Wspólna. Odporna. Europa - Słowenia obejmuje prezydencję w Radzie!

08/07/2021

Słowenia objęła 1 lipca rotacyjną prezydencję Rady. Dowiedz się, czego spodziewają się słoweńscy eurodeputowani podczas gdy ich kraj będzie u steru. Słowenia przejęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej od Portugalii. Jej priorytetami są wspieranie odbudowy gospodarczej i zwiększenie odporności UE. 6 lipca w Strasburgu słoweński Premier Janez Janša omówiił program prezydencji z posłami do PE, po omówieniu go 26 maja z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim i liderami grup politycznych Parlamentu. „Słoweńska prezydencja nadchodzi w krytycznym momencie dla Europy, gdy chcemy odbudować naszą Unię po pandemii COVID-19” powiedział Przewodniczący Sassoli.

Źródło: Grafika promująca Słoweńską Prezydencję w Radzie UE via Parlament Europejski

Wspólna. Odporna. Europa.
Motto słoweńskiej prezydencji

Inne priorytety prezydencji oprócz odbudowy gospodarczej to:

Czego słoweńscy eurodeputowani oczekują od prezydencji: 


„Prezydencja nadchodzi w strategicznie bardzo ważnym momencie. Unia Europejska stoi przed wieloma wyzwaniami, od odbudowy po kryzysie koronawirusowym po zieloną i cyfrową transformację gospodarki, z zachowaniem europejskiego modelu społecznego i kwestii bezpieczeństwa” powiedziała Romana Tomc (EPL). „Naszą wielką odpowiedzialnością jako państwa sprawującego prezydencję jest aktywne uczestnictwo w tych pytaniach na temat przyszłości UE." Dodała, że „To także okazja, aby nasz głos i nasza opinia zostały wysłuchane”.


Tanja Fajon (S&D) oczekuje, że słoweńska prezydencja będzie opowiadać się za rządami prawa, za europejską perspektywą dla krajów Bałkanów Zachodnich, a także za wysokim poziomem zgosności przy przyjmowaniu środków wspierających ożywienie gospodarcze i społeczne UE po kryzysie zdrowotnym i w trakcie zielonej transformacji. „Zdecydowanie oczekuję kierunku potwierdzającego pozycję i reputację Słowenii jako sojusznika i zdecydowanego zwolennika zjednoczonej, solidarnej UE" dodała.


Klemen Grošelj (Renew Europe) skrytykował niektóre z ostatnich działań słoweńskiego rządu, ale powiedział, że oczekuje od słoweńskiej prezydencji „postępowania zgodnie z wartościami i zasadami, na których opiera się UE”. „Chciałbym, żeby Słowenia była, tak jak wcześniej, obrońcą i propagatorem zasad i wartości rządów prawa, wolności mediów, niezależnego sądownictwa i sprawiedliwości oraz krajem ożywionego demokratycznego dialogu z sektorem pozarządowym i społeczeństwem obywatelskim” dodał. 


Słowenia staje na czele Rady po raz drugi. Pierwszy raz objęła przewodnictwo w 2008 roku. Francja przejmie od niej stery 1 stycznia 2022 roku.

Powrót do listy