Czy wysłałeś już swoją aplikację na stanowisko Asystenta Biur Regionalnych w Brukseli?

27/07/2018

Znasz języki obce? Praca administracyjno-biurowa nie jest Ci straszna? Swobodnie poruszasz się w tematach związanych z samorządem? A na dodatek interesujesz się zagadnieniami ze świata UE i marzysz o przygodzie w Brukseli?

Jeśli ten opis jest o Tobie to nie zwlekaj i juz dzis aplikuj na stanowisko: Asystenta Biur Regionalnych w Brukseli.

PROPONUJEMY

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (na zastępstwo) na prawie polskim (wymagane centrum interesów życiowych w Polsce),
• dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
• przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
• komfortowe warunki pracy.

OBOWIĄZKI

Obsługa administracyjno-biurowa
• Wsparcie działań aktualnego koordynatora Domy Polski Południowej (dalej: DPP),
• Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa działań DPP.
• Prowadzenie, aktualizacja, kompletowanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji online.
• Przygotowywanie pism i dokumentów.
• Obsługa komunikacji wewnętrznej.
• Aktualizacja i prowadzenie baz danych DPP zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych.
• Odbiór oraz wysyłka poczty partnerów DPP.
• Dbanie o estetykę sekretariatu oraz nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sprzętu biurowego.
• Koordynacja zaopatrzenia sekretariatu.

Administracja strony internetowej oraz innych narzędzi informacyjno-promocyjnych
• Aktualizacja strony www DPP, opracowanie materiałów na stronę internetową oraz media społecznościowe w 2 wersjach językowych: PL i EN.
• Opracowywanie informacji o konkursach, poszukiwanych partnerach do projektów, programach europejskich, wezwaniach do składania wniosków etc. oraz ich wysyłka do odpowiednich partnerów  DPP w regionach.
• Obsługa rejestracji elektronicznej dotyczącej uczestnictwa w organizowanych przez DPP wydarzeniach.

Obsługa przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych
• Prowadzenie i aktualizacja kalendarza planu działań DPP.
• Rezerwacja sali, stoisk, cateringu itp. oraz zamawianie innych usług koniecznych z punktu widzenia realizacji wydarzeń informacyjno-promocyjnych DPP.
• Wsparcie organizacji konferencji i wizyt studyjnych, w tym w szczególności: przygotowanie propozycji lotów i noclegów dla uczestników, rezerwacja hoteli i in.
• Sporządzanie i tłumaczenie umów oraz niezbędnej dokumentacji przetargowej.
• Udział w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych.

WYMAGANIA

Wymagania niezbędne

a) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: społeczno- prawne, filologia
b) znajomość języka angielskiego i francuskiego na poziomie B2 wg klasyfikacji ALTE (Association of Language Testers in Europe)

Tylko osoby spełniające powyższe kryteria, zostaną dopuszczone do dalszego etapu rekrutacji.

 

Wymagania dodatkowe:

 • 2 lata stażu pracy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1 wg klasyfikacji ALTE
 • znajomość języka francuskiego na poziomie C1 wg klasyfikacji ALTE
 • znajomość:
  - podstawowych aktów prawnych z zakresu administracji samorządowej,
  - zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  - zasad savoir vivre’u oraz protokołu dyplomatycznego,
 • umiejętność:
  - obsługi komputera, biegłej obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word, Power Point i Excel),
  - dobrej organizacji biura,
  - redagowania pism urzędowych i informacji prasowych,
  - sprawnego prowadzenia korespondencji,
  - analitycznego myślenia,
  - pracy w zespole,
  - pracy pod presją czasu,
  - ustalania priorytetów,
  - zachowania poufności i dyskrecji,
  - asertywności,
  - wielozadaniowości,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, rzetelność, wysoki poziom kultury osobistej, zaangażowanie w wykonywane zadania, efektywność, odpowiedzialność, zorganizowanie, systematyczność, zdyscyplinowanie, samodzielność.
ZGŁOSZENIA

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie zgłoszeń do 31 sierpnia 2018 r. mailowo na adres: rekrutacja@prosilesia.pl 

W tytule wpisując: "Rekrutacja - sekretariat DPP"

Nadsyłane aplikacje muszą zawierać:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/ oraz staż pracy lub doświadczenie zawodowe
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (w załączeniu)
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ
DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

 

 

Powrót do listy