No to mamy Green Deal! Weź udział w grze terenowej!

08/05/2023

Już w najbliższą sobotę 13 maja 2023 r. zapraszamy do Parku Śląsie, gdzie podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich odbędzie się gra terenowa "No to mamy Green Deal". Wydarzenie w ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Europy zorganizowane w duchu umiejętności - zwłaszcza zero waste. Uczestnicy zostaną wciągnięci w scenariusz szpiegowski, walcząc z szerzącymi się fake newsami, będą rozwiązywć zadania i łamigłówki dotyczące Unii Europejskiej, dowiadując się więcej na temat skutków katastrofy klimatycznej, konieczności zmiany postrzegania i troski o bioróżnorodność, czy zwrotu ku naturze. 

CO?

Gra terenowa "No to mamy Green Deal"

KTO?

Organizatorzy:

 • EUROPE DIRECT Śląskie
 • Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia"
 • Międzynarodowe Studia Nauk Politycznych i Dyplomacji UŚ
 • SIPE - Śląski Instytut Edukacji Politycznej

Partner:

 • Fundusze UE dla Śląskiego

Patronat:

 • Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Klub Myśli Ekologicznej

DLA KOGO?

 • Zespoły 1-4 osobowe.
 • Przynajmniej 1 osoba w każdej zarejestrowanej w Grze drużynie musi mieć skończone 18 lat (lub liderem zespołu może zostać rodzic, prawny opiekun lub nauczyciel, który fizycznie nie będzie wliczany w skład zespołu). 
 • Minimalny wiek uczestników gry to 7 lat. Dzieci poniżej 7. roku życia nie są uczestnikami gry, ale mogą towarzyszyć rodzicom w czasie jej trwania.
 • Uczestnicy akceptują regulamin gry oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i wizerunkowych w celach promujących działania Organizatorów, partnerów oraz patronów.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • Rejestracja na Punkcie Startowym gry - Pole Marsowe, Chorzów (Park Śląski, wejście od Stadiunu Śląskiego). 
 • Każda drużyna przyjęta do gry otrzyma Kartę uczestnictwa (kartę gry), którą odbierze w Punkcie Startowym.
 • Lider drużyny kwituje odbiór karty do gry w Punkcie Startowym, podpisując się na liście drużyn. Skład drużyny weryfikowany jest na miejscu. Przed odbiorem karty do gry istnieje możliwość modyfikacji składu drużyny na liście startowej. Karta do gry musi być podpisana przez wszystkich członków drużyny.
 • Poprzez odbiór karty do Gry uczestnik wyraża zgodę na:
  • wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
  • przetwarzanie przez Organizatora Gry danych osobowych uczestnika oraz osób towarzyszących (w domyśle: dzieci) w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1)) w zakresie określonym w klauzuli stanowiącej Załącznik do Regulaminu;
  • przetwarzanie danych osobowych gry w zakresie ich ew. udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy w przypadku wykrycia zakażenia wirusem Sars-Cov-2, u któregoś z uczestników Gry;
  • opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów oraz innych partnerów Gry zdjęć oraz nagrań z gry, na których znajduje się wizerunek uczestnika lub osób towarzyszących w całości lub częściowo, przetworzony lub zniekształcony, kolorowy lub jednobarwny, w jedno lub wielokrotnych publikacjach, ilustracjach, reklamach, drukowanych lub elektronicznych.

DLACZEGO WARTO?

Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet upominków. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, o których zostaną poinformowaniu drogą mailową. 

Uczestnicy mogą wystąpić o cyfrowe zaświadczenie potwredzające udział w grze. 

Regulamin

Powrót do listy