Zebranie Zarządu oraz Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

28/03/2018

Kolejne zmiany w Stowarzyszeniu! 27 marca br. grono Członków Stowarzyszenia powiększyło się o Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz Akademię Jana Długosza w Częstochowie, natomiast Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach – Witold Pawlik od teraz będzie reprezentować Stowarzyszenie, pełniąc funkcję Wiceprezesa. 

W Zebraniu Zarządu udział wzięli Prezes Stowarzyszenia – Prof. Wiesław Banyś oraz Wiceprezesi - Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej – Prof. Marek Pawełczyk, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tomasz Zjawiony, a także w zastępstwie za Wicemarszałka Województwa Śląskiego Michała Gramatykę – Dyrektor Dawid Pasek. Nad prawidłowym przebiegiem obrad czuwał Mecenas Józef Koczar. Podczas Zebrania omawiane były sprawy członkowskie oraz kwestie związane ze zbliżającym się posiedzeniem Walnym Sprawozdawczym.

Wiceprezes Tomasz Zjawiony przewodniczył Walnemu Posiedzeniu Członków Stowarzyszenia, na podstawie sporządzonej listy obecności,  stwierdzenił zdolność do podejmowania uchwał. Rozpoczęto od sprawozdania z obecnej działalności Stowarzyszenia. Karolina Dutkiewicz-Garcia z biura w Brukseli podsumowała ubiegłotygodniowe wydarzenia – wizyty studyjne Rektorów Polski Południowej oraz Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego oraz inaugurację nowej siedziby Domu Polski Południowej, a także opowiedziała o planach biura regionalnego na nadchodzące miesiące. Wypowiedź pani Dutkiewicz-Garcii uzupełnił Prezes Stowarzyszenia Prof. Wiesław Banyś. Poruszona została kwestia konieczności zacieśniania współpracy między Członkami Stowarzyszenia, zwłaszcza w celu podejmowania wspólnych inicjatyw i działań.

Członkowie Zwyczajni przegłosowali następujące uchwały:

  • Uchwała nr 2/2018 ws. wyboru Wiceprezesa Stowarzyszenia
  • Uchwała nr 3/2018 ws. przyjęcia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia
  • Uchwała nr 4/2018 ws, przyjęcia Akademii Jana Długosza w Częstochowie w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenie
  • Uchwała nr 5/2018 ws. wysokości oraz terminu płatności składek członkowskich w 2018 r.
  • Uchwała nr 6/2018 ws. budżetu Stowarzyszenia na 2018 r.

Powrót do listy