#Horizon2020 Energy Info Day już 5 października

29/08/2018

Ponad 200 mln. euro na projekty rozwijające nowoczesne systemy energetyczne oraz integrujące inteligentne rozwiązania w europejskich miastach w ramach programu Horyzont 2020. O szczegółach będzie można porozmawiać 5 października br. w Brukseli w ramach #H2020 Energy Info Day, organizowanego przez INEA.

W trakcie wydarzenia zostaną zaprezentowane informacje dot. rodzajów projektów, które mogą zostać sfinansowane przez UE w ramach tych naborów. Równocześnie odbędzie się sesja networkingowa, podczas której będzie można nawiązać współpracę z potencjalnymi partnerami do projektu.

Podczas sesji zostaną zaprezentowane zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie, które będą obejmowały:

  1. Budowę w Europie nowoczesnych systemów energetycznych, w tym:
  1. Opracowanie, testowanie i integrację rozwiązań w zakresie inteligentnych miast w Europie (tzw. Smart Cities and Communities).

Propozycje powyższych projektów będą mogły być złożone przez konsorcja skupiające organizacje takie jak: uczelnie, instytuty badawcze, firmy telekomunikacyjne, transportowe i energetyczne, operatorów sieci energetycznych, organizacje obywatelskie, podmioty publiczne, instytuty badawcze, start-upy, władze miast i regionów, itp.

Informacje dodatkowe
  • Rejestracja (Liczba miejsc na sesji informacyjnej jest ograniczona: Maksymalnie dwie osoby z tej samej organizacji.)
  • Sesja odbędzie się w języku angielskim, bez tłumaczeń.
  • Informacje o sesji (w języku angielskim)
Powrót do listy