Zmiany klimatu pod lupą. Wiarygodne dane w jednym miejscu.

31/08/2023

Szukasz statystyk i danych na temat zmian klimatu? Chcesz korzystać z wiarygodnych źródeł? Na stronie Eurostatu wszystko znajdziesz w jednym miejscu.

Dostępna jest sekcja tematyczna przedstawiająca szeroki zakres statystyk i danych na temat zmiany klimatu.

Niniejsza sekcja zawiera informacje na temat tematów związanych ze zmianą klimatu, takich jak działalność człowieka, która powoduje kryzys klimatyczny, znana również jako czynniki napędzające, emisje gazów cieplarnianych, różne skutki zmiany klimatu, a także działania łagodzące i środki dostosowawcze. 

Możesz łatwo uzyskać dostęp do:

 

Zrzut ekranu sekcji Eurostatu dotyczącej zmian klimatu


Zmiana klimatu odnosi się do odchyleń w wzorcach klimatycznych, które przekraczają normalną zmienność klimatu, spowodowane przez działalność człowieka. Powodują to gazy cieplarniane emitowane do naszej atmosfery.

Wśród czynników napędzających te emisje są spalanie paliw kopalnych, procesy przemysłowe, hodowla zwierząt gospodarskich i przetwarzanie odpadów. 

Rosnące temperatury na świecie, podnoszenie się poziomu mórz i bardziej ekstremalne warunki pogodowe to niektóre z skutków zmian klimatu, które mają następnie szeroko zakrojony wpływ na ekosystemy, gospodarkę, społeczeństwo i zdrowie ludzkie. Statystyki związane ze zmianami klimatu mogą pomóc nam lepiej zrozumieć cały ten proces.

Odwiedź naszą sekcję tematyczną na temat zmian klimatu, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. 

Źródło: Eurostat

Powrót do listy