Zebranie Zarządu oraz Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

05/12/2017

Nowi przedstawiciele w Zarządzie, nowi Członkowie Zwyczajni, zmiany w Statucie Stowarzyszenia – to tylko część decyzji podjętych podczas Zebrania Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, które odbyły się 4 grudnia br. w siedzibie Pro Silesii. 

W zebraniu Zarządu Stowarzyszenia udział wzięli Prezes Stowarzyszenia Prof. Wiesław Banyś oraz Wiceprezesi: Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tomasz Zjawiony, a także przedstawiciel Urzędu Województwa Śląskiego Wicemarszałek Michał Gramatyka. Nad prawidłowym przebiegiem obrad czuwał Mecenas Józef Koczar. Podczas Zebrania omawiane były plany i budżet Stowarzyszenia na 2018 rok.

Walnemu Zgromadzeniu przewodniczył Wiceprezes Stowarzyszenia Kazimierz Karolczak, który na podstawie listy obecności stwierdził zdolność do podejmowania uchwał.  Zanim podjęto debatę na temat propozycji zmian, Prezes Stowarzyszenia podsumował półroczną działalność Pro Silesii oraz zaprezentował wstępny harmonogram działań biura polskiego oraz brukselskiego, a także zadań ustalonych w ramach współpracy z Małopolską i Opolem w Domu Polski Południowej. Podjęty został także temat misji gospodarczej w Chinach oraz Targów MIPIM w Cannes.

Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwał:

  • Uchwała nr 6/2017 ws. zmiany Statutu Stowarzyszenia. Dotyczy uzupełnienia zapisu dot. Członków Zwyczajnych o związek metropolitalny w województwie śląskim oraz zwiększenia maksymalnej liczby Członków Zarządu z 7 do 8.  
  • Uchwała nr 7/2017 ws. przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych dwóch miast – Będzina i Zawiercia.
  • Uchwała nr 8/2017 ws. powołania na stanowiska Wiceprezesów Stowarzyszenia - Wicemarszałka Województwa Śląskiego Michała Gramatyki oraz Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej  Prof. Marka Pawełczyka.
  • Uchwała nr 9/2017 ws. wysokości wynagrodzenia Prezesa Stowarzyszenia. 

 

Powrót do listy