Prof. Wiesław Banyś Wiceprzewodniczącym RGNiSW

11/01/2018

Prof. Wiesław Banyś został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która współdziała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa. 

Przewodniczącym Rady został Prof. Zbigniew Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast Prof. Wiesław Banyś z Uniwersytetu Śląskiego oraz Prof. Andrzej Więcek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zostali Wiecprzewodniczącymi, tym samym zostając członkami Prezydium Rady. 

 W skład RGNiSW wchodzą nauczyciele akademiccy wybrani przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz studenci i doktoranci. Pracami Rady kieruje przewodniczący wraz z Prezydium Rady, której członkowie odpowiadają m.in. za ustalanie planów pracy Rady, czuwaniem nad tokiem i terminowością prac komisji i zespołów roboczych, współpracę z Radą oraz Rzecznikiem Praw Absolwentów. 

Powrót do listy