EU Green Week 2021 z naszym udziałem!

22/04/2021

Tegoroczny EU Green Week z naszym udziałem! Komisja Europesja zaakceptowała nasze wydarzenie organizowane we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Konferencja odbędzie się 3 czerwca br.

 

W tym roku Europejski Zielony Tydzień 2021 poświęcony będzie strategii „zero zanieczyszczeń”. Wydarzeniem tym będzie konferencja "Następny krok w walce o czyste powietrze – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jako koordynator Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii".

Konferencja, która odbędzie się 3 czerwca, dotyczyć będzie działań na rzecz gospodarki zeroemisyjnej i adaptacji do zmian klimatu. Podczas wydarzenia nastąpi oficjalne podpisanie zobowiązań i przystąpienie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do Porozumienia Burmistrzów w roli koordynatora terytorialnego.

Podczas konferencji zostaną przedstawione cele, idea oraz działania Porozumienia Burmistrzów, a także zaangażowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Metropolii Barcelony jako koordynatorów Porozumienia. Swoimi doświadczeniami w roli sygnatariuszy Porozumienia podzielą się dwa metropolitalne miasta.

 

Powrót do listy