Nowe technologie w autobusowym transporcie publicznym – przyłącz się do dyskusji

09/04/2018

Wymiana dobrych praktyk nt. nowych technologii w transporcie publicznym to główny temat konferencji, która odbędzie się 16 kwietnia br. w Centrum Nowych Technologii w Gliwicach.

Jak piszą Organizatorzy:

„Pomysł zorganizowania tego wydarzenia został zgłoszony podczas jednego z posiedzeń Regionalnej Rady ds. Energii, działającej w woj. śląskim z inicjatywy Związku, która pełni funkcję regionalnej platformy komunikacji i współpracy w zakresie problematyki energetycznej.
Celem tej konferencji jest przedstawienie i porównanie doświadczeń dot. różnych rozwiązań stosowanych w autobusowym transporcie publicznym oraz omówienie uwarunkowań wdrażania nowych technologii. Konferencja będzie się składać z dwóch bloków – w pierwszym z nich będą miały miejsce prezentacje nt. stosowania różnych rozwiązań w autobusowym transporcie publicznym (zwłaszcza w kontekście zróżnicowanych źródeł zasilania) oraz planów przedsiębiorstw w tym zakresie, w drugim zaś zaplanowano porównanie przedstawionych technologii oraz panel dyskusyjny.”

Organizatorami Konferencji są Śląski Związek Gmin i Powiatów, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Miasto Gliwice, natomiast partnerami wspierającymi organizację tego wydarzenia są Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy 

Osoba do kontaktu w biurze Związku: p. Dominika Tkocz, st. specjalista ds. komunikacji i szkoleń (adres e-mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. stacjonarny 32 609 03 58).

Fot. Dorota Pryna

 

Powrót do listy