Program Młodzi, Wybrani Politycy 2021 - Dołącz do społeczności YEP!

16/02/2021

Masz nie więcej niż 40 lat? Posiadasz mandat na szczeblu regionalnym lub lokalnym UE? Może to czas, by dołączyć do Programu dla Młodych Wybranych Polityków (YEP)? Aplikacje należy przesłać najpóźniej do 12 marca 2021 r. 

 

Czym jest program YEP i społeczność YEP?

Program Młodzi Wybrani Politycy (YEP) to sieć polityków, którzy nie mają więcej niż 40 lat i posiadają mandat na szczeblu regionalnym lub lokalnym w UE. Program YEP został ustanowiony przez Europejski Komitet Regionów w 2019 roku, a dołączyło do niego ponad 300 młodych polityków. Program YEP i jego platforma internetowa YEPCommunity.eu dają możliwość nawiązania kontaktów, wymiany najlepszych praktyk, uzyskania informacji na temat prawodawstwa UE i możliwości finansowania UE, wniesienia wkładu w prace KR-u oraz spotkania i debaty z członkami KR-u i innymi lokalnymi, politykami regionów europejskich.

Wybrani YEP będą mieli dostęp do:

 • YEPcommunity.eu - miejsca wymiany informacji i doświadczeń z innymi YEP i absolwentami;
 • seminaria, imprezy i konsultacje na zaproszenie;
 • możliwości nawiązywania kontaktów online z członkami społeczności YEP;
 • szkolenia na tematy unijne.
 • Ponadto wybrani YEP będą mieli możliwość uczestniczenia w różnych działaniach komunikacyjnych związanych z programem.
Dlaczego warto się zgłosić? 

Jako YEP będziesz mógł: 

 • wymianiać najlepsze praktyki z innymi politykami lokalnymi i regionalnymi; 
 • nawiązywać kontakty z innymi YEP z UE i innymi politykami na szczeblu lokalnym, krajowym oraz poziomie europejskim; 
 • rozumieć i jak najlepiej wykorzystywać możliwości, jakie UE oferuje lokalnym i regionalnym obszarom; 
 • przemawiać w imieniu regionów i gmin UE w europejskim procesie legislacyjnym; 
 • podnieść swój wizerunek w kręgach europejskich.
Co masz zrobić? 

Jako YEP oczekuje się od Ciebie aktywności w społeczności, chęci dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi członkami YEP oraz wnoszenia wkładu w prace KR-u, na przykład uczestnicząc w konsultacjach ze sprawozdawcami opinii na temat konkretnych zagadnień.

Jakie są tematy programu YEP 2021?

Program YEP 2021 obejmuje trzy tematy:

 1. Przybliżanie Europy jej mieszkańcom. Jaki jest związek między Unią Europejską a jej obywatelami? Jak możemy zaangażować ludzi w debatę o przyszłości UE? Jak możemy wzmocnić relacje między poziomem lokalnym a europejskim? Program YEP pomoże ci zbudować mosty między twoim miastem i regionem a UE, da ci inspirację, jak stosować demokrację partycypacyjną w twojej codziennej pracy i pozwoli ci wziąć udział w Konferencji na temat przyszłości Europy. W związku z tym możesz zostać również zaproszony do udziału w lokalnych wydarzeniach i dialogach obywatelskich organizowanych przez członków KR-u.
 2. Budowanie prężnych społeczności. W jaki sposób regiony i miasta mogą przyczynić się do zielonej transformacji? Jak społeczności lokalne mogą poradzić sobie z takimi problemami, jak odpady, produkcja energii i zanieczyszczenie plastikiem? Co robi Unia Europejska, aby osiągnąć cel neutralności klimatycznej do 2050 roku? Czy są jakieś dobre praktyki, którymi należy się podzielić? W ramach tego tematu program YEP pozwoli ci uzyskać głębszy wgląd w Europejski Zielony Ład, zainspirować i zainspirować się projektami innych posłów do PE, członków KR-u i innych polityków, a ostatecznie wziąć udział w dyskusjach w toku do COP 26 w sprawie zmian klimatu (listopad 2021).
 3. Spójność jako wartość podstawowa. Co przewidziano w zakresie instrumentów finansowania UE? Jakie będą priorytetowe obszary inwestycji? W jaki sposób UE przewiduje wsparcie dla naprawy gospodarczej? Jaka jest rola władz lokalnych i regionalnych? Program YEP pozwoli ci dowiedzieć się o finansowaniu władz lokalnych i regionalnych, zrozumieć, w jaki sposób polityka spójności może pomóc w rozwoju twojego miasta i regionu, oraz podzielić się najlepszymi praktykami z innymi YEP i politykami.
Kiedy odbywa się program?

Program YEP 2021 potrwa do końca roku, a działania zaplanowano na cały rok. Niektóre czynności są obowiązkowe. Pod koniec 2021 roku zostaniesz absolwentem i będziesz zapraszany na wybrane wydarzenia.

Gdzie odbywa się program?

Wszystkie wydarzenia będą odbywać się online. W zależności od rozwoju pandemii COVID-19 program może ulec zmianie, a wydarzenia mogą zostać odwołane. Jeśli fizyczny udział w Brukseli będzie możliwy, zostaniesz o tym poinformowany z wyprzedzeniem.

Jak aplikować?

Aby złożyć wniosek, należy wypełnić następujący formularz:

Wniosek o dołączenie do społeczności YEP

Aby zostać wybranym, musisz:

 • sprawować demokratyczny mandat posła jako wybrany polityk na szczeblu regionalnym lub lokalnym Unii Europejskiej;
 • urodzić się po 1 stycznia 1981 r .;
 • nie sprawować mandatu jako członek lub zastępca KR-u;
 • dobrze władać językiem angielskim (ponieważ wydarzenia będą się odbywać wyłącznie w języku angielskim);
 • wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy i złożyć go nie później niż 12 marca 2021 r.
 • Ponadto musisz ułożyć te trzy tematy w kolejności preferencji oraz wykazać się motywacją, wiedzą i bezpośrednim zaangażowaniem przynajmniej przy pierwszym wyborze. Odpowiednie pytania są zawarte w formularzu wniosku i mają kluczowe znaczenie w procesie selekcji. Kandydaci zostaną wybrani z myślą o zapewnieniu równowagi pod względem płci, reprezentacji regionalnej i lokalnej, przynależności politycznej i narodowości.
Czy możesz otrzymać zasiłek za udział w programie YEP?

Dodatki nie są przyznawane za udział w wydarzeniach i działaniach online. W przypadku wydarzeń wymagających fizycznej obecności w Brukseli, jeśli takie wydarzenia są możliwe, Komitet Regionów:

 • zwraca koszty podróży;
 • wypłaca zryczałtowaną dietę na pobyt, po przedstawieniu dowodu noclegu w miejscu, w którym odbywa się posiedzenie

Zwrot kosztów podróży i wypłata diety zależą od dostępnego budżetu. W razie potrzeby można wprowadzić system „kto pierwszy, ten lepszy”.

Masz pytania? 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem yep-programme@cor.europa.eu.

Orientacyjny kalendarz zajęć
 • Comiesięcznie: sesja sieciowa 
 • Marzec / kwiecień: sesja otwierająca program YEP - obowiązkowa 
 • Kwiecień / maj: sesje informacyjne na trzy tematy - obowiązkowe w przypadku pierwszego wyboru 
 • 31 maja - 4 czerwca 2021 r .: Zielony Tydzień UE (do potwierdzenia) 
 • 30 czerwca - 2 lipca: posiedzenie plenarne KR-u i forum transgraniczne sojuszu na rzecz spójności 2.0 (do potwierdzenia); 
 • 11-14 października 2021: Tydzień Regionów i Miast UE - obowiązkowy 
 • Listopad 2021: konferencja EuroPCom 
 • Dodatkowe działania, takie jak szkolenia, wydarzenia związane z trzema tematami, konferencje i konsultacje, będą organizowane przez cały rok.
Więcej informacji

Źródło: Europejski Komitet Regionów

Powrót do listy