Śląscy przedsiębiorcy otwarci na technologiczne innowacje. To jeden ze skutków pandemii. Zapoznaj się z wynikami raportu.

21/12/2021

Wśród badanych pracodawców co piąty przedstawiciel mikroorganizacji w okresie pandemii zmienił wymagania względem kandydatów, kładąc zdecydowanie większy nacisk na kompetencje cyfrowe. Z kolei jednostki średnie i duże deklarowały zmniejszenie wymagań w procesie rekrutacyjnym – odpowiednio 7,3% oraz 18,5% respondentów. Obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa są uciążliwe w codziennym życiu, ale stanowią również impuls do innowacji. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego na zlecenie Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „PRO SILESIA” we współpracy z EUROPE DIRECT Śląskie oraz firmą BioStat zbadali, jak przedsiębiorcy z województwa śląskiego radzą sobie w tym czasie z procesem rekrutowania pracowników. Okazuje się, że większość z nich jest otwarta na technologiczny rozwój.

 

Celem zaplanowanych i przeprowadzonych badań była diagnoza trendów panujących na rynku pracy w obszarze rekrutacji i selekcji, które mogą stanowić istotne przesłanki do redefinicji strategii przedsiębiorstw. Badania miały w szczególności dostarczyć wiedzy, która pozwoli zidentyfikować szanse, zagrożenia, ale również znaleźć pole dla innowacyjnych rozwiązań wpływających na skuteczność i efektywność firm -  tłumaczy dr Angelika Pabian z Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Najbardziej zaskakujący dla badaczy okazał się wynik wskazujący na innowacyjną wrażliwość śląskich pracodawców. Bardzo duża i duża wrażliwość, czyli dostrzeżenie konieczności wdrożenia nowych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju w funkcjonowaniu organizacji, w szczególności w zakresie wykorzystania nowych mediów i sztucznej inteligencji, cechowała 35% respondentów (oceny 4 i 5 na pięciostopniowej skali ocen), a średnią wrażliwość wykazywało 29% (ocena 3). Uzyskany wynik daje podstawę do budowania optymistycznych prognoz rozwoju organizacji, które chcą wpisać się w trend cyfryzacji gospodarki. Oczywiście, nowe wyzwania wiążą się też z obawami. – Co ciekawe, badani uznali, iż bariery finansowe procesów wdrożeniowych nie są najistotniejsze. Przedsiębiorcy bardziej obawiają się braku możliwości weryfikacji predyspozycji społecznych kandydatów czy ograniczeniem segmentu potencjalnych pracowników do przedstawicieli pokolenia Y – zauważa dr Pabian.

Czas pandemii stał się swoistym eksperymentem, który wymusił wykorzystanie wielu niestandardowych narzędzi rekrutacji i selekcji, które zdaniem badanych mogą przybliżyć organizacje do idei przemysłu 4.0. – Okres ten pokazał, że jedynie firmy, które potrafią adaptować się do funkcjonowania w warunkach wirtualnej rzeczywistości, mogą zachować ciągłość funkcjonowania, nie przerywając żadnego z działań składających się na proces zarządzania jednostką – mówi dr Michał Ochwat, współautor raportu „Rekrutacja i selekcja pracowników w dobie pandemii”, który dostępny jest bezpłatnie online

Stowarzyszenie Biznes – Nauka - Samorząd „Pro Silesia” powstało w 2017 r. Od początku swej działalności skupia się na tworzeniu sprawnego partnerstwa międzysektorowego i rozwoju międzynarodowego działalności zrzeszonych podmiotów: samorządów, biznesu i nauki. Stowarzyszenie zajmuje się także upowszechnianiem wiedzy na tematy związane z Unią Europejską, a od niedawna prowadzi działalność naukowo-badawczą. Jako regionalny think tank ma na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju regionu. Stowarzyszenie „Pro Silesia” wygrało konkurs Komisji Europejskiej i jako Punkt Kontaktowy EUROPE DIRECT Śląskie zaprasza do siedziby swojego biura, które znajduje się w Katowicach przy ul. Opolskiej 15. Misją punktów kontaktowych jest nie tylko informowanie o bieżącej działalności i priorytetach instytucji unijnych czy korzyściach płynących z członkostwa we wspólnocie europejskiej, ale przede wszystkim prowadzenie dialogu z mieszkańcami naszego regionu. W praktyce oznacza to, iż każdy może zwrócić się z pytaniem do EUROPE DIRECT Śląskie, a zespół dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej na to pytanie odpowiedzieć.

ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM

Powrót do listy