Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli

11/10/2017

„Regiony i miasta pracują dla lepszej przyszłości” to temat tegorocznego XV Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli, odbywającego się w dniach 9-12 października br. Warsztaty na temat przyszłości polityki spójności po 2020 roku przygotowały województwo śląskie i opolskie we współpracy z województwem kujawsko - pomorskim, regionem Lazio, Veneto i Galicją. 

European Week of Region and Cities współorganizowany jest przez Komitet Regionów UE i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Co roku organizatorzy stwarzają przestrzeń, w której to spotykają się eksperci oraz urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy władzy, dzieląc się dobrymi praktykami i wiedzą z zakresu rozwoju regionalnego i miejskiego, a także debatując o rozwoju polityki spójności Unii Europejskiej. Wydarzenie ma na celu podnoszenie świadomości decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE, w tym roku szczególny nacisk został położony na:

  • prężne regiony i miasta;
  • regiony i miasta jako aktywne podmioty;
  • wymianę wiedzy w celu otrzymania rezultatów.

Z programem wydarzenia można zapoznać się na strownie EWRC.

Udział w wydarzeniu jest możliwy również poprzez webstreaming

Powrót do listy