W 2021 r. Polacy o 3% częściej konsultowali się z lekarzami niż w latach ubiegłych!

29/08/2023

Wśród członków UE Słowacja przedstawiła najwyższe średnie wyniki konsultacji lekarskich, odnotowując 11,0 konsultacji na mieszkańca, a następnie Niemcy (9,6), Węgry (9,5), Niderlandy (8,6) i Czechy (7,8). Z drugiej strony najniższe średnie wyniki konsultacji lekarskich odnotowano w Szwecji (2,3 konsultacji na mieszkańca), Grecji (2,7), Portugalii (3,5), Danii (3,8), Finlandii i Estonii (oba 4.1).

Pandemia COVID-19 postawiła personel medyczny pod silną presją i wywarła wpływ na dostęp do konsultacji w wielu innych specjalnościach niezwiązanych z COVID-19. W 2021 r. częstotliwość konsultacji medycznych była bardzo zróżnicowana wśród członków UE. Średnia liczba konsultacji lekarskich na mieszkańca wahała się od 3,5 do 7,8 w większości członków UE (z wyjątkiem Malty, dla której dane nie były dostępne). 

Wykres słupkowy: Konsultacja z lekarzem, średnia w latach 2018–2020 i 2021

Zbiór danych źródłowych: hlth_hc_phys2

 

W porównaniu ze średnią roczną na lata 2018–2020 średnia liczba konsultacji lekarskich zmniejszyła się u 19 z 24 członków UE, dla których dostępne były dane. Wyjątek stanowili Łotwa, ze wzrostem o 5 %, Słowacja, Polska i Austria (+3 %) i Czechy (+1 %). 

Tymczasem największy spadek średniej liczby konsultacji lekarskich odnotowano we Włoszech (-39 %), na Litwie (-24 %), w Hiszpanii (-20 %), Estonii (-19 %) i na Węgrzech (-8 %).

Źródło: Eurostat

Powrót do listy