturowe, czy polityczne, tak by przedsiębiorca mógł dostsować swoją ofertę jak najlpiej dla swoich potencjalnie nowych klientów.

Co musisz wiedzieć o udziale w projekcie?
 • szkolenia mają charakter otwarty,
 • udział w szkoleniu jest bezpłatny,
 • uczestnicy, którzy pojawią się na wszystkich spotkaniach otrzymają certfikat.
Zapisy

Chęć uczestnictwa można zgłaszać mailowo na adres: prosilesia@prosilesia.pl  w temacie wpisując "GLOBAL SILESIA".

Więcej informacji

Amanda Caban tel. 726 069 659, acaban@prosilesia.pl

 

 

 

 

Powrót do listy