4,8 ton odpadów na mieszkańca!

30/08/2023

Wzorce konsumpcji i produkcji mają szeroki wpływ na środowisko i społeczeństwo. Cel zrównoważonego rozwoju „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja” (12. cel zrównoważonego rozwoju) wymaga podjęcia działań na wielu frontach. Obejmują one przyjęcie przez przedsiębiorstwa zrównoważonych praktyk, promowanie zrównoważonych praktyk w zakresie zamówień publicznych przez decydentów, świadomych ekologicznie styl życia konsumentów, a także rozwój nowych technologii i metod produkcji i konsumpcji, przez naukowców, naukowców i inne. Monitorowanie 12. celu zrównoważonego rozwoju w kontekście UE koncentruje się na postępach w oddzieleniu wpływu na środowisko od wzrostu gospodarczego, wspieraniu zielonej gospodarki, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu wytwarzaniu odpadów i gospodarowaniu nimi.

Infografika: Cel zrównoważonego rozwoju nr 12 w UE: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zbiór danych źródłowych: SDG_12_21SDG_12_41SDG_12_51

 

W 2020 r. zużycie surowców spadło o 3 % (13,7 ton na mieszkańca) w porównaniu z 2016 r. (14,0 ton na mieszkańca). 

Udział surowców wtórnych we wszystkich materiałach wsadowych w gospodarce („wskaźnik obiegu zamkniętego”) wyniósł w 2021 r. 11,7 %, co stanowi wzrost o 0,2 punktu procentowego od 2017 r. (11,5 %). 

Ponadto w 2020 r. produkcja odpadów spadła o 5 % do 4,8 ton na mieszkańca w porównaniu z 2016 r. (5,1 ton na mieszkańca). 

Jak sobie radzi Twój kraj?

Czy wiesz, ile odpadów powstaje w Twoim kraju? A co z tym, w jakim stopniu materiały pochodzące z recyklingu są wykorzystywane do tworzenia nowych produktów? 

Narzędzia wizualizacji w naszej wizualizacji danych „SDGs & me” pomogą Ci łatwo zbadać i ocenić sytuację w Twoim kraju, a także pozwolą Ci porównać ją z innymi.

Wybierz kraj w nagłówku poniżej i wybierz między różnymi wskaźnikami celu zrównoważonego rozwoju 12:

 

Komisja Europejska przyjęła niedawno ważny pakiet środków na rzecz zrównoważonego wykorzystania kluczowych zasobów naturalnych. Celem jest wzmocnienie odporności naturalnych ekosystemów w całej UE, lepsze wsparcie Europy w przystosowywaniu się do zmiany klimatu oraz zapewnienie trwałego bezpieczeństwa żywnościowego i materialnego. 

Źródło: Eurostat

Powrót do listy