Jednolita europejska przestrzeń powietrzna: mniej emisji i opóźnień!

13/07/2021

Posłowie chcą zmodernizować zarządzanie przestrzenią powietrzną UE, aby stała się bardziej wydajna i ekologiczna. Dowiedz się więcej z wideo.

Źródło:Image by Jimmy Chan via Pexels

Aktualizacja przepisów dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej powinna pomóc sektorowi lotniczemu stać się bardziej wydajnym poprzez zapewnienie, że loty będą miały krótsze trasy, co zmniejszy emisje gazów cieplarnianych, stwierdzili posłowie.

Inicjatywa Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej została uruchomiona w 1999 r., w czasie, gdy znacznie wzrosła liczba lotów i rosły opóźnienia, co uwidoczniło potrzebę lepszej koordynacji.

Posłowie chcą zreformować przepisy, aby zmniejszyć fragmentację przestrzeni powietrznej UE i poprawić zarządzanie ruchem lotniczym. Zwiększyłoby to bezpieczeństwo i wydajność, obniżyło koszty i byłoby z korzyścią dla środowiska.

Obecnie samoloty mogą nie lecieć bezpośrednio do miejsca lądowania, ponieważ linie lotnicze chcą np. uniknąć przelotu nad państwami o wyższych opłatach lub strefami wojskowymi. Może to oznaczać dłuższe loty i więcej emisji. Fragmentacja może również powodować opóźnienia z powodu nieoptymalnej koordynacji.

Posłowie twierdzą, że zasady zarządzania przestrzenią powietrzną muszą być dalej rozwijane i dostosowywane do zmieniających się rynków, transformacji cyfrowej i Europejskiego Zielonego Ładu. Naciskają na nowe przepisy, które pomogłyby osiągnąć nawet 10% redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez unikanie dłuższych tras i wspieranie czystszych technologii.

Chcą również zwiększyć konkurencyjność europejskiej przestrzeni powietrznej i poprzez konkurencyjne przetargi wspierać wybór dostawców usług ruchu lotniczego i innych usług żeglugi powietrznej, takich jak łączność i służby meteorologiczne.

Kontekst

Obecne przepisy dotyczące jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej pochodzą z 2009 roku. Komisja Europejska zaproponowała zmianę w 2013 r., która została przyjęta przez Parlament w 2014 r. Po tym, jak w Radzie nie osiągnięto porozumienia, Komisja Europejska w 2020 r. zaproponowała aktualizację zgodną z Europejskim Zielonym Ładem.

17 czerwca 2021 r. parlamentarna Komisja Transportu i Turystyki zaktualizowała swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej i przyjęła stanowisko w sprawie rozszerzenia mandatu Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej o działanie jako organu weryfikującego. Po ogłoszeniu tego ostatniego stanowiska na lipcowej sesji plenarnej, posłowie są gotowi do negocjacji z Radą.

Źródło: Parlament Europejski

Powrót do listy