Marka Śląskie – rusza kolejna edycja Konkursu

10/04/2018
Każdy głupi potrafi zawierać transakcje handlowe, 
ale trzeba geniuszu, wiary i wytrwałości by stworzyć markę.”
David Ogilvy (copywriter i jeden z najbardziej znanych twórców reklamy)

Do 30 czerwca br. można zgłaszać Kandydatów, którzy zasługują na miano Marka-Śląskie w 1 z 13 kategorii zaproponowanych przez Organizatorów. Po raz trzeci, spośród nominowanych, wyłoniony zostanie również Ambasador Marka-Śląskie. Laureatów poznamy już 1 września. 

Po raz dziewiąty Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nagrodzą za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki województwa, co wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju regionu. 

Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek Śląskiego, cieszy się uznaniem i szczególnie dobrą opinią, jest ambasadorem regionu w Polsce i na świecie.

Kategorie Nagrody

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 • Gospodarka
 • Nauka
 • Kultura
 • Sport
 • Turystyka i rekreacja
 • Produkt
 • Usługa
 • Zdrowie
 • Organizacje pozarządowe
 • Dziedzictwo kulturowe regionu
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Media
 • Osobowość Roku

W bieżącym roku już po raz kolejny spośród nominowanych do nagrody zostanie wybrany również AMBASADOR MARKA-ŚLĄSKIE. Wyłonienie laureata w tej kategorii nastąpi w drodze publicznego głosowania.

Kto może zgłaszać Kandydatów?

Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają również prawo same zgłosić swoją kandydaturę.

Nagrody wręczone zostaną we wrześniu br. na Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

Jak można zgłosić Kandydatów?

Wnioski o przyznanie nagrody „Marka-Śląskie” i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca 2018 roku pocztą tradycyjną (na płycie CD lub pendrive) na adres Biura Kapituły Konkursu (podany poniżej) albo pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z pełną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej Izby  oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Więcej infromacji oraz regulamin Konkursu dostępny jest na stronie.  

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do konkursu:

Biuro Kapituły Konkursu „Marka-Śląskie”
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 99 79, email: markaslaskie@riph.com.pl

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach.
Współorganizatorami: TVP 3 Katowice, Radio Katowice oraz Polska Dziennik Zachodni.

 

 

Powrót do listy