Nowy Europejski Bauhaus weź udział w konferencji Komisji Europejskiej!

15/04/2021

Jak połączyć sztukę z technologią? Czym jest zrównoważona renowacja? Jak projektować i konstruować uwzględniają dziedzictwo naturalne i kulturę lokalną? To tylko część pytań, na które będzie można usłyszeć odpowiedź, podczas dwudniowej konferencji online Komisji Europejskiej - "Nowy Europejski Bauhaus. Piękny. Zrównoważony. Wspólny", która odbędzie się w dniach 22 i 23 kwietnia br.

Źródło: Grafika proumjąca Konferencję na stronie Komisji Europejskiej

Co?

W programie wydarzenia przewidziano wystąpienia, panele dyskusyjne oraz warsztaty z udziałem znawców i specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju i projektowania – m.in. architektów, urbanistów,  przedsiębiorców i aktywistów klimatycznych; oraz decydentów polityki Unii Europejskiej.

Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. kwestie związane z połączeniem sztuki i technologii w ramach Nowego europejskiego Bauhausu, zrównoważonej renowacji oraz projektowania i konstruowania w budownictwie, ochrony i uwzględniania w projektowaniu dziedzictwa naturalnego, a także kultury lokalnej.
Ogłoszone zostaną także szczegóły konkursu o nagrodę Nowego europejskiego Bauhausu, w którym uhonorowane mają zostać najbardziej inspirujące przykłady rozwiązań wpisujących się w ideę Nowego europejskiego Bauhausu.

Program konferencji

Kiedy i gdzie?

22-24.04.2021 r.
Online

Jak wziąć udział?

Rejestracja online

Czym jest Nowy europejski Bauhaus?

Nowy europejski Bauhaus to kreatywna i interdyscyplinarna inicjatywa łącząca ze sobą osoby chcące zaprojektować przyszłe style życia, które będą uwzględniały takie aspekty jak sztuka, kultura, włączenie społeczne, nauka i technologia. Wnosi ona wymiar Zielonego Ładu do naszych przestrzeni życiowych i zachęca do wspólnego zaprojektowania i stworzenia przyszłości, która będzie zrównoważona, inkluzywna i piękna zarówno dla ducha, jak i dla umysłu.

Piękna przyszłość to inkluzywne i dostępne dla każdego przestrzenie, w których dialog między różnymi kulturami, dyscyplinami, płciami i osobami w różnym wieku stwarza okazję do zaprojektowania lepszego miejsca dla wszystkich. To również gospodarka, która większy nacisk kładzie na włączenie społeczne, w której bogactwo rozkłada się równomiernie, a przestrzeń mieszkalna jest przystępna cenowo.

Piękna przyszłość to zrównoważone rozwiązania, które prowadzą do harmonii między zabudowaną przestrzenią a ekosystemami naszej planety. To podejście oparte na regeneracji, nawiązujące do cykli przyrodniczych, polegające na odnawianiu zasobów i zapewniające ochronę różnorodności biologicznej.

Piękna przyszłość to wzbogacające doświadczenia, które zaspakajają potrzeby wykraczające poza wymiar materialny, a inspiracją dla nich jest kreatywność, kultura i sztuka. To postrzeganie różnorodności jako szansy na wzajemne uczenie się.

Źródło: Kreatywna Europa, Komisja Europejska

Powrót do listy