Przyszłość polityki demograficznej w Europie - wnioski z wizyty studyjnej w Brukseli

04/10/2017

Dom Polski Południowej w Brukseli w dniach 26-27 września br. przygotował wizytę studyjną istotą, której była próba odnalezienia miejsca demografii w przyszłej polityce spójności, jak również sposobów wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na aktualne i przyszłe wyzwania demograficzne.

W trakcie dwóch dni rozważań o przyszłości polityki demograficznej swoje postawy wobec problemu prezentowali przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz krajów Unii Europejskiej.

Próby definicji zjawisk demograficznych szczególnie w odniesieniu do takich atrybutów jak: spójność polityki względem zróżnicowań terytorialnych, istotność skali odniesień w czasie czy hierarchiczny model podejmowania decyzji, podjął się dr hab. Robert Krzysztofik z Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego.

Wśród omawianych zagadnień pojawił się problem starzejących się społeczeństw, w których odnotowywana jest niższa liczba noworodków niż osób starszych, co ciekawe z podobną sytuacją demograficzną jak w Polsce mają do czynienia w Hiszpanii, gdy Francja, Skandynawia oraz Wielka Brytania mają największy procent urodzeń. Podstaw problemu należy upatrywać się w braku nowych miejsc pracy i utrudnionym dostępie do usług społecznych, które tylko potęgują problem. Jak mówił Michael Schneider, z kraju związkowego Saksonia-Anhalt, ważna jest polityka pomocniczości oraz odejście od centralizacji, a co za tym idzie zwiększenie funduszy dla poszczególnych regionów. W sprawie seniorów w Unii Europejskiej głos zabrał Maciej Kucharczyk - Dyrektor Zarządzający Age Platform Europe, sieci skupiającej około 150 organizacji z całej Europy, które działają na rzecz osób w wieku 50+. 

Depopulacja, to kolejny problem a raczej wyzwanie, z którym już zmagają się kraje członkowskie, o czym mówił m.in. wicemarszałek województwa opolskiego - Roman Kołek. Zaprezentował założenia strategii województwa opolskiego "Opolskie dla rodziny", która realizowana jest od 2014 r. Zwrócił również uwagę na konieczność dopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy, tak by zmaksymalizować szansę na bezproblemowe zatrudnienia w przestrzeni, gdzie będzie można się rozwijać, spełniać swoje aspiracje oraz czuć satysfakcję finansową. 

Wśród zaproszonych ekspertów głos zabrali również m.in. Wilfried Köhler z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii Anhalt, Carlos Fernandez Carriedo z ministerstwa do spraw zatrudnienia  regionu Castilla y Leon dr. hab. Robert Krzysztofik z Katedry Geografii Ekonomicznej na UŚ, Jorg Peschner z DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Społecznej Komisji Europejskiej, europoseł Krzysztof Hemtan oraz Jorg Peschner z DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Społecznej KE.

 

Powrót do listy