Global Gateway - nabór doradców biznesowych!

08/03/2023

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do zgłaszania kandydatur do grupy doradztwa biznesowego Global Gateway. Grupa zgromadzi dyrektorów generalnych lub kadrę kierowniczą wyższego szczebla europejskich przedsiębiorstw i stowarzyszeń przedsiębiorców w celu wymiany poglądów z przewodniczącą Komisji i odpowiednimi członkami kolegium na temat wdrożenia strategii Global Gateway. Będzie wspierać Komisję Europejską we wzmacnianiu współpracy z europejskim sektorem prywatnym w ustrukturyzowany sposób w ramach strategii Global Gateway i podczas jej wdrażania. Kandydatury można zgłaszać do 20 kwietnia 2023 r.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: Dzięki strategii Global Gateway UE inwestuje w inteligentne, czyste i zrównoważone połączenia na całym świecie, aby pobudzić handel, wzmocnić łańcuchy wartości i rozszerzyć możliwości gospodarcze dla UE i naszych partnerów. Potrzebujemy inwestycji zarówno publicznych, jak i prywatnych, aby szybciej zrealizować transformację ekologiczną i cyfrową oraz globalną odbudowę gospodarczą. Grupa doradztwa biznesowego Global Gateway pomoże ściślej współpracować, aby w pełni wykorzystać wiedzę fachową jej członków i wywrzeć transformacyjny wpływ na naszych partnerów

Mobilizacja sektora prywatnego stanowi kluczowy wkład w zwiększenie inwestycji w ramach strategii Global Gateway. Grupa doradztwa biznesowego zapewni, aby wkład sektora prywatnego był w pełni uwzględniany we wdrażaniu strategii Global Gateway. Celem jest zwiększenie wpływu inwestycji w ramach strategii Global Gateway, które obejmują sektory cyfrowy, energetyczny i transportowy, a także wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych na całym świecie.

Informacje o grupie doradztwa biznesowego Global Gateway

W skład grupy wejdą organizacje sektora prywatnego UE posiadające odpowiednie doświadczenie w sektorach objętych strategią Global Gateway oraz zainteresowane zaangażowaniem w projekty Global Gateway. Członkami grupy będą różne przedsiębiorstwa z UE, od małych po duże, a także stowarzyszenia handlowe i biznesowe oraz istniejące sieci biznesowe. Członkowie będą mianowani na okres trzech lat i muszą mieć siedzibę w Unii Europejskiej. Pierwsze regularne posiedzenie grupy doradztwa biznesowego odbędzie się w drugiej połowie 2023 r.

 Zgłoszenia należy składać do dnia 20 kwietnia 2023 r., godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego, na następujący adres poczty elektronicznej: EC-GGBAG@ec.europa.eu.

Zaproszenie do składania wniosków, zakres zadań i inne informacje można znaleźć tutaj.

Podczas gdy kandydaci na członków muszą złożyć wniosek w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków, Komisja może bezpośrednio zaprosić w charakterze obserwatorów wybrane organizacje i sieci międzynarodowe oraz europejskie instytucje finansowe.

Źródło: Komisja Europejska

Powrót do listy