Przemysł 4.0 - kluczowym elementem zielonej transformacji! Już w marcu nasze wydarzenie w ramach EU Industry Week!

15/02/2021

Już 2 marca 2021 r. spotkamy się z ekspertami z Europy, by porozmawiać o rozwiązaniach Przemysłu 4.0 w kontekście zielonej transformacji. Wydarzenie organizujemy z Europejską Siecią Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) w ramach Europejskiego Tygodnia Przemysłu.

Co?

Przemysł 4.0 - kluczowy element zielonej transformacji - lokalne wydarzenie organizowane w partnerstwie z Komisją Europejską w ramach EU Industry Week. 

Wdrażanie innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach przemysłowych jest szansą na zwiększenie ich konkurencyjności na jednolitym rynku europejskim i poza nim, przy jednoczesnym wspieraniu zielonej transformacji i gospodarki europejskiej. Inteligentne fabryki mają tendencję do zwiększania wydajności pracy, elastyczności produkcji i przychodów przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów związanych z produkcją i logistyką. Są kluczowymi graczami, którzy potrzebują - zwłaszcza w obecnej, trudnej sytuacji pandemicznej - większego finansowego i instytucjonalnego wsparcia ze strony ich ekosystemów innowacji.

Sesja ma na celu zachęcenie interesariuszy z branży przemysłowej do wdrażania innowacyjnych rozwiązań usprawniających procesy produkcyjne. Jednocześnie celem jest przedstawienie wyzwań i przeszkód, z jakimi boryka się przemysł w obszarze zielonej transformacji oraz zbadanie możliwych rozwiązań i nowych ścieżek współpracy między R&I a przemysłem 4.0, które mogłyby wspierać dekarbonizację gospodarki i wyznaczać światowe standardy dla reszty świata.

Kto?
  • Outi Slotboom - Dyrektor ds. Konkurencyjności i Europejskiego Semestru, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Komisja Europejska
  • Glenn Cezanne - Dyrektor Zarządzający, Time & Place Consulting&Sekretarz Generalny European Enterprise Alliance, Belgia
  • Khalil Efendiev - Menadżer ds. innowacyjności, Industry 4.0, CELSA GROUP, Hiszpania
  • Juuso Hieta - CEO Outokumpu Industrial Park, Finlandia
  • prof. Marek Pawełczyk - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska w Gliwicach, Polska
  • Artur Pollak- Prezes Zarząd APAGroup, Polska
Jak?

Powrót do listy